Zofia Kopel-Szulc

Grafika pięknem książki

(obwoluty - okładki - rysunki)

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
(23 kwietnia)

O Artystce Książki i jej wystawie
Galerie okładek:   [ 1 ],   [ 2 ],   [ 3 ]
Spis książek z okładkami Zofii Kopel-Szulc

 

Organizatorzy wystawy:
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Patronat:
Jego Magnificencja
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Rektor KUL
Pan Andrzej Pruszkowski, Prezydent Miasta Lublina
 Zofia Kopel-Szulc, 2004: motyw z plakatu i katalogu wystawy
Wernisaż
miał miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
w piątek, 23 kwietnia 2004 r. w południe.
Komisarzem wystawy był Jerzy Jacek Bojarski
Wystawa była otwarta do 29 maja 2004 r.
Spis książek z okładkami Zofii Kopel-Szulc  >>>

 

 

 Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Bolesław Prus.
Pisarz, publicysta, myśliciel
(seria 'Obrazy Kultury Polskiej')
Wyd. UMCS 2003
  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Marian Pankowski
Leśmian, czyli bunt poety
przeciw granicom
Wyd. UMCS 1999
  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Klucze do Żeromskiego
(seria 'Obrazy Kultury Polskiej')
Wyd. UMCS 2003

 

 Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Antonio Rosmini:
Zasady etyki
Wyd. TN KUL 1999


  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Neuropsychologia emocji.
Poglądy - badania - klinika
(seria 'Neuropsychologia kliniczna')
Wyd. UMCS 1999
  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Teoria socjologiczna
Floriana Znanieckiego
a wyzwania XXI wieku
Wyd. TN KUL 1999

 

 Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Ekologia.
Przesłanie moralne Kościoła
Wyd. KUL 2002
  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Prus i inni
Wyd. KUL 2003

  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Nadzieja chrześcijańska
a nadzieje ludzkie
Wyd. KUL 2003

 

 Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Ekumeniczna odpowiedzialność
na początku trzeciego tysiąclecia
(seria 'Teologia w Dialogu')
Wyd. KUL 2003


  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Małe prozy biblijne.
Biblioteka utworów religijnych
Wyd. KUL 2002  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Amicta Sole. Księga pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Andrzeja Ludwika Krupy OFM
(seria: 'Mariologia
w kontekście')
Wyd. KUL 2003

 

 Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Ks. Czesław Stanisław Bartnik:
Dogmatyka katolicka.
Tom I (II)
Wyd. RW KUL 1999/2000
  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Jeden Pan jedna wiara
(seria ekumeniczna, 11 tytułów)
Wyd. RW KUL 1986-2000

  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Studia z psychologii
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Wyd. RW KUL 2001

 

 Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Desmond Egan:
Poezje wybrane 1972 - 2002.
Przekład Aleksandra Kędzierska, Ewa Torebko
Opracowanie graficzne:
Z. Kopel-Szulc
(okładka, 10 rysunków)
Wyd. UMCS 2002
  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Gustaw Herling-Grudziński:
Z biografii Diego Baldassara
Wyd. UMCS 2000

  Zofia Kopel-Szulc: proj. okładki książki

Zofia Kopel-Szulc:
Okładki - Obwoluty - Rysunki.
Motyw z plakatu, katalogu
i zaproszenia na wystawę
w Bibliotece Uniwersyteckiej
KUL
(wernisaż 23 kwietnia 2004 r.)

 

 

Spis książek z okładkami Zofii Kopel-Szulc
(chronologicznie dla każdego Wydawcy)

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2008, godz. 03:30 - Jan Wasilewski