Wystawa opraw i konserwacji wykonanych w BU KUL

 

 I'2005, goście na wystawie  u introligatorów BU KUL

Wernisażowa publiczność była liczna i tłoczyła się zaciekawiona;
organizatorzy skromnie usuwali się w cień...

 

 Prof. Antoni Krawczyk (UMCS) wystawa opraw w BU KUL   Kustosz dypl. Jolanta Wasilewska wystawa opraw w BU KUL

Otwarcie wystawy opraw artystycznych z Introligatorni BU KUL, 7 stycznia 2005 r.
Z lewej - prof. Antoni Krawczyk, recenzent książki 'Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL' wprowadza gości w tematykę wystawy (tekst wystąpienia - poniżej);
za nim - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ks. dr Tadeusz Stolz, który przed chwilą otworzył wystawę; z prawej - Jolanta Wasilewska z grupą Autorów eksponowanych opraw.

  "Proszę Państwa - czuję się zaszczycony i zażenowany. Zaszczycony, że mogłem takie zadanie spełnić, kiedy Państwo poprosiliście mnie bym recenzował tę książkę. Oczywiście wiedziałem od razu, że publikacja będzie cenna i potrzebna, że dzieło jest godne - to nie ulegało dla mnie najmniejszej wątpliwości. Zażenowany - bo trzeba było się ustosunkować do pewnych zagadnień merytorycznie i powiem, że sam niektóre sprawy musiałem konsultować, bo były takie fachowe, że przerastało to moje możliwości. Jakoś z tego wybrnąłem, nawet powiem że moja ignorancja w pewnej mierze się przydała, ponieważ zwróciłem uwagę, że dla przeciętnego czytelnika niektóre zagadnienia mogą być niezrozumiałe, co też wzięli Autorzy pod uwagę i opisali wszystko językiem prostym i zrozumiałym.

  Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dla władz Biblioteki Uniwersyteckiej na czele z księdzem dr Stolzem i dla pracowników służb konserwatorskich BU KUL. Wszyscy możemy być dumni, że tutaj właśnie rosną i rozwijają się świetne kadry, tak kompetentne w konserwacji książki - i to widać nie tylko w Lublinie, ale na znacznie szerszym tle. Widzę, że tutaj kształtuje się pierwszorzędny zespół naukowo-badawczy. Muszę z zadowoleniem podkreślić, że jako organizator dwóch dużych sesji naukowych poświęconych roli książki (w Lubinie i poza Lublinem), odnotowałem wielkie zainteresowanie pracowników z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; wiele osób wzięło udział w tych sesjach, przedstawiając swoje referaty. Niedawno ukazała się publikacja "Lublin a książka", w której są artykuły pracowników służb konserwatorskich BU KUL. Są teoretyczne opracowania poświęcone książkom, są ciekawe ilustracje i relacje. To jest dokument obrazujący wagę i szeroki zakres problemów wokół tematu książki. Bardzo się cieszę, że tutaj pracuje tak dobry zespół, kształtuje się nowa jakość. Myślę że dla dobra książki będzie to dobrze owocować. Chociaż warunki są wciąż mizerne i siermiężne, nikt tu nie opuszcza rąk, wszyscy Państwo tu poświęcacie wiele trudu, nie mając uposażeń adekwatnych do wkładanej pracy. Można tak Ewangelicznie powiedzieć "bogaci duchem, ubodzy zapłatą...". Ale czytelnicy to docenią, a i Pan Bóg nie zapomina o dobrych ludziach".


dr hab. Antoni Tadeusz Krawczyk,
prof. UMCS (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
- recenzent wydawniczy książki 'Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL'

 

 

 BU KUL, I`2005: Ks. dr Tadeusz Stolz  i mgr Małgorzata Trojnacka

Dyrektor BU KUL, ks. dr Tadeusz Stolz dziękuje mgr Małgorzacie Trojnackiej,
pod której redakcją ukazała się książka 'Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL'
zaprezentowana na wystawie w 120 różnych oprawach

 

 2005, goście na wystawie u introligatorów BU KUL   2005, goście na wystawie u introligatorów BU KUL

Otwarcie wystawy opraw artystycznych z Introligatorni BU KUL,
7 stycznia 2005 r. - goście na wernisażu

 

 Ks. Tadeusz Stolz i Jolanta Wasilewska   Wit Wojtowicz, wystawa w BU KUL, 2005

Z lewej - ks. dyrektor Biblioteki gratuluje szefowej introligatorni
i Pracowni Konserwacji BU KUL, Jolancie Wasilewskiej.
Goście wernisażu wystawy opraw książki 'Zbiory specjalne
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL' wprost wyrywali sobie ten tomik z rąk...
Z prawej - Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum w Łańcucie.

 

 Zaczarowana publiczność wystawy 120 opraw w BU KUL   Zbigniew Jóźwik i Jolanta Wasilewska

Publiczność była wprost zaczarowana barwną mozaiką opraw i twórczą fantazją ich Autorów...
U góry od lewej: Bernard Nowak, Waldemar Wichrowski, Zbigniew Jóźwik, NN, NN, NN
po prawej mistrz ekslibrisu Zbigniew Jóźwik prawi komplementy artystce opraw...

 

 Wystawa 120 opraw  BU KUL, styczeń 2005

Wystawa 120 opraw - BU KUL, styczeń 2005 r.
Nad gablotami: ręcznie robione
papiery introligatorskie
  Wystawa 120 opraw  BU KUL, styczeń 2005

Wszystkie oprawy można obejrzeć
na osobnej stronie; poniżej -
kilka przykładów różnych opraw

 

 Oprawa 095 Oprawa 107 Oprawa 108 Oprawa 104 Oprawa 120

 

Zwiedzających witały
papierowe scenografie
i instalacje...

 Fragment wystawy opraw w BU KUL
  Fragment wystawy opraw w BU KUL

Wystawę otwierała wstęga
z wykaligrafowanym
tekstem...

 

 

 Przegląd Uniwersytecki KUL, Lublin  nr 1-2 (83-84, rok XVI, I-IV 2005) Oprawa artystyczna w wykonaniu introligatorów KUL
  Przegląd Uniwersytecki KUL, Lublin  nr 1-2 (83-84, rok XVI, I-IV 2005) Oprawa artystyczna w wykonaniu introligatorów KUL

W numerze 1-2 (83-84, rok XVI, styczeń-kwiecień 2005) Przeglądu Uniwersyteckiego KUL
(PL ISSN: 0866-9961) na stronach 65-66 opublikowano krótkie omówienie
(autorstwa niżej podpisanego) przedstawianej wystawy,
opatrzone przez redakcję pisma tytułem "Oprawa artystyczna w wykonaniu introligatorów KUL",
poprzedzone całokolumnową ilustracją (wyżej, po prawej) na stronie otwierającej numer

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2008, godz. 23:47 - Jan Wasilewski