Colloquia biblioteczne


- wykłady, opracowania, prelekcje i szkolenia -
przeznaczone głównie dla pracowników BU KUL

 

Zajęcia zapowiadane:

 

 

 

  Projekt COLLOQUIA BIBLIOTECZNE (dawniej Akademia)  zrodził się jesienią 2002 roku  w gronie osób pracujących przy zbiorach specjalnych - była to odpowiedź na stale rosnące zainteresowanie różnymi rodzajami zbiorów wśród osób wykonujących piękny, ale wymagający dużej wiedzy i doświadczenia zawód bibliotekarza. Biblioteka Uniwersytecka, z racji pełnionych przez nią funkcji zaplecza naukowego dla Uniwersytetu, gromadzi, opracowuje, przechowuje i konserwuje różnego rodzaju materiały.

  Wykłady i prelekcje, powiązane merytorycznie ze zbiorami, prowadzone przez pracowników Biblioteki i przeznaczone dla osób zainteresowanych określonym tematem to znakomita okazja do poszerzenia wiedzy. Dla młodszych pracowników jest to czasami jedyna możliwość zobaczenia i chociażby podstawowego zapoznania się z materiałami mającymi wartość historyczną lub zdobycia informacji dotyczących pracy w innych oddziałach i sekcjach. Liczny udział zarówno starszych jak i młodszych kolegów, a także przychylność ze strony Dyrekcji Biblioteki świadczy o tym, że taka forma pogłębiania wiadomości i uczenia się warsztatu bibliotekarskiego jest potrzebna, co bardzo cieszy i zachęca do dalszego działania.

  Od stycznia 2012 wykłady, szkolenia i prelekcje odbywają się pod nazwą Colloquia biblioteczne.

 

Archiwum Colloquia biblioteczne:
2015
 2 II

Dr Dominik Maiński

Cywilizacje, kultura i przyroda Azij Południowo-Wschodniej - relacja z podróży do Tajlandii, Laosu, Wietnamu i Kambodży.

 9 III

Dr Elżbieta Matyaszewska

Gallustyczne opowieści czyli kogut w ikonografii i symbolice.

 11 V mgr Jolanta Wasilewska

Średniowieczny rękopis "Book of Kells" w Bibliotece Trinity College w Dublinie. Wędrówki po Irlandii Południowej z wizytą w miastach Kilkenny, Cork i Limerick.

2014
 26 V

Mgr Bożena Lech-Jabłońska

Bibliografia Lubelszczyzny- dokumentacja i promocja regionu.

 24 II

Mgr Roman Zając

Apokryfy biblijne - krótki spacer po starożytnych i współczesnych fantazjach o Jezusie.

 10 II Dr Arkadiusz Adamczuk

Sztuka w Komiksie - Komiks w sztuce. Milo Manara i inni.

2013
 2 XII

Mgr Renata Bartnik

Prezentacja ubioru ludowego Powiśla Lubelskiego.

 18 XI

Dr Dominki Maiński

Pomnik nie musi być wielki - monety i medale z wizerunkiem Jana Pawła II jako dzieła sztuki.

 20 V

Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka:

Imagines Miraculosae. Wizerunki Matki Bożej w grafice dawnej książki polskiej.

 18 III

Pracownicy Oddziału Wydawnictw Ciągłych:

W świecie czasopism.

 4 III

Mgr Jadwiga Jaźwierska:

Satyryczno – propagandowe mapy Europy ze zbiorów kartograficznych BU KUL.

2012
 26 XI

Mgr Maciej Sobieraj:

Klasztory lubelskie w dawnej Rzeczypospolitej (fundatorzy i ich fundacje).

 12 XI

1. Mgr Krystyna Kwapisiewicz – Hudzik (Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BG UMCS):

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech: standardy funkcjonowania.

2. Mgr Dominik Maiński:

Islandia – dookoła wyspy lodu i ognia (fotorelacja z podróży).

 18 VI

1. Mgr Justyna Orzechowska:

Biblioteki Uniwersytetów Katolickich we Francji (Angeres, Lyon, Tuluza).

2. Mgr Izabella Malinowska:

Co wolno, a czego nie wolno w Bibliotece Narodowej we Francji.

3. Mgr Dominik Maiński:

Biblioteki w kraju Wikingów.

 12 III

Ks. mgr lic. Jerzy Latawiec:

Biblioteka Cyfrowa oparta o oprogramowanie dLibra (część III).

 27 II

Ks. mgr lic. Jerzy Latawiec:

Biblioteka Cyfrowa oparta o oprogramowanie dLibra (część II).

 13 II

Ks. mgr lic. Jerzy Latawiec:

Biblioteka Cyfrowa oparta o oprogramowanie dLibra (część I).

 30 I

Mgr Ewa Hadrian:

Samuela Tyszkiewicza sztuka pięknej książki.

2011
 9 V Paweł Dobrzański (Libranova):
Ebook - co czytać, jak czytać, gdzie szukać książek.
2010
 29 X Wasylyna Hrechko:
Muzeum Narodowe we Lwowie: historia i działalność.
 25 V Mgr Waldemar Michalski:
Matka Boska w poezji Polskiej
 17 V Dr Artur Jazdon (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu):
Śmierć książki, ale czy również śmierć biblioteki akademickiej?
2009
 23 XI Mgr Jadwiga Jaźwierska:
Przewodniki Lublina w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 9 III Mgr Bożena Żurek - Kierownik Działu Obsługi Badań i Projektów Naukowych
oraz Ks. Prof dr hab. Sławomir Nowosad - Prorektor KUL ds Nauki i Współpracy z Zagranicą:
„Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu nauki"
 26 I

Mgr Roman Zając:

"Na drogach i bezdrożach przekładów Pisma Świętego" część II

  2008
 1 XII

Mgr Roman Zając:

"Na drogach i bezdrożach przekładów Pisma Świętego" część I

2 VI Krzysztof Murawski (firma Blackwell):
Książka elektroniczna i nowoczesne metody wyszukiwań bibliograficznych
10 III Mgr Iwona Kasiura: "Traktat o doskonałym uspokojeniu duszy w Bogu..." -
nieznany druk lubelski z 1762 roku, wydobyty z okładzin
jednego z rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
25 II Prof. dr hab. Piotr Francuz:
Nowe technologie informatyczne w szkolnictwie wyższym
11 II Dr Arkadiusz Adamczuk: "Camino de Santiago"
2007
3 XII Prof. dr hab. Józef Fert:
Z tradycji studiów edytorskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
21 V Mgr Agata Lipińska: Masowe odkwaszanie zbiorów w Bibliotece Narodowej
19 II Dr Zdzisław Bieleń, zastępca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego:
Biblioteka im. H. Łopacińskiego, jej dzieje i współczesna funkcja (3)
2006
18 XII Dr Zdzisław Bieleń, zastępca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego;
Biblioteka im. H. Łopacińskiego, jej dzieje i współczesna funkcja (2)
11 XII Dr Zdzisław Bieleń, zastępca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego;
Biblioteka im. H. Łopacińskiego, jej dzieje i współczesna funkcja (1)
11 XI Mgr Maria Burchard, kierownik Centrum NUKAT:
Narodowy Uniwersalny Katalog
5 VI Prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelc: Świat starych druków
8 V Mgr Joanna Nastalska:
Sprawozdanie z konferencji naukowej - 'Książka, biblioteka, informacja...'
8 V Mgr Joanna Nastalska: Biblioteka Słowiańska w Pradze
24 IV Dr Adam Kopciowski (UMCS): Księgozbiór lubelskiej Jesziwy
3 IV Mgr Bernard Nowak - pisarz i wydawca (Wydawnictwo TEST): Być wydawcą...
2005
21 XI Dr Bogusław Kasperek, dyrektor Biblioteki Głównej UMCS: BG UMCS
14 XI Ks. Jerzy Latawiec, wicedyrektor BU KUL:
Regulamin korzystania z sieci komputerowej
14 XI Mgr Katarzyna Górkiewicz: Książnica Cieszyńska
27 VI Mgr Barbara Winiarczyk: Zbiory kartograficzne w BU KUL
9 V Ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor BU KUL:
Archiwum Filomatów w Lublinie - historia i zasób
28 II Mgr mgr Józefa Zabłotni, Anna Madej:
Stan czytelnictwa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
14 II Mgr Arkadiusz Adamczuk: Prezentacja Biblioteki Narodowej w Paryżu
24 I Waldemar Michalski: Dylematy moralne we współczesnej literaturze
2004
13 XII Mgr Jolanta Wasilewska (Pracownia Konserwacji BU KUL): Chora książka
lek. med. Barbara Skoczyńska (Przychodnia Zdrowia KUL): Niebezpieczna książka 
6 XII Ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor BU KUL:
Do Niemiec po książki (historia pewnego daru)
25 X Mgr Jerzy Krysa:
Biblioteka Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
im. Św. Tomasza z Akwinu w Pińsku (Białoruś)
10 V Mgr Angelika Modlińska: Sekcja Rękopisów w BU KUL i jej zbiory
19 IV Dr hab. Zbigniew Narecki: Sekcja Dubletów BU KUL i jej zasoby
22 III Mgr Marcin Topyła: Katalog komputerowy, część I
(prezentacja - w Czytelni Teologicznej) 
8 III Mgr Marcin Topyła: Katalog komputerowy, część II
(ćwiczenia - przy terminalach komputerowych)
26 I Mgr Małgorzata Trojnacka:
Stare druki (XVI - XVIII w.) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
12 I Dr Zbigniew Jóźwik, LTMK:
Ekslibris... (+ sylwetka Zbigniewa Jóźwika, Jego prace, historia ekslibrisu)
2003
15 XII Ks. mgr Jerzy Latawiec, wicedyrektor BU KUL:
Witryna internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
24 XI Mgr Arkadiusz Adamczuk: Biblioteka Uniwersytecka w Leuven
10 XI Mgr Joanna Nastalska: Biblioteka Narodowa w Pradze
27 X Ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor BU KUL:
Notatki z podróży do bibliotek Austrii i Szwajcarii
16 VI Mgr Anna Gabłońska: Czasopisma drugiego obiegu (prezentacja, omówienie)
19 V S. mgr Barbara Duniak:
Rola książki w formacji duchowej i intelektualnej bp Wojciecha Owczarka
5 V Dr Marian Butkiewicz, wicedyrektor BU KUL:
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
14 IV Mgr Grażyna Wilczyńska: Opracowanie rzeczowe w BU KUL
7 IV Ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor BU KUL:
Biblioteki Florencji - impresje nie tylko biblioteczne
31 III Mgr Elżbieta Żelechowska: Dział Gromadzenia Książki Obcojęzycznej
17 III Mgr Jolanta Wasilewska: Metody konserwacji zbiorów specjalnych
17 III Mgr mgr Iwona Kasiura, Urszula Puławska - prezentacja:
Konserwacja opraw i zabezpieczanie książek i czasopism
w introligatorni BU KUL
3 III Mgr Małgorzata Trojnacka:
Księgozbiór rodziny Czorbów z Krasiłowa na Wołyniu
17 II Mgr Joanna Nastalska: Źródła informacji naukowej - cz. II:
Informatory pośrednie (bibliografie): strona-szkic
3 II Mgr Arkadiusz Adamczuk:
Dekret Gracjana - iluminowany, rękopiśmienny kodeks średniowieczny
2002
16 XII Mgr Barbara Winiarczyk:
Historia kartografii w oparciu o zbiory map i atlasów BU KUL
9 XII Mgr mgr Katarzyna Górkiewicz, Agnieszka Jarzębowska,
Anna Krasuska, Rafał Nawrocki:
Opracowanie czasopism (formalne i rzeczowe). Czasopisma elektroniczne
2 XII Mgr Joanna Nastalska: Źródła informacji naukowej - cz. I: strona-szkic
18 XI Mgr Grażyna Gorecka: Albumy i grafika w zbiorach BU KUL

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2015, godz. 12:18 - Małgorzata Augustyniuk