Różaniec

Historia różańca - modlitwy
zaczyna się w Ewangelii wraz z życiem Jezusa i Maryi,
a cała jego dalsza historia jest jej wypełnieniem

Przedstawienie wystawy i relacja z jej otwarcia
Ołtarz kościoła św. Wojciecha w Lublinie
Książki z wystawy 'Różaniec' w Bibliotece KUL
Jak narodził się różaniec
Konstrukcja różańca
Jan Paweł II –
podsumowanie Roku Różańca w Kościele

 Różaniec

 

 Albert Enard, Różaniec

Albert Enard:
Różaniec
  O. Szymon Niezgoda OP: Biblijne źródła Różańca Świętego

O. Szymon Niezgoda OP:
Biblijne źródła Różańca Świętego
  Ks. Antoni Tronina: Przez Krzyż do nieba

Ks. Antoni Tronina:
Przez Krzyż do nieba

 

 Jacques Louis Monsabre OP: Eucharystia w tajemnicach Różańca Świętego

Jacques Louis Monsabre OP:
Eucharystia w tajemnicach
Różańca Świętego
  Jacques Louis Monsabre OP: Maryja w tajemnicach Różańca Świętego

Jacques Louis Monsabre OP:
Maryja w tajemnicach
Różańca Świętego
  Jacques Louis Monsabre OP: Jezus w tajemnicach Różańca Świętego

Jacques Louis Monsabre OP:
Jezus w tajemnicach
Różańca Świętego

 

 David Burton Bryan: Medytacyjna Modlitwa Zachodu. Nowe spojrzenie na różaniec

David Burton Bryan:
Medytacyjna Modlitwa Zachodu.
Nowe spojrzenie na różaniec *
  Ks. Krzysztof Kóska: Różaniec polskich świętych i błogosławionych

Ks. Krzysztof Kóska:
Różaniec polskich świętych
i błogosławionych
  O. Szymon Niezgoda OP

O. Szymon Niezgoda OP:
Ewangeliczne źródła
Różańca Świętego

 

 O. Szymon Niezgoda OP: Żywy Różaniec matek

O. Szymon Niezgoda OP:
Żywy Różaniec matek
  Św. Alfons Maria de Liguori: Medytacje Różańcowe

Święty Alfons Maria de Liguori:
Medytacje Różańcowe
  O. Szymon Niezgoda OP: Żywy Różaniec ojców

O. Szymon Niezgoda OP:
Żywy Różaniec ojców

 

 Ks. Tymoteusz: Różaniec dla młodych. Nowe rozważania różańcowe

Ks. Tymoteusz:
Różaniec dla młodych.
Nowe rozważania różańcowe
  Kardynał Stefan Wyszyński: Różaniec (Rozarij)

Kardynał Stefan Wyszyński:
Różaniec (Rozarij)

  Tajemnice Różańca Świętego: Rozważania dla dzieci

Tajemnice Różańca Świętego:
Rozważania dla dzieci

 

 Różaniec ze świętym Ojcem Pio

Różaniec
ze świętym Ojcem Pio
  Różaniec: teksty Matki Teresy z Kalkuty

Różaniec.
Teksty Matki Teresy z Kalkuty
  St. Louis De Montfort: The Secret of the Rosary

St. Louis De Montfort:
The Secret of the Rosary

 

 Maria Szamot: Tajemnice światła

Maria Szamot:
Tajemnice światła


  Francis Beauchesne Thornton: This is the Rosary

Francis Beauchesne Thornton:
This is the Rosary.
With an introduction by
His Holiness Pope John XXIII
  Książka z wystawy 'Różaniec', BU KUL, listopad 2003

 

 

* David Burton Bryan: Medytacyjna Modlitwa Zachodu. Nowe spojrzenie na różaniec
Ojciec D. Bryan, irlandzki dominikanin, podjął ciekawą próbę przedstawienia modlitwy różańcowej jako typowej modlitwy medytacyjnej. Różaniec w rozważaniach i refleksji o. Bryana jawi się nam nie tylko jako modlitwa o niezwykłym wprost bogactwie i głębi, ale uświadamiamy sobie, jak silnie zakorzeniona jest ona w Biblii, jak wyrafinowana jest jej forma. Różaniec jest przede wszystkim modlitwą katolicką, ale jako podstawa medytacji może pociągać osoby spoza kręgów katolickich, a nawet nie-chrześcijan. Niezwykle ciekawe są te fragmenty książki, które odsłaniają powiązania różańca z tradycją baqqesh, sposobem medytacji praktykowanym w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

Por. także: Rainer Scherschel, Różaniec - modlitwa Jezusowa Zachodu,
Wydawnictwo W drodze, Poznań 1988

 

 

Opracowanie wersji internetowej wystawy 'Różaniec',
redakcja, kompozycja i dodatkowe materiały - Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2008, godz. 03:53 - Jan Wasilewski