Kronika

Dział Kronika mieści relacje z wydarzeń związanych z Biblioteką,

ale wykraczających poza jej codzienną pracę i statutową aktywność.

18 V 2020 

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

11-15 V 2020

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece"

25-30 IX 2017

XV Lubelski Festiwal Nauki

25-30 IX 2017

XIV Lubelski Festiwal Nauki

17 XII 2016

Przekazanie dzieł Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

18-23 IX 2016

XIII Lubelski Festiwal Nauki

17 VI 2016

Wręczenie Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów 2016

9-22 V 2016

Wystawa w Atrium Collegium Norwidianum

15 I 2016

Spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim, autorem książki "Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe"

25 XI 2015

Przekazanie dzieł Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 

21-25 IX 2015 XII Lubelski Festiwal Nauki
1-3 IX 2015 XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
25 VI 2015 Wręczenie Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów
06 VI 2015

Noc Kultury 2015 w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

08-15 V 2015

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Wybieram Bibliotekę"

12 XII 2014

Spotkanie opłatkowe

04 XI 2014

Konferencja Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

referat dr Anny Z. Zmorzanki: Księgozbiór Jana Pawła II w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL: geneza i rozwój, charakterystyka i czytelnictwo

10 X 2014 Książka po liftingu
Wystawa prac konserwatorskich przeprowadzonych na zbiorach specjalnych BU KUL
20-26 IX 2014 XI Lubelski Festiwal Nauki
24 VI 2014 Wręczenie Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów
07 VI 2014 Noc Kultury 2014 w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
12 V 2014 Sesja translatorska Kulturotwórcza rola przekładu literatury polskiej na język niemiecki z udziałem Laureata Nagrody im. Karla Dedeciusa, dr Tadeusza Zatorskiego
07 V 2014 Konferencja naukowa W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym.  Istota i metodologia badań polonijnych
05 III 2014 Spotkanie i dyskusja panelowa poświęcona książce Dirka Braunsa Café Auschwitz
21 II, 25 II 2014 Bibliotekarze BU KUL na wystawie Pastele w zbiorach Muzeum Lubelskiego, w programie zwiedzanie Kaplicy św. Trójcy
19 XII 2013 Spotkanie opłatkowe
12 XII 2013 promocja książki Fototeka Oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego – Czytelnia Zbiorów Specjalnych BU KUL
09 XII 2013 konferencja  Sto tomów czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne. Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych - Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, IV piętro
04-07 XII 2013 Mikołajkowy Kiermasz Książki
19-20 IX 2013 Wystawa w Oddziale Zbiorów Specjalnych Dawne mapy ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
19-21 IX 2013 XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Lublinie. 19 IX w BU KUL odbyły się obrady III sesji Konferencji połączone ze zwiedzaniem wystawy najciekawszych zabytków kartograficznych ze zbiorów Biblioteki
14-20 IX 2013 X Lubelski Festiwal Nauki
08 VI 2013 Noc Kultury 2013 w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
28 V 2013 Sympozjum i wystawa Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL warsztatem pracy badacza antyku
23-25 V 2013 Majowy Kiermasz Książki
11 III 2013 Abp Celestino Migliore w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
15-21 IX 2012 IX Lubelski Festiwal Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
24-25 V 2012 Majowy Kiermasz Książki
16 XII 2011 Spotkanie opłatkowe w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (2011)
26 IX 2011 Bibliotekarze KUL z wizytą u O.O. Karmelitów Bosych
17-23 IX 2011 VIII Lubelski Festiwal Nauki z udziałem pracowników Biblioteki
08 XI 2010 Polsko-niemiecka rozmowa wokół książki Wilma Hosenfelda
„Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera
w listach i dziennikach”
14 X 2010 Promocja XIV tomu Encyklopedii katolickiej w BU KUL
18-24 IX 2010 VII Lubelski Festiwal Nauki z udziałem pracowników Biblioteki
13-15 V 2010 Kiermasz książki w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
18 XII 2009 Spotkanie opłatkowe w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
08 XII 2009 Medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
dla Franciszka Chwalewskiego
22-23 IX 2009 Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
19-25 IX 2009 VI Lubelski Festiwal Nauki (udział pracowników BU KUL)
15 XII 2008 Spotkanie opłatkowe w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
11 XII 2008 Akwarelowy Lublin
Sławomir Stasz- wernisaż w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2
20-26 IX 2008 V Lubelski Festiwal Nauki (udział pracowników BU KUL)
20-28 IX 2007 IV Lubelski Festiwal Nauki (udział pracowników BU KUL)
15 VI 2007 Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne - promocja książki
20 IV 2007 Wystawa w Dworku Wincentego Pola w 200. rocznicę urodzin pisarza
27 I 2007 10-lecie Akademickiego Koła SBP w Lublinie - wystawa i publikacja
14 X 2006 Otwarcie i poświęcenie Nowej Wypożyczalni i Części Magazynowej
13-14 V 2006 Wycieczka: Sieniawa - Jaroslaw - Krasiczyn - Przemyśl - Łańcut - Leżajsk
17 I 2006 30 rocznica śmierci Ojca Romualda Gustawa
VI 2005 Cenny nabytek - Sebastiani Giribaldi, Opera Moralia, 1760/1762
16 V 2005 Dzień Papieski w BU KUL - ks. prof. Henryk Misztal o świętości
14 V 2005 Wycieczka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
6-8 V 2005 69. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
18 VI 2004 Święto Patronalne KUL / Andrzej Paluchowski: Medal za Zasługi dla KUL
5 IV 2004 Prezentacja CSA - Cambridge Scientific Abstracts
21-22 V 2004 Archiwum i Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie (wycieczka SBP)
7-9 V 2004 68. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
XI 2003 Ks. Tadeusz Stolz: Listopadowe rozważania o śmierci
IX 2003 Podziękowania odchodzącym pracownikom
14 V 2003 Wręczenie medalu "Za zasługi dla KUL" panu Otto Sagnerowi,
połączone z wystawą książek Wydawnictwa 'Verlag Otto Sagner'
6-7 III 2002 Spotkania "Tischner: filozofia - praca - Kościół"
połączone z wystawami książek księdza Tischnera i fotogramów o Nim
4 X 2000

Wręczenie nagrody literackiej im. Bolesława Prusa za lata 1998/1999

Laureaci nagrody: prof. Irena Sławińska (wspomnienia "Szlakami moich wód")
i Tomasz Królak ("Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim")

  Konferencje

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020, godz. 17:49 - Małgorzata Augustyniuk