"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Bohdan Bejze  (1929-2005)

Ks. Bohdan Bejze - sylwetka
Ks. Bohdan Bejze - publikacje

 

  Ks. bp Bohdan Bejze był redaktorem 65 tomów różnych dzieł zbiorowych, poświęconych filozofii, problematyce Soboru Watykańskiego II (seria 'W nurcie zagadnień posoborowych') i biografiom chrześcijan (seria 'Chrześcijanie') oraz autorem wielu własnych artykułów. Blisko współpracował z tygodnikiem "Niedziela". Celem swojej pracy i posługi uczynił upowszechnienie w formie wydawniczej współczesnej myśli filozoficznej i wielu zagadnień kultury polskiej, zakorzenionej w chrześcijaństwie.

  Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki, wspominając Biskupa Bejze podkreślał, że ważnym elementem Jego pasterskiej posługi była popularyzacja dokonań II Soboru Watykańskiego, w którego pracach uczestniczył - poprzez liczne publikacje uczył Soboru, pogłębiał wiedzę o nim i pomagał przyswajać jego ducha i wskazania. "Biskup Bejze był głęboko przekonany o konieczności współpracy Kościoła i kultury. Wytrwale podążał drogą prowadzącą do odpowiedzialnego spotkania Ewangelii i kultury" - powiedział ks. Abp Ziółek na pogrzebie 'soborowego ojca', filozofa i teologa, tomisty i kulturoznawcy, biskupa i duszpasterza, profesora-erudyty i skromnego, pracowitego redaktora - księdza Bohdana Bejze.

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 18. Odrodzenie jest możliwe.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1988

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych. Tom 3
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1969

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Bp Bohdan Bejze:
Teodycea tomistyczna.
Synteza.
Archidiecezjalne Wydawnictwo
Łódzkie, Lódź 1999
ISBN: 83-87931-35-7

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Jan XXIII i jego dzieło.
Praca zbiorowa
Warszawa 1972,
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych. Tom 4,
Warszawa 1970
Wydawnictwo Sióstr
Loretanek-Benedyktynek

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Bł. Maksymilian wśród nas.
Praca zbiorowa
Warszawa 1972,
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych
Tom 17. Wezwani
do prawdy i miłosierdzia.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1987
ISBN: 83-85013-17-2
   Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych.
Praca zbiorowa,
red. bp B. Bejze
   Bp Bohdan Bejze - publikacje

O Bogu i o człowieku.
Problemy filozoficzne.
Wyd. SS. Loretanek-Benedyktynek
Warszawa 1986

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

O człowieku dziś
(Aby poznać Boga i człowieka,
cz. 2), dzieło zbiorowe,
red. bp B. Bejze.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1974

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 19.
O życie godne człowieka.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1990

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 14. Chrześcijańska duchowość.
Praca zbior. pod red. bpa B. Bejze, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1981

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Maria Teresa Ledóchowska
i misje
Praca zbiorowa
pod red. bpa B. Bejze i in.,
ydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1977

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Powołanie człowieka.
W służbie ludowi Bożemu.
Pallotinum 1983
Poznań - Warszawa

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Jeśli Ewangelię
przyjmuje się dosłownie.
Praca zbiorowa
pod red. bpa B. Bejze,
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1977

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W kierunku religijności.
Praca zbiorowa,
red. bp Bohdan Bejze.
Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa 1983

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 16.
Wiara i życie.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1985
ISBN: 83-85013-06-7

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W kierunku człowieka.
Dzieło zbiorowe pod redakcją
bpa Bohdana Bejze.
Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa 1971

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Dialogi o Bogu i kulturze.
Wobec Boga i moralności.
Wydawnictwo Civitas Christiana,
Warszawa 1996
ISBN: 83-86368-05-5

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 11.
Na rzecz postawy
chrześcijańskiej
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1978

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Dialogi o Bogu i kulturze.
W trosce o kulturę.
Wydawnictwo Civitas Christiana,
Warszawa 1996
ISBN: 83-86368-06-3

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Zrozumieć świętego Maksymiliana.
Praca zbiorowa
pod red. bp B. Bejzego,
Wydawnictwo
Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów, 1991
ISBN: 83-85037-89-6

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Święty Maksymilian wśród nas.
Wydanie II, uzupełnione.
Praca zbiorowa
pod red. bp B. Bejzego,
Archidiecezjalne Wydawnictwo
Łódzkie, Łódź 1994
ISBN: 83-85022-34-1

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Polscy biskupi
o św. Maksymilianie
Red. bp Bohdan Bejze,
ydawnictwo Ojców
Franciszkanów,
Niepokalanów 1995
ISBN: 83-86412-27-5

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 7.
Ksiądz Aleksander Fedorowicz
w Kościele dzisiejszym.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1975
 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych. Tom 20.
Religia w życiu społecznym.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1975

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych. Tom 8.
Chrześcijaństwo żywych.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1976

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych. Tom 15.
Kontemplacja i działanie.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1983
   Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych...   Bp Bohdan Bejze - publikacje

W nurcie zagadnień
posoborowych. Tom 13.
Modlitwa i praca.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 1981

 

 Chrześcijanie. Red. Bp Bohdan Bejze    Chrześcijanie. Red. Bp Bohdan Bejze    Chrześcijanie. Red. Bp Bohdan Bejze    Chrześcijanie. Red. Bp Bohdan Bejze

Chrześcijanie. Życie i duchowość wybitnych osobowości polskiego katolicyzmu,
t. XIX - XXII, red. bp Bohdan Bejze, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów
(wydanie pierwsze - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1976)

 

 Bp Bohdan Bejze - publikacje

Bp Bohdan Bejze,
Życie i działanie
w stylu katolickim.
Wydawnictwo
PAX - INCO VERITAS
(Civitas Christiana)
Warszawa 2000
ISBN: 83-211-1339-7
   Bp Bohdan Bejze - publikacje

Macierzyńska miłość życia.
Teksty
o Stanisławie Leszczyńskiej,
katolickiej położnej.
Zebrał i opracował bp. B. Bejze.
Archidiecezjalne Wydawnictwo
Łódzkie, Łódź 2002
ISBN: 83-87931-53-5

 

 

Instytut Tomistyczny, Polska bibliografia tomistyczna: Bejze Bohdan

 

Zastosowanie analogii w dowodzeniu istnienia Boga. "Roczniki Filozoficzne" T. 6: 1958, nr 1, s. 149-173
Głównie omówienie poglądów M. T. L. Penido wyrażonych w rozprawie: Le rôle de l'analogie en théologie dogmatique (Paris 1931), ale także odniesienia do poglądów Tomasza.

Ten, który jest (O poprawną koncepcję istoty Boga). "Zeszyty Naukowe KUL" R. 1: 1958, nr 2, s. 67-72
Na podstawie poglądów św. Tomasza.

Filozoficzna nauka o Bogu a metafizyka. "Zeszyty Naukowe KUL" R. 1: 1958, nr 3, s. 93-97
O pojawiających się w obrębie tomizmu koncepcjach teologii naturalnej (lub teodycei) -
odrębnych od metafizyki ogólnej.

Na marginesie dyskusji o dowodzie kinetycznym. "Znak" R. 10: 1958, nr 47, s. 598-600
Streszczenie argumentów dyskutantów (kolejno:) K. Kłósaka, W. Pietkuna, K. Krąpca, K. Kłósaka.

O poprawne ujmowanie dowodów istnienia Boga. "Znak" R. 10: 1958, nr 47, s. 600-606
W ramach krytyki uwag B. Russella o dowodach istnienia Boga
(w książeczce 'Dlaczego nie jestem chrześcijaninem')
- głównie o potrzebie ujmowania dowodów na istnienie Boga zgodne z filozofią tomistyczną.

O tomistycznej filozofii Boga. "Znak" R. 10: 1958, nr 50/51, s. 897-910

Zasada analogii w poznawaniu Boga. "Znak" R. 11: 1959, nr 59, s. 579-585
M.in. o roli analogii w św. Tomasza dowodach na istnienie Boga.
Wykład wygłoszony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas II Tygodnia Filozoficznego
(16-20 II 1959).

Glosy do sporu o poznawalność Boga. "Ateneum Kapłańskie" T. 59: 1959, s. 127-133
Dotyczy dyskusji między A. M. Krąpcem, Fr. Bargiełem i Wł. Giszterem.

Tomizm mniemany i autentyczny. "Znak" R. 12: 1960, nr 77, s. 1428-1432

[Recenzja:] De Finance Joseph: Etre et agir dans la philosophie de Saint Thomas. Romae 1960.
"Roczniki Filozoficzne" T. 10: 1962, nr 1, s. 189-190

[Recenzja:] Fabro Cornelio: Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin. Louvain 1961.
"Roczniki Filozoficzne" T. 10: 1962, nr 1, s. 190-191

[Recenzja:] Klubertanz George P.: St. Thomas Aquinas on Analogy.
A Textual analysis and systematic synthesis.
Chicago 1960. "Roczniki Filozoficzne" T. 10: 1962, nr 1, s. 191-192

O nauczaniu filozofii Boga. (Zwierzenia z praktyki dydaktycznej). [Odc. 1].
"Znak" R. 16: 1964, nr 120, s. 667-671
O wykładzie tomistycznej filozofii Boga. W odc. 1: m.in. o rozbieżnych interpretacjach pięciu dróg.
W odc. 2: o prelekcjach w kościołach i wyrażanych w listach reakcjach na nie.

O nauczaniu filozofii Boga. (Zwierzenia z praktyki dydaktycznej). [Odc. 2].
"Znak" R. 16: 1964, nr 121/122, s. 882-895

W sprawie badań nad filozofią Boga. "Zeszyty Naukowe KUL" R. 9: 1966, nr 4, s. 59-62
Tekst polski identyczny z ogłoszonym w "Rocznikach Filozoficznych" T. 15: 1967 z. 1;
tutaj zamiast przekładu angielskiego jest przekład francuski.

W sprawie badań nad filozofią Boga. "Roczniki Filozoficzne" T. 15: 1967, nr 1, s. 172-176
W nawiązaniu do artykułu: Problemy dyskusyjne w teodycei tomistycznej
("Studia Philosophiae Christianae" 1965 nr 2)
- pytania nowej ankiety na ten temat. Tekst polski i angielski.

Uwagi na temat studium filozofii w seminariach duchownych.
"Ateneum Kapłańskie" T. 70: 1967, s. 198-200
Głównie dotyczy filozofii Boga i różnic w poglądach tomistów.

Rola pięciu dróg w afirmacji istnienia Boga. "Więź" R. 25: 1982, nr 9, s. 52-60
Głównie wypowiedzi współczesnych filozofów na temat pięciu dróg Tomasza,
nadesłane jako odpowiedzi w specjalnej ankiecie.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2008, godz. 04:54 - Jan Wasilewski