Zofia Kopel-Szulc

Grafika pięknem książki

(obwoluty - okładki - rysunki)

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
(23 kwietnia)

O Artystce Książki i jej wystawie
Galerie okładek:   [ 1 ],   [ 2 ],   [ 3 ]
Spis książek z okładkami Zofii Kopel-Szulc

 

Organizatorzy wystawy:
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Patronat:
Jego Magnificencja
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek, Rektor KUL
Pan Andrzej Pruszkowski, Prezydent Miasta Lublina
 Zofia Kopel-Szulc, 2004; motyw z plakatu i katalogu wystawy
Wernisaż
miał miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
w piątek, 23 kwietnia 2004 r. w południe.
Komisarzem wystawy był Jerzy Jacek Bojarski
Wystawa była czynna do 29 maja 2004 r.
Fotoreportaż i relacja z wernisażu  >>>

 

 

Spis książek z okładkami Zofii Kopel-Szulc
(chronologicznie dla każdego wydawcy)

Redakcja Wydawnictw KUL (1984 - 2002), 161 tytułów
  Seria 'Mariologia w kontekście' (2000 - 2002), 3 tytuły
  Seria 'Jan Paweł II naucza' (1997 - 1998), 4 tytuły
  Mieczysław Albert Krąpiec, Dzieła (1991 - 2001), 19 tytułów
  Różne serie wydawnicze (2), 1986 - 2000, razem ponad 50 tytułów
  Seria 'z witrażem' (1983 - 2001), 17 tytułów
  - Projekty wspólne z Henrykiem Szulcem (1981- 1993), 23 tytuły
Wydawnictwo KUL (2002 - 2004), 16 tytułów
Instytut Jana Pawła II KUL (1991), 1 tytuł
Krajowa Agencja Wydawnicza (1986), 3 tytuły
Elan & Son, 1 tytuł
Lubelskie Wydawnictwo Literackie (2001), 1 tytuł
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna (2003), 1 tytuł
Towarzystwo Naukowe KUL (1994 - 2003), 65 tytułów
  Seria 'Studia Norwidiana' (1980 - 2004), 21 tomów)
  Seria 'Literatura w kręgu wartości' (1986 - 2003), 7 tytułów
Wydawnictwa Sceny Plastycznej KUL (1991 - 1995), 2 tytuły
Wydawnictwo Księży Marianów (1997), 2 tytuły
  Kwartalnik 'Pastores' (1998 - 2004), 21 numerów
Wydawnictwo 'KERYGMA' (1992), 2 tytuły
Wydawnictwo 'FIS' (1991 - 1994), 12 tytułów
  - Projekty wspólne z Henrykiem Szulcem (1991 - 1992), 5 tytułów
Wydawnictwo UMCS (1993 - 2003), 163 tytuły
  Seria 'Czerwona' Instytutu Filologii UMCS (1995 - 2004), 12 tytułów
  Seria 'Doktoraty Honoris Causa UMCS' (1996 - 2003), 9 tytułów
  Seria 'Neuropsychologia Kliniczna' (1998 - 2002), 4 tytuły
  Seria 'Obrazy Kultury Polskiej' (2001 - 2003), 5 tytułów
Wydawnictwo Lubelskie (1966 - 1992), 38 tytułów
  Seria poetycka (1982 - 1998), 12 tytułów
  - Projekty wspólne z Henrykiem Szulcem: K. A. Jaworski, Pisma (1972 - 1974), 12 tytułów
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (1994 - 1995), 2 tytuły
Stowarzyszenie 'Wspólnota Polska', Oddział Lubelski (1993 - 1995), 6 tytułów
'Editions SPOTKANIA', Warszawa (1991), 1 tytuł
Wydawnictwo 'MULTICO', Lublin (1998), 1 tytuł
Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 'Salon Polski' ('Akcent', 2002), 1 tytuł
Wydawnictwo 'Norbertinum' (1990 - 2003), 55 tytułów
  - Projekty wspólne z Henrykiem Szulcem: (1991), 2 tytuły
Projekty katalogów (1998 - 2003), 7 tytułów

 

 

Redakcja Wydawnictw KUL

1984  

1


   Księgi Pięciu Megilot. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz

1985  

2


   Halina Pietrak-Meiser: Czeskie wyrażenia i zwroty frazeologiczne na tle porównawczym polskim

1986  

3

   Ks. Jan Twardowski: Na osiołku
4

   Czesław Miłosz: Ogród nauk

1987  

5

   Elżbieta Hałas: Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu
6

   Ks. Józef Kudasiewicz: Jezus Historii a Chrystus Wiary

1988  

7


   Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w.

1989  

8

   Wacław Oszajca: Mnie się nie lękaj
9
   Tomasz Zdziarstek OP: Chrystianologia św. Pawła
10

   Józef Łobodowski: List do Kraju

1991  

11

   Marian Maciejewski: Ażeby ciało powróciło w Słowo
12
   Elżbieta Hałas: Znaczenia i wartości społeczne
13

   Aidan Doyle, Edmund Gussmann: Podręcznik do nauki języka irlandzkiego

1992  

14

   Elżbieta Zawacka: Czekając na rozkaz
15
   Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa: Wśród Polaków, Część I
16

   Gwiazda z gwiazdą. Wiersze, fragmenty, zdania Adama Mickiewicza

1993  

17

   Józef Fert: Poeta sumienia (rzecz o twórczości Norwida)
18
   Andrzej Sulikowski: Pozwolić mówić prawdzie (o twórczości Hanny Malewskiej)
19
   Ks. Michał Czajkowski: Egzystencjalna lektura Biblii
20
   Czesław Zgorzelski: W Tobie jest światłość
21
   Janusz Mariański: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym
22
   Polacy w Rosji mówią o sobie
23
   Odrodzenie Kościoła Katolickiego w byłym ZSRR
24
   Polacy na Łotwie
25
   Ks. Stanisław Potocki: Rady mądrości
26

   Teologia duchowości katolickiej

1994  

27

   Ks. Henryk Misztal, S. Bernadete Lipian: Anna Jenke
28
   Elżbieta Hałas: Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej
29
   Anna Grzywna-Wileczek: Jest i więcej prawd w Piśmie
30
   Religia a sens bycia człowiekiem
31

   Stanisław Janeczek: Oświecenie chrześcijańskie

1995  

32

   Franciszek Kampka: Antropologiczne i społ. podstawy ładu gosp. w świetle nauczania Kościoła
33
   Ks. Antoni Tronina: Teologia Psalmów
34
   Andrzej Szostek: MIC:  Wokół godności, Prawdy i Miłości
35
   Tadeusz Szubka: Metafizyka analityczna P. F. Strawsona
36
   Piotr Gutowski: Filozofia procesu i jej metafilozofia
37
   Danuta Mostwin: Trzecia wartość
38
   Gabriel Witaszek CSSR: Moc słowa prorockiego
39
   Czytając "Przekroczyć próg nadziei"
40
   Literatura polskiego baroku. W kręgu idei
41
   Kazimierz Wójcik: Jan z Kluczborka
42
   Kazimierz Gryżenia SDB: Arystotelizm. Renesans. Filozofia bytu Piotra Fonseki
43

   Ks. Zbigniew Wit: Troska liturgiczna o człowieka chorego

1966  

44

   Biblia podstawą jedności
45
   Henryk Kiereś: Spór o sztukę
46
   Ks. Sławomir Nowosad: Nazwać dobro po imieniu
47
   Stanisław I. Kowalski: Jan Lechoń jako redaktor w okresie nowojorskim
48
   Religia a literatura w publikacjach KUL
49
   Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności
50
   Wprowadzenie do filozofii (Krąpiec, Kamiński, Zdybicka, Maryniarczyk, Jaroszyński)
51
   A Festschrift for Edmund Gussmann
52
   Ks. Lech Stachowiak: Potop biblijny
53
   In Te Domine Speravi. Księga pamiątkowa poświęcona ks. Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi
54

   Ks. Henryk Misztal: Polskie prawo wyznaniowe

1997  

55

   Mistrzynie świętości i prawdy. Katarzyna ze Sieny, Teresa z Avila
56
   Małgorzata Łukaszuk-Piekara: "Niby Ja". O poezji Białoszewskiego
57
   Bibilia o Eucharystii
58
   Prorocy dzisiaj
59
   Aidan Doyle, Edmund Gussmann: Ghaeilge. Podręcznik języka irlandzkiego
60
   Jerzy Kalinowski: Poszerzone serca. Wspomnienia
61
   Lechosław Lameński: Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1896. Rzeźbiarz polski w Rzymie
62
   Ks. Henryk Niemiec: Rozum wobec wartości
63
   Kazimierz Iwosa-Ivosse: Przeminęło odeszło w milczeniu
64
   Dariusz Seweryn: "...Jak tam zaszedłeś." Mickiewicz w szkole klasycznej
65
   Ks. Antoni Tronina: Panie abym przejrzał
66

   Rir au Théâtre

1998  

67

   Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie
68
   Ks. Jacek Kucharski: Spocząć ze swymi przodkami
69
   Bernadetta Kuczera-Chachulska: "Czas siły zupełnej"
70
   Ks. Tadeusz Kasabuła: Ignacy Nassalski Biskup Wileński
71
   Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. Profesora Henryka Karbownika
72
   Anna Bloch-Rozmej: Element Interactions in phonology. A Study in Connemara Irish
73
   Ks. Gabriel Witaszek CSSR: Myśl społeczna proroków
74
   Vita Consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze
75
   Ks. Stanisław Tymosz: Synod Archidiecezji Lwowskiej z 1765 roku
76
   Henryk Zimoń SVD: Sakralność ziemi u ludu Konkomba z Afryki Zachodniej
77
   Ks. Piotr Petryk: Ku wspólnocie życia i miłości
78
   Mirosława Hanusiewicz: Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku
79
   Yves Congar 1904-1995
80

   Ks. Janusz Mariański: Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim

1999  

81

   Prawo - Kultura - Uniwersytet
82
   Procedings of the Fifth Environmental Mathematical Conference
83
   Marian Lewko: Studia o Strindbergu
84
   Wojciech Kaczmarek: Złamane pieczęcie Księgi
85
   Marek Lechniak: Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych
86
   Roman Doktór: Polska elegia Oświeceniowa
87
   Ks. Jerzy Misiura: Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
88
   Wiara i Rozum. Refleksje
89
   Inspiracje i motywy religijne w literaturze Pozytywizmu i Młodej Polski
90
   Antoni Dębiński: Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
91
   Ks. Stanisław Tylus SAC: Fundacje kościołów parafialnych w średniow. Archidiec. Lwowskiej
92
   Ekorozwój gminy Strzyżewice
93
   Ks. Marek Chmielewski: Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej
94
   Ks. Włodzimierz Cyran: Służba jednania
95
   Agnieszka Kijewska: Księga Pisma i Księga Natury
96
   Ks. Stanisław Kowalczyk: Filozofia wolności
97
   Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952
98
   Ekorozwój gminy Józefów na Roztoczu
99
   Bp Jan Śrutwa: Studia z dziejów Kościoła w starożytności
100
   Wacław Pyczek: Jerozolima słoneczna Juliusza Słowackiego
102
   Średniowieczny Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacjikościelnej
103
   Ks. Józef Szczypa: Jan Paweł Woronowicz. Kerygmat narodowy i patriotyczny
104
   Ks. Czesław Stanisław Bartnik: Dogmatyka katolicka, Tom I
105
   Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa poświęcona o. prof. dr hab. St. C. Napiórkowskiemu
106
   Jan Konefał: Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918
107
   Stanisław C. Napiórkowski: Solus Christus
108
   Adolf Nowaczyński: Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia, Brat Albert
109

   Ks. Stanisław Bielecki: Chrześcijanin i czas

2000  

110

   Polacy w Armenii
111
   Ks. Antoni Paciorek: Ewangelia umiłowanego ucznia
112
   Aleksy Remizow: Opowieści apokryficzne
113
   Ks. Stanisław Koczwara: Wokół sprawy Akacjusza
114
   Marzena Dyjakowska: Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII w
115
   Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek
116
   Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000
117
   Starożytne kodyfikacje prawa
118
   Wychowanie chrześcijańskie a kultura
119
   Agnieszka Dziuba: Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska
120
   Paweł Smoleń: Podatek od spadków i darowizn
121
   Małgorzata Łukaszuk-Piekara: "Wizje splątane z historiami". Autobiografia liryczna poety
122
   Ks. Krzysztof Cezary Kaucha. Miłość za miłość.
   Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina
123
   Katolicka liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym
124
   O. Mirosław Daniluk SCJ: Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego
   i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
125
   Paweł Garbacz: Logika zdań - jedna czy wiele
126
   Plenitudo Legis Dilectio. Księga pamiątkowa dedyk. prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM
127
   Kamila Janicka: Łódzki okres działalności teatralnej Mariana Gawalewicza
128
   Ks. Jerzy Misiurek, ks. Jarosław M. Popławski:
   Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji
129
   Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM
130
   Antoni J. Nowak OFM: Identyfikacja postaw
131
   Obraz Boga Ojca w kulturze
132

   Biblia o odkupieniu

2001  

133

   We wspólnej Europie. Polska-Hiszpania, XVI-XX wiek
134
   Jolanta Malinowska: Twórczość poetycka Piotra Roizjusza 1506-1571
135
   Tadeusz Szubka: Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne
136
   Marek Prymon: Współczesne badania marketingowe
137
   Jacek Śliwak: Osobowość altruistyczna
138
   Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
139
   Andrzej Derdziuk OFM Cap: Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich
140
   Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin
141
   Stanisław Kiczuk: Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność
142
   Ks. Jacenty Mastej: Od objawienia do wiary
143
   Ryszard Skrzyniarz: Kazania Świętokrzyskie
144
   Marian Stepulak: Tajemnica zawodowa psychologa
145
   Ks. Mariusz Szram: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.)
146
   Wilhelm von Humboldt: Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości
147
   Dariusz Seweryn: Słowacki nie-mistyczny
148
   Edward Gigilewicz: Herby biskupów warmińskich
149
   Grażyna Karolewicz: Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów (KUL)
150
   Przykazania kościelne dzisiaj
151
   Paweł Próchniak: Sen nożownika. O twórczości Ludwika S. Licińskiego
152
   Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie
153

   Ks. Wiesław Łużyński: Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II

2002  

154

   Stanisław Góźdź: Teoria odpowiedników twierdzenia Mikomachosa z Gerazy
155
   Zenon E. Roskal: Astronomia matematyczna w nauce greckiej
156
   Jan Walkusz: Twórczość literacka duchowieństwa polskiego
   na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX w.
157
   Krzysztof Ciejpa-Znamirowski:
   Zagrożenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
158
   Stanisław Wójcik: Naród Polski w publicystyce PRL
159
   Rafał S. Niżyński OCD: Między teizmem a panteizmem
160
   Dorota Sula: Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna
   Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 1944-1951
161
   Waldemar Rakocy CM: Faryzeusze

 

 

RW KUL: seria 'Mariologia w kontekście'

1
   Kazimierz Pek: Per Spiritum Ad Mariam, 2000
2
   Ks. Wacław Siwak: Fiat Mihi Secundum Verbum, 2001
3
   Jana Moricova: Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji, 2002

 

 

RW KUL: seria 'Jan Paweł II naucza'

1
   Jan Paweł II: Evangelium Vitae. Tekst i komentarze, 1997
2
   Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
   Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, 1998
3
   Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
   Chrystus odwołuje się do "serca", 1998
4
   Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
   Chrystus odwołuje się do Zmartwychwstania, 1998

 

 

RW KUL: Mieczysław Albert Krąpiec, Dzieła

1
   O rozumienie filozofii, t. XIV, 1991
2
   U podstaw rozumienia kultury, t. XV, 1991
3
   Teoria analogii bytu, t. I, 1993
4
   Z teorii i metodologii metafizyki, t. IV 1994
5
   Poznawać czy myśleć, t. VIII 1994, 2000
6
   Człowiek i prawo naturalne, t. X, 1995
7
   Język i świat realny, t. XIII, 1995
8
   Metafizyka, t. VII, 1995
9
   Suwerenność - czyja?, t. XVI, 1996
10
   Psychologia racjonalna, t. XX, 1996
11
   O ludzką politykę, t. XVII, 1998
12
   Człowiek - Kultura - Uniwersytet, t. XIX, (1982) 1998
13
   Odzyskać świat realny, t. XXIII, 1999
14
   Człowiek w kulturze, t. XIX, 1999
15
   Struktura Bytu, t. V, 2000
16
   Arystotelesowska koncepcja substancji, t. VI, 2000
17
   Filozofia co wyjaśnia. Filozofia w teologii, t. XXI, 2000
18
   Ludzka wolność i jej granice, t. XVIII, 2000
19
   Byt i Istota, t. XI 2000, 2001

 

 

RW KUL: serie wydawnicze

1
   Seria ekumeniczna - 'Jeden Pan jedna wiara' (11 tytułów) 1986 - 2000
2
   Seria 'Vox Patrum. Antyk chrześcijański' (43 numery) 1991 - 2003

 

 

RW KUL: seria 'z witrażem'

1
   Sacrum w literaturze, 1983
2
   Ks. Antoni Dunajski: Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, 1985
3
   Biblia a literatura, 1986
4
   Dramat i teatr sakralny, 1988
5
   O języku religijnym, 1988
6
   Krystyna Stawecka: Maciej Kazimierz Sarbiewski, prozaik i poeta, 1989
7
   Zofia Zarębianka: Poezja wymiaru sanctum, 1992
8
   Alina Nowicka-Jeżowa: Pieśni czasu śmierci, 1992
9
   Język a chrześcijaństwo, 1993
10
   Mirosława Ołdakowska-Kuflowa:
   Chrześcijańskie widzenie świata poezji K. Iłłakowiczówny, 1993
11
   Stanisław Dąbrowski: Vox Humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka, 1993
12
   Studia o Stanisławie Vincenzie, 1994
13
   Andrzej Sulikowski: Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego, 1995
14
   Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, 1997
15
   Sacrum w literaturach słowiańskich, 1997
16
   Chrystus w literaturze polskiej, 2000
17
   Od Brzozowskiego do Kołakowskiego, 2001

 

 

RW KUL  (projekty - wspólnie z Henrykiem Szulcem)

1
   Czesław Miłosz: Pięć wierszy (wydanie bibliofilskie), 1981
2
   Księga Hioba - tłumaczył Czesław Miłosz, 1981
3
   Księga Psalmów - tłumaczył Czesław Miłosz, 1982
4
   Mieczysław Albert Krąpiec: Człowiek, Kultura, Uniwersytet, 1982
5
   Katalog RW KUL 1982 - 1984, 1984
6
   Katalog RW KUL 1985, 1985
7
   O wartościowaniu w badaniach literackich, 1986
8
   Obecność (Karol Wojtyła w KUL), 1987
9
   Dokumenty nauki społecznej Kościoła, 1987
10
   Ks. Lech Stachowiak: Potop Biblijny, 1988
11
   Papież Jan Paweł II - Przemówienia do Polonii, 1988
12
   Jan Paweł II - Wiara i Kultura, 1988
13
   Ewangelia według św. Marka. Apokalipsa - tłumaczył Czesław Miłosz, 1989
14
   Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa: Wśród Polaków
   (opracowanie podręczników. języka polskiego dla cudzoziemców), 1988
15
   Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, 1990
16
   Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, 1990
17
   Cyprian K. Norwid: Wiersze, 1991
18
   Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, 1992
19
   Elżbieta Zawacka: Czekając na rozkaz, 1992
20
   O. Hugolin Langkammer OFM: Stary Testament odczytany na nowo, 1992
21
   Wprowadzenie do filozofii, 1992
22
   Rene Coste: Miłość, która zmienia świat, 1992
23
   Kazimiera Iłłakowiczówna: Wiersze, 1993

 

 

Wydawnictwo KUL (kontynuacja RW KUL)

1
   Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła,2002
2
   Małe prozy biblijne. Biblioteka utworów religijnych, 200
3
   Vox Patrum (40-41), 2002
4
   Vox Patrum (42-43), 2003
5
   Prus i inni, 2003
6
   Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia
   (seria: 'Teologia w dialogu'), 2003
7
   Sebastian Rej AK: Eschatologiczna nadzieja, 2003
8
   Piotr Nowaczyński: Mądrość Vincenza (seria 'z witrażem'), 2003
9
   Wojna sprawiedliwa? Moralne przesłanie Kościoła, 2003
10
   Amicta Sole. Księga pamiątkowa
   ku czci o. prof. Andrzeja Ludwika Krupy OFM (1910 - 1992), 2003
11
   Studia z psychologii w KUL (t. 11), 2003
12
   Ks. prof. Czesław S. Bartnik: Dogmatyka katolicka II, 2003
13
   Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, 2003
14
   Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa: Wśród Polaków, 2004
15
   Ks. Przemysław Kantyka: Autorytet w Kościele (seria ekumeniczna), 2004
16
   Maria Jasińska-Wojtkowska: Horyzonty literackiego sacrum, 2004

 

 

Instytut Jana Pawła II KUL

1
   Karol Wojtyła: Człowiek w polu odpowiedzialności, 1991
   (projekt wspólnie z Henrykiem Szulcem)

 

 

Krajowa Agencja Wydawnicza

1
   Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Kobieto! Boski diable
   (ilustracje St. Bałdyga, Z. Kopel-Szulc, J. Kostka)
2
   Kochanowski, Morsztyn, Kniaźnin: Uciechy miłosne (opracowanie graficzne, ilustracje), 1986
3
   Tetmajer, Leśmian, Staff: Ogród miłości (projekt okładki i ilustracje Zofia Kopel-Szulc,
   opracowanie graficzne Henryk Szulc), 1986

 

 

Wydawnictwo Elan & Son

1
   Andrzej Wierciński: Popadając w zdumienie (projekt okładki i rysunki Zofia Kopel-Szulc,
   opracowanie graficzne Henryk Szulc)

 

 

Lubelskie Wydawnictwo Literackie

1
   Stanisław Weremczuk: Miecze ogniste, 2001

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

1
   Marszałek w Lublinie, 2003

 

 

Towarzystwo Naukowe KUL

1994 - 1997  

1

   Ks. Edward Walewander: Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce
   Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., 1994
2
   Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, 1995
3
   Jan Ziółek: Studia nad myslą polityczną Wielkiej Emnigracji. Napoleon I i Napoleon III, 1995
4
   Leksykon łacińsko-polski Jana Mączyńskiego, 1996
5
   Marek Gawełko: L'etude sur l'ordre des mots dans les langues romanes, 1996
6
   Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku 1996
7
   Ocena projektu Konstytucji RP (m.in. Adam Strzembosz, Andrzej Zoll), 1996
8
   Rozwój osoby w Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej, 1997
9
   Teofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna: Korespondencja, 1997
10
   Ks. Cyprian Rogowski: Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, 1997
11

   Paweł Matyaszewski: La pensee politique D`Antoine de Rivarol, 1997

1998  

12

   Polacy w Estonii, 1998
13
    Maria Oleś: Asertywność u dzieci, 1998
14
   Henryk Duda: "...Każdą razą Biblia odmieniać", 1998
15
   Marian Jeżowski: Słownik rymów Cypriana Norwida, 1998
16
   Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
   i wczesnego chrześcijaństwa, 1998
17

   Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, 1998

1999  

18

   Anna Świderkówna: Biblia a nauka, 1999
19
   Belgia w relacjach Polaków. Antologia, 1999
20
   Bohdan Królikowski: Ułańskie lato, 1999
21
   Sedulius Caelius: Opera Omnia. Dzieła wszystkie, 1999
22
   Miejsce rzeczywiste - miejsce wyobrażone.
   Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, 1999
23
   Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, 1999
24
   Małgorzata Kitowska-Łysiak: Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku, 1999
25
   Antonio Rosmini: Zasady etyki, 1999
26
   Katalog TN KUL 1999, 1999
27

   Ks. Edward Walewander: Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, 1999

2000  

28

   Maciej B. Stępień: Poszukiwacze prawdy. Wolnomularstwo i jego tradycja 2000
29
   Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, 2000
30
   Zofia Kolbuszewska: The Poetics of Chronotope in the Novels of Thomas Pynchon, 2000
31
   Ewelina Niemkiewicz: Bibliografia bibliografii językoznawstwa polskiego, 2000
32
   Studia nad sztuką renesansu i baroku, 2000
33
   Robert Mackiewicz: Rozumowanie warunkowe w interpretacji teorii modeli umysłowych, 2000
34
   Stefan Sawicki: Religijny horyzont poezji, 2000
35

   Katalog TN KUL 2000, 2000

2001  

36

   Rozumiewnie zmian społecznych, 2001
37
   Warsztaty translatorskie / Workshop on translation (I), 2001
38
   Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
   i wczesnego chrześcijaństwa, 2001
39
   Zenomena Płużek: Proces twórczego kształtowania osobowości w świetle teorii C.G. Junga, 2001
40
   Katalog TN KUL 2001, 2001
41

   Katecheza dorosłych w teorii i praktyce, 2001

2002  

42

   Stanisław Vincenz humanista XX wieku, 2002
43
   Prawda natury prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury, 2002
44
   Robert Andrzejczuk: Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia, 2002
45
   Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
   i wczesnego chrześcijaństwa, 2002
46
   Stanisław Kowalczyk: Elementy filozofii i teologii sportu, 2002
47
   Marian Jeżowski: Słownik rymów Juliusza Słowackiego, 2002
48
   Leon Smyczek OFM: Dynamika przemian wartości moralnych
   w świadomości młodzieży licealnej, 2002
49
   Michał Heller: Czas i przyczynowość, 2002
50
   Ewa M. Ziółek: Biskupi-Senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, 2002
51
   Warsztaty translatorskie / Workshop on translation (II), 2002
52
   Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, 2002
53

   Alfred Tennyson: Enoch Arden

2003  

54

   Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia, 2003
55
   Włodzimierz Fijałkowski: Szkoła rodzenia w programie prokreacji ekologicznej, 2003
56
   Etyka w biznesie, 2003
57
   Tomasz Dereziński:
   Urzeczywistnianie się Kościoła Uniwersalnego w Kościele partykularnym..., 2003
58
   Stanisław Wójcik: Zapomniana polska ekonomia społeczna XX wieku, 2003
59
   Bohdan Królikowski: Ułańska jesień, 2003
60
   Bogdan Śmigielski: Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego 1930 - 1939, 2003
61
   Grzegorz Adamczyk: Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej, 2003
62
   Mariusz Zemło: Socjologia wiedzy, 2003
63
   Europa. Zbliżenia - kontrowersje - perspektywy, 2003
64
   Arkadiusz Jabłoński Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie, 2003
65
   Teofil Lenartowicz, Julia Jabłonowska: Korespondencja

 

 

TN KUL  (projekty - wspólnie z Henrykiem Szulcem)

1
   Cyprian K. Norwid: Kolebka Pieśni, 1990
2
   Studia Norwidiana (20 tomów), 1980 - 2004

 

 

TN KUL, seria: 'Literatura w kręgu wartości' pod redakcją Stefana Sawickiego

1
   O wartościowaniu w badaniach literackich, 1986
2
   Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, 1992
3
   Andrzej Tyszczyk: Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej
   Romana Ingardena, 1993
4
   Stefan Sawicki: Wartość - Sacrum - Norwid, 1994
5
   Interpretacje aksjologiczne, 1997
6
   Jadwiga Puzynina: Słowo - Wartość - Kultura, 1997
7
   Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, 2003

 

 

Wydawnictwa Sceny Plastycznej KUL

1
   Życie ku śmierci. Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, 1991
2
   Leszel Mądzik. Scena Plastyczna KUL. Projekt wydawnictwa z okazji 25-lecia Teatru, 1995

 

 

Wydawnictwo Księży Marianów

1
   Marko Ivan Rupnik: W ogniu Krzewu Gorejącego, 1997
2
   Jan Sergiusz Gajek MIC, Leonard Górka SVD: W kręgu światła Wschodu, 1997
3
   'PASTORES'. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej (21 numerów), 1998 - 2004

 

 

Wydawnictwo 'KERYGMA'

1
   Ryszard Winiarski: Czas powrotu, 1992
2
   Anna Lisa Lonngvist: Jedną drogą (ilustracje w tekście), 1992

 

 

Wydawnictwo 'FIS'

1
   Tomas Venclova: Sześć wierszy, 1991
2
   Leo Lipski: Śmierć i dziewczyna, 1991
3
   Jakub Karpiński: Kultura i wielość rzeczywistości, 1992
4
   Marian Pankowski: Zielnik złotych śniegów, 1992
5
   Mieczysław Paszkiewicz: Śladem Antygony, 1993
6
   Włodzimierz Odojewski: Kwarantanna, 1993
7
   Ilustrowany przewodnik po Lublinie, 1993
8
   Przewodnik po Zamościu i okolicy, 1994
9
   Puławy, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów (przewodnik), 1994
10
   Kazimierz Dolny, jego zabytki i okolice, 1994
11
   Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa, 1994
12
   Puławy i okolice (przewodnik), 1994

 

 

Wydawnictwo 'FIS'  (projekty - wspólnie z Henrykiem Szulcem)

1
   Gustaw Herling-Grudziński: Żywi i umarli, 1991
2
   Jan Zieliński: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, 1991
3
   Józef Czapski: Józef Pankiewicz - życie i dzieło (wypowiedzi o sztuce), 1992
4
   Zdzisław Kudelski: Pielgrzym Świętokrzyski (szkice o Herlingu-Grudzińskim), 1992
5
   Gustaw Herling-Grudziński: Upiory rewolucji, 1992

 

 

Wydawnictwo UMCS

1993 - 1994  

1

   Anna Pajdzińska: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, 1993
2
   Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 1994
3
   Włodzimierz Odojewski: Raptularz krytyczny, 1994
4
   Grażyna Kwiatkowska: Test barwnych piramid, 1994
5
   Stare i nowe struktury społeczne w Polsce (4 tomy), 1994 - 2002
6
   Roman Tokarczyk: Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej, 1994
7
   Dorota Turska: Dynamika postawy twórczej, 1994
8
   Leon Kaczmarek, Teresa Skubalanka, Stanisław Grabias: Słownik gwary studenckiej, 1994
9
   Jadwiga Mizińska: Świadomość czasu zwichniętego, 1994
10
   Stanisław Grabias; Język w zachowaniach społecznych, 1994
11
   Halina Wiśniewska: Kulturalna polszczyzna XVII wieku, 1994
12
   Stanisław Harassek: Filozofia a Ethnos, 1994
13
   Janusz Plisiecki: Film i sztyki tradycyjne, 1994
14
   Krzysztof J. Brozi: Antropologia wartości, 1994
15
   Edward Skrętowicz: Iudex Inhabilis i Iudex Suspectus w polskim procesie karnym, 1994
16
   Teresa Skubalanka: O stylu poetyckim i innych stylach języka, 1995
17

   Problemy edukacji młodzieży i dorosłych w warunkach transformacji, 1994

1995  

18

   Poezja Czeczeńska i Inguska, 1995
19
   Krzysztof Stępnik: Legenda Legionów, 1995
20
   Szkolnictwo polonijne na świecie, 1995
21
   Elżbieta Ura: Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej
   i samorządu terytorialnego, 1995
22
   Wokół szkoły i nauczyciela, 1995
23
   Agnieszka Pawłowska: Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, 1995
24
   Wiesław Krajka: Joseph Conrad. Konteksty kulturowe, 1995
25
   Ryszard Tokarski: Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, 1995
26
   Krzysztof J. Brozi: Ludzie i kryzys cywilizacji, 1995
27
   Antropologia kulturowa, 1995
28
   Przygotowanie pedagogów specjalnych
   do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych, 1995
29
   Marian Ochmański: Wybrane poznawcze i środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych
   dzieci rozpoczynających naukę, 1995
30
   Między antropologią a filozofią i historią, 1995
31
   Zdzisław Cackowski: Ból, Lęk, Cierpienie, 1995 (1997)
32
   Janusz Gajda: Wychowywać do prawdy?, 1995
33
   Ryszard Kaucha: Szkolnictwo Lublina w latach 1864 - 1915, 1995
34
   Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 1995
35
   Studia nad ideą wolności, 1995
36
   Jacek Dąbała: Wit Tarnowski jako krytyk literacki, 1995
37

   Psychologia wychowawcza stosowana, 1995

1996  

38

   Teresa E. Dąbrowska, Barbara Wojciechowska-Charlak:
   Między praktyką a teorią wychowania, 1996
39
   Marian Filipiak: Socjologia kultury, 1996
40
   Henryk Zins: Przez epoki i kontynenty, 1996
41
   Konflikt i walka, 1996
42
   Sylwia Warakomska-Grzycka: Ścieżkami wspomnień pediatry, 1996
43
   Marek Chmaj: Sejm Kontraktowy
   w transformacji systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej, 1996
44
   Henryk Chałupczuk: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919 - 1939, 1996
45
   Leszek Leszczyński: Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej, 1996
46
   Ludmiła Gruszewska: Wizje i re-wizje w poezji Thomasa S. Eliota, 1996
47
   Roman A. Tokarczyk: Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej, 1996
48
   Zarys ustroju politycznego Rzeczpospolitej Polskiej, 1996
49
   Społeczny wymiar rynku, 1996
50
   W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa, 1996
51
   Tajemniczy Ogród, 1996
52
   Włodzimierz Odojewski: Notatnik półprywatny, 1996
53

   Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka

1997  

54

   Elżbieta Adamiuk: Uczymy się przez humor, 1997
55
   Wokół szkoły i nauczyciela, 1997
56
   Zdzisław Cackowski: Rozum między chaosem a "dniem siódmym porządku", 1997
57
   Pamięć, Miejsce, Obecność. Współczesne refleksje nad kulturą 1997
58
   Jerzy Kutnik: Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage`a, 1997
59
   Janusz Gajda: Wartości w życiu człowieka, 1997
60
   Stanisław Grabiał: Język w zachowaniach społecznych, 1997
61
   Elżbieta Dynia: Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, 1997
62
   Teresa Skubalanka: Ze studiów nad dawną i współczesną polszczyzną, 1997
63
   Tadeusz Szkołut: Ponadestetyczny sens sztuki, 1997
64
   Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach, 1997
65
   Charakter narodowy i religia, 1997
66
   Kierunki ewolucji systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej, 1997
67
   Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, 1997
68
   Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900 - 1939, 1997
69
   Główne problemy zarządzania finansami w warunkach transformacji polskiej gospodarki, 1997
70
   Marek Łatyński: Ogród angielski. Wspomnienia z Radia Wolna Europa 1997
71
   Dariusz Kubinowski: Proces wychowania tanecznego w środowisku wiejskim, 1997
72
   Tematy węgierskie, 1997
73

   Literatur im Kulturgrenzraum, 1997

1998  

74

   Sabina Guz: Edukacja w systemie Montessori, tom I i II, 1998
75
   Jadwiga Mizińska: Uśmiech Hioba. Filozoficzne troski współczesności 1998
76
   Téorie et Pratique du Texte 1998
77
   Fabularność i dekonstrukcja, 1998
78
   Barbara Boniecka: Składnia współczesnego języka polskiego, 1998
79
   Jan. P. Hudzik: Estetyka egzystencji, 1998
80
   Joanna Szczeniak: Drzewo wiecznie szumiące niepotrzebne nikomu, 1998
81
   Lesław Gostyński: Wartości utylitarne, 1998
82
   Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek: Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, 1998
83
   Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, 1998
84
   Michel Picavet, Anna Maziarczyk: Management de Filiale en Pologne, 1998
85
   Dionizy Tanalski: Fundamentalizm i postchrześcijaństwo, 1998
86
   Przestrzeń w nauce współczesnej, 1998
87
   Pedagogika kultury, 1998
88
   Granice języka, 1998
89
   Mieczysław Łobocki: Altruizm a wychowanie, 1998
90
   Literatura a komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej 1998
91
   Metody ilościowe w zarządzaniu finansami, 1998
92
   Strategie i narzędzia zarządzania bankami i przedsiębiorstwami
93
   Mniejszości narodowe w Polsce. Materiały do bibliografii 1990 - 1996, 1998
94
   Adam Siwiec: Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, 1998
96

   Zbigniew B. Gaś: Psychoprofilaktyka, 1998

1999  

96

   Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, 1999
97
   Franciszek Bogowski, Czesław Burnak: Matematyka, 1999
98
   Mieczysław Łobocki: ABC wychowania, 1999
99
   Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, 1999
100
   Jadwiga Mizińska: Imiona losu, 1999
101
   Leszek Gawor: Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918 - 1939, 1999
102
   Leonard A. Polakiewicz: Intermediate Polish a Cultural Reader with Exercises, 1999
103
   Anna Drabarek: O poznawaniu dobra moralnego, 1999
104
   Studia nad ideą podmiotowości człowieka, 1999
105
   Arkadiusz Bagłajewski: Ostatni Romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego, 1999
106
   Stanisława Niebrzegowska: To jest moja druga ojczyzna, 1999
107
   Józef Styk: Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, 1999
108
   Ewa Szubartowska: Glin. Występowanie w przyrodzie oraz wpływ na organizmy, 1999
109
   Jan Adamowski: Kategoria przestrzeni w folklorze, 1999
110
   Der Schriftfteller und der Staat, 1999
111
   Marian Pankowski: Leśmian czyli bunt poety przeciw granicom, 1999
112
   Andrzej Ostrowski: Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej 1999
113
   Tadeusz Szkołut: Awangarda. Neoawangarda. Postawangarda 1999
114
   Andrzej L. Zachariasz: Kultura. Jej status i poznanie, 1999
115
   Lech Ludorowski: Wizjoner przeszłości. Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza 1999
116
   Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym, 1999
117
   Przestrzeń w nauce współczesnej, 1999
118
   Maria Faska: Le Baroque et le Classique dans le Théatre Espagnol et Français
   du XVIIe siécle, 1999
119
   Leszek Szaruga: Co czytamy? Prasa kulturalna 1945 - 1995, 1999
120
   Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, 1999
121
   Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, 1999
122
   Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku, 1999
123
   Wokół antropologii kulturowej, 1999
124
   Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, 1999
125

   Barbara Myrdzik: Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, 1999

2000  

126

   Iwona Hofman: Dwugłos o Peerelu. Dzienniki Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa, 2000
127
   Ryszard Radzik: Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową, 2000
128
   Katarzyna Gurczyńska:
   Metafizyczne tezy traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina, 2000
129
   Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, 2000
130
   Elżbieta Skrzypek: Jakość i efektywność, 2000
131
   Poznanie - Człowiek – Wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu, 2000
132
   Wieńczysław A. Niemirowski: Der Schriftsteller Ola Hansson in Berlin, 1890 – 1993, 2000
133
   Jan Czerniakiewicz: Język rosyjski dla studentów pedagogiki, 2000
134
   Przestrzeń w nauce współczesnej, 2000
135
   Literatura - Mit - Sacrum - Kultura. Rossica Lublinensia I, 2000
136
   Jean Denis Mouton, Christophe Soulard: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 2000
137
   Gustaw Herling-Grudziński: Z biografii Diego Baldassara 2000
138
   Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim, 2000
139

   Christopher Garbowski: Recovery and Transcendence for the contemporary mythmaker.
   The spiritual dimension in the works of J. R. R. Tolkien, 2000

2001  

140

   Halina Pelcowa: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, 2001
141
   Halina Wiśniewska: Język polski na ziemiach Ruskiej Lubelskiej Rzeczpospolitej Szlacheckiej
   XVI - XVIII wieku, 2001
142
   "Droit Devant Soi On Peut Aller Bien Loin", 2001
143
   Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, 2001
144
   Jadwiga Mizińska: Herbert - Odyseusz, 2001
145
   Współpraca banków w Europie Środkowej i Wschodniej, 2001
146
   Prof. dr hab. Jan Jarosz, 1939 - 2000, 2001
147
   Leszek Szaruga: Świat - Język - Księga, 2001
148

   From the Peripherics to the Centre Essays in (Anglo-) Irish Literature, 2001

2002  

149

   Social democratic movement and ideology, 2002
150
   Lubię chemię, 2002
151
   Beata Surmacz: Współczesne stosunki Polsko-Ukraińskie, 2002
152
   Tadeusz Kwiatkowski: Wykłady i szkice z logiki ogólnej, 2002
153
   Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz: Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym, 2002
154
   Kształtowanie umiejętności wychowawczych, 2002
155
   Paweł Nowak: Swój i Obcy w językowym obrazie świata, 2002
156
   Literatura - Mit - Sacrum - Kultura. Rossica Lublinensia II, 2002
157

   Desmond Egan: Poezje wybrane 1972 - 2002. Przekład Aleksandra Kędzierska, Ewa Torebko
   (Z. Kopel-Szulc - okładka, opracowanie graficzne, 10 rysunków), 2002

2003  

158

   Konserwatyzm. Historia i współczesność, 2003
159
   Przemoc i filozofia. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, 2003
160
   Stanisław Grabias: Język w zachowaniach społecznych, 2003
161
   Halina Wiśniewska: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, 2003
162
   Od teatru żaków do internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, 2003

 

 

Wydawnictwo UMCS - seria 'Czerwona' Instytutu Filologii UMCS

1
   Kreowanie świata w tekstach, 1995
2
   Językowa kategoryzacja świata, 1996
3
   Profilowanie w języku i w tekście, 1998
4
   Tekst. Problemy teoretyczne, 1998
5
   Tekst. Analizy, interpretacje, 1998
6
   Językowy obraz świata, 1998
7
   Przeszłość w językowym obrazie świata, 1999
8
   Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, 2000
9
   Semantyka tekstu artystycznego, 2001
10
   Jolanta Szpyra-Kozłowska: Wprowadzenie do współczesnej fonologii, 2002
11
   Język w kręgu wartości, 2003
12
   Manipulacja w języku, 2004

 

 

Wydawnictwo UMCS - seria 'Doktoraty Honoris Causa UMCS'

1
   Jan Karski, Doktor Honoris Causa UMCS, 1996
2
   Gustaw Herling-Grudziński, Doktor Honoris Causa UMCS, 1997
3
   Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz, Doktor Honoris Causa UMCS, 1998
4
   Tadeusz Baszyński, Doktor Honoris Causa UMCS, 1998
5
   Hanna Gronkiewicz-Waltz, Doktor Honoris Causa UMCS, 1999
6
   Jerzy Giedroyc, Doktor Honoris Causa UMCS, 2000
7
   Adam Sobiczewski, Doktor Honoris Causa UMCS, 2001
8
   Jerzy Haber, Doctor Honoris Causa UMCS, 2002
9
   Kashmiri Lal Mittal, Doctor Honoris Causa UMCS, 2003
10
   Krzysztof Pomian, Doctor Honoris Causa UMCS, 2003

 

 

Wydawnictwo UMCS - seria 'Neuropsychologia Kliniczna'

1
   Związek mózg - zachowanie, 1998
2
   Neuropsychologia emocji. Poglądy - badania - klinika (seria 'Neuropsychologia kliniczna'), 1999
3
   Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka, 2000
4
   Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej, 2002

 

 

Wydawnictwo UMCS - seria 'Obrazy Kultury Polskiej'

1
   Twórczość Elizy Orzeszkowej, 2001
2
   Inny Reymont, 2002
3
   Radziwiłłowie, 2003
4
   Klucze do Żeromskiego, 2003
5
   Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, 2003

 

 

Wydawnictwo Lubelskie

lata '60. XX w.  

1

   M. Bechczyc-Rudnicka: Godziny osobliwe, 1966
2
   Jan Bolesław Ożóg: Ucieczka, 1966
3
   Aleksy Kazberuk: Ognie na śniegu, 1966
4
   Helena Platta: Zielony chorał, 1968
5
   Jalu Kurek: Ofelia, 1968
6
   Stanisław Weremczuk: Trakty, 1968
7

   Andrzej Tchórzewski: Wosk na ucztę, 1969

lata '70. XX w.  

8

   Maria Józefacka: Epicentrum, 1970
9
   Kazimierz Braun: Notatki reżysera, 1970
10
   Czesław Piotr Kondraciuk: Kare konie, 1971
11
   Tadeusz Gicgier: Ziemia Białostocka, 1971
12
   Henryk Kozak: W krajobrazie łagodnych słów, 1973
13
   Janusz Olczak: Baśń o wielkim Marandzie, 1974
14
   Helena Platta: Biegnie góral chłopiec młody sokół, 1974
15
   Maria Józefacka: Karkołomna gra (ilustracje w tekście), 1974
16
   Ryszard Kornacki: Szukanie człowieka, 1975
17
   Józef Zięba: Szklaneczka Króla Stasia, 1975
18
   Janusz Olczak: Jubileusz Marandy, 1977
19
   Józef Czechowicz: Wiersze dla dzieci (ilustracje), 1977
20
   Piotr Gaszyński: Odejście, 1978
21
   S. Komoniewski: Cóż milszego nad mą wioskę, 1978
22
   Kazimiera Wiśniewska: Wrosłam w te łany, 1978
23
   Tadeusz Kwiatkowski-Cugow: U drzwi moich płomień dalekiego ogniska, 1978
24

   Antonina Zachara-Wnękowa: Wiersze spod Gorców, 1979

lata '80. XX w.  

25

   Ryszard Kornacki: Złote Słońce słowa, 1980
26
   Zofia Graca: Wierchowe słowa, 1980
27
   Jan Pocek: Poezje (ilustracje w tekście), 1980
28
   Maria Dolińska: Salve Sol (ilustracje w tekście), 1980
29
   Tadeusz Kwiatkowski-Cugow: Kiedyś puszczą lody ziemia wysłucha wszystkich, 1982
30
   Tadeusz Kwiatkowski-Cugow: Główna gonitwa, 1982
31
   Maria Józefacka: Kto sieje wiatr (ilustracje w tekście), 1982
32
   Maria Józefacka: To co najpiękniejsze (ilustracje w tekście), 1983
33
   Janusz Olczak: Wesele Marandy, 1983
34
   Marian Pankowski: Matuga idzie, 1983
35

   Andrzej Wierciński: Nie wyschnie ta woda, 1989

lata '90. XX w.  

36

   Maria Józefacka: Chłopak na niepogodę, 1991
37
   Alfred Marek Wierzbicki: Jak ciemność w ciemności, 1992
38
   A. Bryk, J. Bryk-Kaliszuk: Karol Namysłowski, 1992

 

 

Wydawnictwo Lubelskie, seria poetycka

1
   Bolesław Leśmian: Poezje, 1982
2
   Leopold Staff: Poezje, 1986
3
   Konstanty I. Gałczyński: Poezje, 1986
4
   Józef Czechowicz: Poezje, 1988
5
   Władysław Broniewski: Poezje, 1988
6
   Jan Lechoń: Poezje, 1989
7
   Kazimiera Iłłakowiczówna: Poezje, 1989
8
   Jarosław Iwaszkiewicz: Poezje, 1989
9
   Kazimierz Wierzyński: Poezje, 1990
10
   Józef Łobodowski: Poezje, 1990
11
   Julian Tuwim: Poezje, 1991
12
   Krzysztof Kamil Baczyński: Poezje, 1979 - 1998

 

 

Wydawnictwo Lubelskie
(projekty - wspólnie z Henrykiem Szulcem)

1
   Kazimierz Andrzej Jaworski: Pisma (12 tytułów), 1972 - 1974

 

 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

1
   Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine - Między Wschodem i Zachodem, 1994
2
   Jerzy Kłoczowski: Europa Środkowo-Wschodnia w historiografii krajów regionu
   (wersja francuska i angielska), 1995

 

 

Stowarzyszenie 'Wspólnota Polska', Oddział Lubelski

1
   Kazimierz Kosicki: Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech z latach 1945 - 1950, 1993
2
   Polacy i Niemcy w Rosji (zagadnienia wybrane), 1993
3
   Stanisław Bizuń: Historia krzyżem znaczona.
   Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939 - 1945, 1993
4
   Ks. Michał Bardel: Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron, 1995
5
   Polacy w Mołdowie mówią o sobie, 1995
6
   Polacy w Mołdawii

 

 

Wydawnictwo 'Editions SPOTKANIA' (Warszawa)

1
   Władysław Kwiatkowski, Krzysztof Sobczyński: Słownik francusko-polski, polsko-francuski, 1991

 

 

Wydawnictwo 'MULTICO'

1
   Zespół Pieśni i Tańca "Lublin", Złoty Jubileusz 1948-1998, 1998

 

 

Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 'Salon Polski'

1
   Kwartalnik 'Akcent'. 30 wierszy z przełomu wieków, rysunki Zofia Kopel-Szulc, 2002

 

 

Wydawnictwo 'Norbertinum'

lata '90. XX w.  

1

   Eda Ostrowska: Psalmy, 1990
2
   Piotr Dobak: Idąc przez życie, 1990
3
   Czesław Miłosz: Ogród nauk (II wydanie), 1991
4
   O. Innocenty Maria Bocheński OP i inni: Chrześcijańska myśl na emigracji, 1991
5
   Tadeusz Chabrowski: Panny z wosku (ilustracje w tekście), 1992
6
   Danuta Mostwin: Odkrywanie Ameryki, 1992
7
   Jan Kłos, Ewa Olech: Medyczny poradnik językowy, 1993
8
   Jerzy Sikora: Zrywanie dekoracji, 1993
9
   Tadeusz Chabrowski: Nowy drewniany rower (ilustracje w tekście), 1993
10
   Julia Hubert-Budzyńska: Syberyjska dziatwa, 1993
11
   Jan Kowalik: Wiersze wybrane (ilustracje w tekście), 1994
12
   Ks. Ryszard Iwan: U progu polskiej demokracji, 1994
13
   Wybór pism emigracji politycznej Niepodległej, 1994
14
   Irena Wrońska: Współczesna koncepcja roli pielęgniarki, 1995
15
   Katalog Wydawniczy, 1995
16
   Ks. Teofil Skalski: Terror i cierpienie, 1995
17
   Marek Jelita-Czerkawski: Wspomnienia Ramzesa, 1995
18
   Elżbieta Cichla-Czarniawska: Wiersze wybrane, 1995
19
   Danuta Mostwin: Nie ma domu, 1996
20
   Ryszard Winiarski: Uczta marnotrawnych, 1995
21
   Piotr Dobak: Więcej nic, 1996
22
   Teodor Abel o Florianie Znanieckim, 1996
23
   Czesław Zgorzelski: Przywołane z pamięci, 1996
24
   Maria M. Rudiuk: Całe to Niewszystko, 1997
25
   Agata Budzyńska: "Rozpalcie nowe Słońca", 1997
26
   Elżbieta Cichla-Czarniawska: Zamurowana dziupla, 1997
27
   Irena Sławińska: Szlakami moich wód..., 1998
28
   Katarzyna Szeloch: Niespełnienia, 1998
29
   Henryk Hoffman: Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej, 1999
30
   Elżbieta Cichla-Czarniawska: Olszynowe królestwo, 1999
31
   Skarby Habakuka, 1999
32
   Alfred M. Wierzbicki: Kogut z Akwilei, 1999
33

   Katalog Księgarni Wysyłkowej, 1999

2000 + 

34

   Anna M. Mickiewicz: Okruchy z Okrągłego Stołu, 2000
35
   Danuta Mostwin: Dom starej Lady, 2000
36
   Katarzyna Szeloch: Sztambuch erotyczny, 2000
37
   Elżbieta Cichla-Czarniawska: Władysław Sebyła. Życie i twórczość, 2000
38
   Stanisława Burda: Nadhuczwiański koncert, 2000
39
   Tadeusz E. Domański: Epoka Powstania Listopadowego, 2000
40
   Tadeusz Wyrwa: Bezdroża dziejów Polski, 2000
41
   Marianna Olszewska: Smak jesiennych poziomek, 2001
42
   Krystyna Litwiniuk-Płatakis, Kazimiera Litwiniuk: Póki pamięć dopisuje, póki jeszcze czas..., 2001
43
   Marian Makarski: Dom mojego Ojca, 2001
44
   Dora Kacnelson: Skazani za lekturę Mickiewicza, 2001
45
   Jan Krok-Paszkowski: Mój bieg przez XX wiek, 2001
46
   Wojciech Zalewski: Kronos. Na końcu świata, 2001
47
   Szczepan Wiesław Nalepiński: Syberyjski szlak, 2002
48
   Henryk Czarniawski: Współdziałanie potrzebą czasu, 2002
49
   Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, 2002
50
   Jan Kochanowski w poezji polskiej od XVI do XX wieku. Antologia, 2003
51
   Narymska zsyłka, 2003
52
   Danuta Mostwin Olivia, 2003
53
   Danuta Mostwin: Ja za wodą Ty za wodą, 2003
54
   Danuta Mostwin: Tajemnica zwyciężonych, 2003
55
   Roman Chojnacki: Tak (rysunki w tekście), 2003

 

 

Wydawnictwo 'Norbertinum'  (projekty - wspólnie z Henrykiem Szulcem)

1
   Dominik Morawski Pomost na Wschód, 1991
2
   Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji, 1991

 

 

Przykładowe projekty katalogów:

1
   Zofia Kopel-Szulc: Wystawa prac, BWA, Lublin 1989
2
   Zofia Kopel-Szulc: Grafika - Rysunek, Galeria Test, Warszawa 1992
3
   IV Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek'94, Lublin 1994
4
   Zofia Kopel-Szulc: Wystawa grafiki książkowej, Muzeum im. J. Czechowicza, Lublin 1995
5
   Zofia Kopel-Szulc: Kolumna niebios, Rysunki 1994-1997, BWA, Lublin 1998
6
   Mirosław Rydzak, 1998
7
   Zofia Kopel-Szulc, Okładki - Obwoluty - Rysunki. Biblioteka Uniwersytecka KUL, Lublin 2004

 

 

Fotoreportaż i relacja z wernisażu  >>>

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2008, godz. 07:30 - Jan Wasilewski