15 lat Wydawnictwa NORBERTINUM  (1989 - 2004)

410 opublikowanych książek

WYSTAWA - marzec 2005

pod patronatem
Pana Andrzeja Pruszkowskiego
Prezydenta Miasta Lublina

     
 Sygnet Wydawnictwa 'Norbertinum'  'Norbertinum'
Wydawnictwo Norbertinum Sp. z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin,
tel. (+48 81) 744-11-58, fax 744-11-48
 podwójna linia drukarska, niegdyś mylnie zwana 'angielką'

 

  We wrześniu 2004 roku na inaugurację peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Lubelskiej ukazał się 400. tytuł Norbertinum – fotooffsetowe wydanie dzieła autorstwa ks. Jana Ambrożego Wadowskiego Kościoły Lubelskie. Na podstawie źródeł archiwalnych... (pierwodruk - Kraków, 1907 r.). Książką tą Norbertinum postanowiło równocześnie uczcić 200 rocznicę powstania Diecezji Lubelskiej.

  Norbertinum jest pierwszym prywatnym wydawnictwem katolickim w Polsce, powołanym do istnienia przez grupę wydawców i poligrafów w 1989 roku. Nazwa firmy pochodzi od imienia głównego pomysłodawcy, prezesa wydawnictwa, Norberta Wojciechowskiego i jest świadomym nawiązaniem (poprzez łacińską końcówkę) do istniejących w Polsce wydawnictw kościelnych: "Pallotinum", "Marianum", "Bernardinum", "Verbinum".

  Założycielom spółki przyświecała idea wydawania książek mieszczących się w szeroko rozumianym nurcie kultury chrześcijańskiej, promowanie publikacji, które nie tylko znajdą oddźwięk czytelniczy, ale będą odpowiadać na podstawowe pytania współczesnego człowieka. Wydawca - podobnie jak kapłan, lekarz, nauczyciel - to nie tylko profesja, ale i powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa, to także odpowiedzialność za dobro wspólne narodu. W tym rozumieniu roli i zadań wydawcy jesteśmy zapewne nieco staroświeccy, a dla niektórych może nawet śmieszni... Po prostu tacy jesteśmy i chcemy pozostać wierni naszym ideałom. Uważamy, że "amerykanizacja" i "westernizacja" naszego rynku księgarskiego, zalew komercji (horoskopy, kryminały, horrory, lekkie czytadła i romanse, a nawet pornografia) może spowodować niepowetowane straty w kulturze duchowej polskiego społeczeństwa.

  Szczególną uwagę przywiązujemy do publikacji trzech serii. Pierwsza z nich, doceniona przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodą "FENIKS" za rok 2002, nosi tytuł Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR. Treścią umieszczonych w tej serii publikacji są wspomnienia duchownych represjonowanych za swoją działalność duszpasterską. Podczas pielgrzymki do Kazachstanu we wrześniu 2001 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w katedrze Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Astanie wspominał, że zabrał ze sobą w podróż książkę swojego przyjaciela i spowiednika, księdza Tadeusza Fedorowicza Drogi Opatrzności (I tom serii).
  Seria druga Głosy Ocalonych zawiera wspomnienia Żydów ocalonych z Holocaustu.
  Wreszcie seria trzecia Z nieludzkiej ziemi obejmuje publikacje dotyczące Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu.

  Chlubimy się tym, że 410 wydanych przez nas tytułów to książki współcześnie żyjących autorów polskich, mieszkających na całym świecie, od USA, Kanady, Australii poprzez Europę Zachodnią, aż po Laski, Gniew, Hrubieszów i Krasnystaw (Od Miłosza do Cichosza - tak "Rzeczpospolita" zatytułowała artykuł o Wydawnictwie Norbertinum). 75 tytułów z zakresu publicystyki historycznej autorów mieszkających poza granicami kraju zostało docenione we wrześniu 2003 roku na IV Salonie Książki Polonijnej Nagrodą Honorową, przyznaną dla Norbertinum za "publicystykę historyczną umacniającą więzi Polonii z Krajem".

  Ważna jest dla nas również tematyka regionalna. Bogactwo inspiracji, jakich dostarcza Lubelszczyzna, pozwala na długotrwałe penetrowanie historii i współczesności naszej "małej ojczyzny". Wydajemy takie niskonakładową literaturę naukową, wymagającą profesjonalnego opracowania redakcyjnego (edytorskiego) i szybkiego druku. Wszystkie publikacje wykonywane są w drukarni Norbertinum.

  W okresie 15 lat działalności Norbertinum autorzy i opublikowane przez nas książki otrzymały 35 nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych (między innymi Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji im. Macieja Rataja, nagrody im. Józefa Czechowicza, Bolesława Prusa, Jerzego Łojka, Anny Kamieńskiej, Marii Ginter).

(Tekst z folderu-zaproszenia na wystawę - od Wydawnictwa Norbertinum)

 

 

O Wydawnictwie NORBERTINUM
powstała nawet praca magisterska.
Napisała ją w 1998 roku Beata Borsukiewicz
i obroniła w Wyższej Szkole Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(na Wydziale Humanistycznym).
Praca powstała
w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Instytutu Filologii Polskiej WSP
pod kierunkiem dr Marka Pieczonki
Dysertacja nosi tytuł NORBERTINUM:
WYDAWNICTWO - DRUKARNIA - KSIĘGARNIA
(DZIAŁALNOŚĆ w LATACH 1989 - 1997)

   Praca magisterska (1998) o Wydawnictwie Norbertinum

 

 

 Zaproszenie na wernisaż wystawy 15 lat Wydawnictwa 'Norbertinum', BU KUL, 1 marca 2005 r.

 

 

Prezes Norbert z 'Norbertinum'


 Norbert Wojciechowski, kiermasz książek 'Norbertinum'     Norbert Wojciechowski jest dumny, że jedną z ponad
400 książek, jaki opublikowało założone przez niego
przed 15 laty Wydawnictwo Norbertinum, wozi ze sobą
po świecie Jan Paweł II.
Wydawca to nie jest zwykła profesja, lecz powołanie i misja
- mówi prezes i współwłaściciel wydawnictwa Norbertinum.
  Jubileuszową lampkę wina na 15-lecie Norbertinum
wypił ze współpracownikami 29 grudnia 2004 roku.
  Dumny jest, że Papież czyta książki, wydane przez
Norbertinum; np. "Drogi Opatrzności" z 1991 roku,
wspomnienia ks. Tadeusza Fedorowicza, papieskiego
spowiednika, który w czasie wojny wyjechał z Polakami
zsyłanymi w głąb Rosji i potajemnie pełnił wśród nich
posługę kapłańską. Wspomnienia duchowieństwa
ze zsyłek i łagrów to jedna z pionierskich serii Norbertinum.
Za nią wydawnictwo otrzymało Feniksa 2002,
główną nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.


  Norbert Wojciechowski, kiedyś szef działu wydawniczo-poligraficznego KUL, działacz "Solidarności", radny Lublina, z własnej kasy opłacił demontaż sowieckiego pomnika Wdzięczności na pl. Litewskim. Dopomina się o upamiętnienie wydarzeń Lubelskiego Lipca, które otworzyły drogę powstaniu "Solidarności" i zmianom systemowym. Jako jedyny zawsze w Międzynarodowym Dniu Książki ustawia na deptaku swoje stoisko.

Grzegorz Józefczuk, fot Iwona Burdzanowska / AG
Gazeta Wyborcza Lublin, 3 stycznia 2005 r.

 

 

 Nagłówek witryny NORBERTINUM, 2005
 
Jeszcze w trakcie eksponowania w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
rocznicowej wystawy "NORBERTINUM - 15 lat, 410 książek"
Wydawnictwo zmieniło adres i telefony (wyżej podajemy już aktualne)
oraz gruntownie odnowiło swoją witrynę internetową -
   Znak Wydawnictwa NORBERTINUM, 2005
www.norbertinum.com.pl
wyposażając ją między innymi w aktualny katalog i sklep sieciowy.
Jednocześnie w nowym dziale 'Aktualności', w anonsie o wystawie,
poświęcono nam - i naszej wystawie - kilka miłych słów...
Dziękujemy, zapraszamy na kolejne 'okrągłe' rocznice i podsumowania!

 

 NORBERTINUM, anons o wystawie w BU KUL

 

 Kompozycja z sygnetem Wydawnictwa NORBERTINUM założonego w Lublinie w roku 1989

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2008, godz. 03:45 - Jan Wasilewski