2001 - Rok Księdza Prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wystawę zorganizowano w setną rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia


  Na wystawie wyeksponowano głównie książki (227 woluminów), a także inne materiały archiwalne - jak druki ulotne, maszynopisy i wydania "drugiego obiegu". Były to zarówno publikacje autorstwa samego Stefana Wyszyńskiego, jak też dotyczące jego myśli i osoby. Zaznaczono jego związki z KUL, eksponując zdjęcia, przedstawiające Księdza Prymasa w naszej Bibliotece Uniwersyteckiej.

Ks. Stefan Wyszyński 21 lipca 1929 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL obronił rozprawę doktorską 'Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły'. 4 marca 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej; 12 listopada 1948 roku powierzył mu arcybiskupstwo Gniezna i Warszawy i godność Prymasa Polski. Ostatni raz ks. Prymas był w Lublinie 12 listopada 1978 roku na obchodach 60-lecia powstania KUL.

 

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

 Ks. Stefan Wyszyński na lubelskim biskupstwie 1946 - 1948
   Fragment wystawy '2001 - Rok księdza Stefana Wyszyńskiego' gabloty z publikacjami    Widok ogólny wystawy '2001 - Rok księdza Stefana Wyszyńskiego'
Ks. Stefan Wyszyński,
biskup lubelski (1946-1948)

Fotografie z wystawy:
Iwona Kasiura

 

Wystawa kompetentnie prezentowała wszystkie pisma Stefana Wyszyńskiego oraz jego myśl,
wieloaspektowo opracowaną przez różnych autorów z wielu krajów
(między innymi Peter Raina, Marian P. Romaniuk, abp Bolesław Pylak, Andrzej Micewski).

 

Stefan Wyszyński urodził się w Zuzeli nad Bugiem, na Podlasiu. W 1924 roku przyjął
święcenia kapłańskie we Włocławku. W latach 1925–1929 studiował prawo kanoniczne
i katolicką naukę społeczną we Włocławku. W czasie wojny ukrywał się najpierw w Wąwolnicy,
potem w Laskach pod Warszawą, pełniąc funkcję kapelana AK.
W 1946 roku został biskupem lubelskim,
a dwa lata później (po śmierci kard. Augusta Hlonda) arcybiskupem gnieźnieńskim
i warszawskim oraz Prymasem Polski. Zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie.

 

 Pieczęć Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

  Ekspozycja odzwierciedlała percepcję myśli Stefana Wyszyńskiego - teologa, socjologa, duszpasterza i Polaka patriotę - w różnych krajach, co widać było w tłumaczeniach i opracowaniach w językach obcych (francuskim, włoskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim). Osobno została zebrana bibliografia podmiotowa ks. Stefana Wyszyńskiego z okresu włocławskiego (1924-1939).

 

 Plakat wystawy w BU KUL; 2001 Rok Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego    Od lewej: Rektor KUL O. Mieczysław Krąpiec Prymas Stefan Wyszyński i Dyrektor BU KUL O. Romuald Gustaw (lata '70. XX w.)  Emblemat obchodów Roku Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 Malarska impresja (NN) z wystawy w BU KUL: 2001 - Rok ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Na plakacie wystawy "2001 - Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego"
(fragment na ilustracji z lewej) zacytowano słowa Prymasa Tysiąclecia:
"Kościół w Polsce na przestrzeni dziesięciu wieków żadnej krzywdy
narodowi nie wyrządził. Kościół zawsze umacniał, pokrzepiał, jednoczył
i uspokajał od początku aż do ostatniej chwili
".

Na zdjęciu w środku O. Mieczysław A. Krąpiec, Rektor KUL (w białym habicie),
w asyście Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, O. Romualda Gustawa OFM.
prezentują stare druki ze zbiorów Biblioteki ks. Prymasowi (w środku).

Więcej na temat życia i działalności ks. Prymasa pod adresem:  http://wyszynski.sej.pl/index.php
 Kardynał Stefan Wyszyński: Myśli - wyznania - refleksje

Kardynał Stefan Wyszyński:
Myśli - wyznania - refleksje
(teksty - Instytut Prymasowski
Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
Wydawnictwo GAUDIUM (wybór i układ),
Lublin 2001, ISBN: 83-88615-06-8

   Abp Bolesław Pylak: Stefan Wyszyński, Biskup Lubelski

Abp Bolesław Pylak:
Stefan Wyszyński,
Biskup Lubelski 1946 - 1949
(wydanie II, poprawione), ss. 252,
Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 2000, ISBN: 83-228-0654-X
 Kartka pocztowa z okazji III Wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1987    Znaczek wydany w 100. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia    Kartka pocztowa z okazji IV Wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1991 r.
 
 Znaczek wydany w 1992 r. na przywieszce herb Kardynała

Z lewej - kartka pocztowa wydana z okazji III Wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1987 r.
(projekt: Janusz Wysocki).
Na znaczku dziedziniec KUL, na kartce - Pomnik Jana Pawła II i ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Z prawej - kartka pocztowa wydana z okazji IV wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1991 r.
Na znaczku portret ks. Wyszyńskiego, na kartce - herb kardynała (projekt: Ryszard Dudzicki).
Znaczek w środku u góry - wydany w 100. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia
(projekt: Jacek Konarzewski). Znaczek w środku u dołu - wydany w 1992 r.;
na przywieszce herb kardynała (projekt: Maciej Jędrysik).

 

Historię ocalenia ks. Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1939 roku w Wąwolnicy,
zapisaną w Złotej Księdze Łask Matki Boskiej Krębelskiej w Wąwolnicy,
przytaczamy na jednej z naszych stron, poświęconych wystawie
'Kościół Lubelski 1805 - 2005', przygotowanej na jubileusz 200 lat Diecezji Lubelskiej.

 

 

Fotografie i reprodukcje: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010, godz. 12:29 - Artur Podsiadły