"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Józef Tischner  (1931 - 2000)

Ks. Józef Tischner - sylwetka
Ks. Józef Tischner - publikacje

 

Książki księdza Tischnera

W marcu 2002 r. w Bibliotece odbyły się "Dni Tischnerowskie"
była wystawa wydanych w ZNAKU dzieł księdza Tischnera,
wystawa fotogramów i dwudniowe Spotkania z Nim w tle

 

 

 T i s c h n e r

 

 

Między 6. a 28. marca 2002 roku
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
z Krakowa prezentował w naszej Bibliotece
wystawę poświęconą zmarłemu w 2000 roku
księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi.
Na wystawie pokazywane były
fotogramy z życia księdza-filozofa
oraz książki, dokumentujące
Jego dorobek naukowy i pisarski.


Na naszych stronach zamieszczamy:

  Ksiądz Profesor  Józef Tischner (1931 - 2000)

 Logo Wydawnictwa ZNAK

Przegląd książek księdza Tischnera (tutaj)

Jego raczej skrótowy, syntetyczny życiorys

Kilka "wyszukanych" myśli księdza-filozofa

Relację z otwarcia wystawy o Nim w Bibliotece

Słowo o zaprzyjaźnionej z Nim poetce góralskiej

Program dwudniowych (6-7.III'2002 r.) Spotkań pt. "Tischner: filozofia - praca - Kościół"

 

 

Bibliografia:

• Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla (1963)
• Świat ludzkiej nadziei (1975)
• Filozofia poznania (1978/1979)
• Polski kształt dialogu (1979)
• Filozofia chrześcijańska w dialogu z marksizmem (1979)
• Etyka Solidarności (1981)
• Myślenie według wartości (1982)
• Filozofia Dramatu (1990)
• Książeczka pielgrzyma. Kalwaria Zebrzydowska (1990)
• Polski młyn (1991)
• Boski młyn (1992 )
• Nieszczęsny dar wolności (1993)
• Spowiedź rewolucjonisty: czytając Fenomenologię ducha Hegla (1993)
• Miłość niemiłowana (1993)
• Idzie o honor (1994)
• Jak żyć? (1994)
• Czytając Veritatis splendor (1994)
• Tischner czyta katechizm (1996)
• W krainie schorowanej wyobraźni (1997)
• Historia filozofii po góralsku (1997)
• Spór o istnienie człowieka (1998)
• Ksiądz na manowcach (1999)
• Krótki traktat o naturze służby (1999)
• Drogi i bezdroża miłosierdzia (1999)
• Pomoc w rachunku sumienia (2000)
• Myśli wyszukane (2000)
• Miłość nas rozumie: rok liturgiczny z księdzem Tischnerem (2001)
• Wobec wartości (wyd. 3) (2001 )
• Wieści ze słuchanicy (2001)
• Słowo o ślebodzie: kazania spod Turbacza (1981-1997) ((2003)
• Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska (2003)
• O człowieku: wybór pism filozoficznych (2003)
• Myślenie w żywiole piękna (2004)
• Wokół Biblii (2005)
• Idąc przez puste błonia (2005)
• Studia z filozofii świadomości (2006)
• Zrozumieć własną wiarę (2006)

 

 ks. Józef Tischner: Polski kształt dialogu

Ks. Józef Tischner:
Polski kształt dialogu.
Wyd. Znak, 2002,
ISBN: 83-240-0142-5
  ks. Józef Tischner: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus

Ks. Józef Tischner:
Etyka solidarności
oraz Homo sovieticus.
Wyd. Znak, 1992,
ISBN: 83-7006-111-7
  ks. Józef Tischner: Miłość nas rozumie

Ks. Józef Tischner:
Miłość nas rozumie.
Wyd. Znak, 2000,
ISBN: 83-7006-634-8

 

 Ks. Józef Tischner: Tischner czyta katechizm

Ks. Józef Tischner,
Jacek Żakowski:
Tischner czyta katechizm
Wyd. Znak, 2000,
ISBN: 83-7006-924-X
 

 ks. Józef Tischner: Spowiedź rewolucjonisty

 Ks. Józef Tischner:
Spowiedź rewolucjonisty.
Czytając 'Fenomenologię
ducha' Hegla.
Wyd. Znak, 1993
ISBN 83-7006-235-0

 

 ks. Józef Tischner: Przekonać Pana Boga

Przekonać Pana Boga.
Z ks. Józefem Tischnerem
rozmawiają Dorota Zańko
i Jarosław Gowin
Wyd. Znak, 1999
ISBN: 83-7006-913-4

 

 ks. Józef Tischner: Historia filozofii po góralsku

Ks. Józef Tischner:
Historia filozofii
po góralsku.
Wyd. Znak, 2001,
ISBN: 83-240-0041-0
  ks. Józef Tischner: Ksiądz na manowcach

Ks. Józef Tischner:
Ksiadz na manowcach.
Wyd. Znak, 1999
ISBN: 83-700-6884-7
  ks. Józef Tischner: Historia filozofii po góralsku

Ks. Józef Tischner:
Historia filozofii
po góralsku.
Wyd. Znak, 2001,
ISBN: 83-240-0041-0

 

 ks. Józef Tischner: Nieszczęsny dar wolności

Ks. Józef Tischner:
Nieszczęsny dar wolności.
Wyd. Znak, 1996,
ISBN: 83-7006-429-9
  ks. Józef Tischner: Pomoc w rachunku sumienia

Ks. Józef Tischner:
Pomoc
w rachunku sumienia.
Wyd. Znak, 2000,
ISBN: 83-240-0046-1
  ks. Józef Tischner: W krainie schorowanej wyobraźni

Ks. Józef Tischner:
W krainie
schorowanej wyobraźni.
Wyd Znak, 1997,
ISBN: 83-7006-698-4

 

 ks. Józef Tischner: Myślenie według wartości

Ks. Józef Tischner:
Myślenie według wartości.
Wyd. Znak (3), 2000,
ISBN: 83-7006-257-1
  ks. Józef Tischner, Wanda Czubernatowa: Wieści ze słuchanicy

Wanda Czubernatowa,
ks. Józef Tischner:
Wieści ze słuchanicy.
Wyd. Znak, 2001,
ISBN: 83-240-0135-2
  ks. Józef Tischner: Świat ludzkiej nadziei

Ks. Józef Tischner:
Świat ludzkiej nadziei.
Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975.
Wyd. Znak (3), 2000,
ISBN: 83-7006-232-6

 

 ks. Józef Tischner: Spór o istnienie człowieka

Ks. Józef Tischner:
Spór o istnienie człowieka
Wyd. Znak, 1998,
ISBN: 83-7006-644-5
  ks. Józef Tischner: Myśli wyszukane

Ks. Józef Tischner:
Myśli wyszukane.
Wybór i opracowanie:
Wojciech Bonowicz.
ISBN: 83-240-0018-6
  ks. Józef Tischner: Filozofia dramatu

Ks. Józef Tischner:
Filozofia dramatu.
Wprowadzenie.
Wyd. ZSnak, 1998,
ISBN: 83-7006-704-2

 

 ks. Józef Tischner: Pytając o człowieka

Pytając o człowieka.
Myśl filozoficzna
Józefa Tischnera.
Red. Władysław Zuziak
Wyd. Znak, 2002,
ISBN: 83-240-0149-2
  Wojciech Bonowicz: Tischner

Wojciech Bonowicz: Tischner.
[pierwsza pełna biografia
ks. Józefa Tischnera]
Wydawnictwo Znak, 2001,
ISBN: 83-240-0057-7

 

Życiorys
ks. Tischnera

Kilka myśli
ks. Tischnera


 Wojciech Bonowicz: Tischner

 

Więcej książek księdza Józefa Tischnera - w witrynie Wydawnictwa ZNAK
[ link 1 ]   i   [ link 2 ]


 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2008, godz. 01:06 - Artur Podsiadły