Wydawnictwo Norbertinum, pozycja 400 Ks. J. A. Wadowski: Kościoły lubelskie

Ks. Jan Ambroży Wadowski,
Kościoły lubelskie,
(reprint wydania z 1907 r.)
ss. 598, wyd. II
Lublin 2004,
ISBN: 83-7222-200-2
  400. publikacja Wydawnictwa Norbertinum,
wydana pod patronatem
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego
Metropolity Lubelskiego w Dniach Peregrynacji kopii Ikony
Matki Boskiej Częstochowskiej po Ziemi Lubelskiej i Chełmskiej,
z okazji 200 rocznicy powstania Diecezji Lubelskiej.

Ze wstępu ks. dra Jarosława Marczewskiego:

  Najważniejsze wydane dzieło (Kraków 1907) ks. Jana Ambrożego Wadowskiego, teologa, historyka, wybitnego i zasłużonego badacza kościelnej historii Lublina i Lubelszczyzny, przybliżające historię najstarszych świątyń miasta: kościół Trójcy Przenajświętszej na Zamku Lubelskim, św. Mikołaja, św. Michała Archanioła (fara), św. Stanisława (klasztor oo. Dominikanów), św. Ducha, św. Krzyża, Wniebowzięcia N.M.P. (powizytkowski), Nawrócenia św. Pawła Apostoła (były klasztor oo. Bernardynów).

  Jest to opublikowany fragment większego rękopisu, zatytułowanego "Kościoły Lublina i Lubelszczyzny". Niemal 100-letnia metryka "Kościołów Lubelskich" nie umniejsza bynajmniej wartości tej pozycji. Charakteryzuje się ona wysokim poziomem naukowym i zdradza wybitne walory warsztatu pracy autora.


  Dzieło to jako całość pozostaje nieodmiennie najpełniejszym i najbardziej wnikliwym studium kościelnych dziejów miasta, zwłaszcza w odniesieniu do jego początków. Najpoważniejsze współczesne opracowania odwołają się wciąż do zawartych w nim osiągnięć badawczych, pomimo, że stan wiedzy co do niektórych zagadnień nieco się poszerzył. Wartość dzieła leży w znakomitym wykorzystaniu miejscowej bazy źródłowej: drobiazgowe przebadanie akt archiwalnych owocuje pozycją o [wręcz] niespotykanym stopniu źródłowego udokumentowania.

  Bogaty i o wielkim znaczeniu naukowy dorobek ks. Wadowskiego jest dziś, niestety, trudno dostępny. Rękopiśmienna spuścizna autora niemal w całości została przekazana Akademii Umiejętności w Krakowie, której uczony był członkiem-korespondentem. Obecna edycja dzieła wychodzi naprzeciw potrzebom udostępniania jej młodym pokoleniom naukowców i hobbystów. Jest ona poniekąd pomnikiem wystawionym autorowi, którego nieprzeciętność wciąż na nowo weryfikuje i potwierdza upływający czas.

 

 

 Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Kazimierz Cybulski,
Przerwany bieg życia.
Syberyjskie wspomnienie nastolatka,
Lublin 2000,
ISBN: 83-7222-053-0
   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Hilary Marcin Wilk OFMCap,
"Ty nie zginiesz",
Lublin 2002,
ISBN: 83-7222-130-8


   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Marian Maklarski,
Dom mojego ojca,
Lublin 2001,
ISBN: 83-7222-089-1


 

 Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Anna Maria Mickiewicz,
Okruchy z okrągłego stołu,
Lublin 2000,
ISBN: 83-7222-063-8


   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Tadeusz Wyrwa,
Bezdroża dziejów Polski.
Kraj i emigracja
po 1 IX 1939 r.
Lublin 1998,
ISBN: 83-7222-001-8
   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Zbigniew Włodzimierz Fronczek,
Odlot,
Lublin 2003,
ISBN: 83-7222-088-3


 

 Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Irena, Katarzyna, Mirosław
Iwańczykowie,
Nasza muza. Antologia rodzinna,
Lublin 2003,
ISBN: 83-7222-118-9

   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Andrzej Tyszka,
Kultura jest kultem wartości.
Aksjologia społeczna
- studia i szkice
Lublin 1993,
ISBN: 83-85131-42-6
   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Jerzy R. Krzyżanowski,
Afrodyte,
Lublin 1999,
ISBN: 83-7222-029-8


 

 Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Piotr Weiser,
Ks. Zygmunt Chmielnicki
1891-1944,
Lublin 2001,
ISBN: 83-7222-071-9

   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Eugeniusz Sakowicz,
Rozważania o Krzyżu.
Wstęp: abp Kazimierz Majdański
Lublin 1999,
ISBN: 83-7222-026-3

   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Volodimir Osadčij,
Katolic'ka Cerkva v Ukraînì.
Istoricznyj naris
Luceoria Books & Norbertinum 2001,
ISBN: 83-7222-079-4

 

 Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Ks. Jan Śliwański,
Spotkania z Panem,
Lublin - Hamburg 1994,
ISBN: 83-85131-61-2


   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

Ks. Jan Śliwański,
Z Chrystusem idziemy
przez życie, Lublin 2002,
ISBN: 83-7222-136-7


   Wydawnictwo Norbertinum Lublin, 1989 - 2004 wystawa w BU KUL na 15-lecie

S. Gracja
Krystyna Wasilewska MSF,
Na drogach apostolstwa
i ekumenizmu.
Dzieło bł. Bolesławy Lament,
założycielki Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny,
Lublin 1999,
ISBN: 83-7222-014-X

 

 Kompozycja z sygnetem Wydawnictwa NORBERTINUM założonego w Lublinie w roku 1989

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2008, godz. 02:57 - Jan Wasilewski