Ks. Józef Tischner:

Myśli wyszukane

Wyszukał i zebrał Wojciech Bonowicz

 

[Od Wydawcy:]
Wybór cytatów zaczerpniętych z książek, artykułów oraz wypowiedzi ks. Tischnera. Razem - 152 strony. Kolejne rozdziały: "Wokół wiary i niewiary", "Człowiek i jego nadzieja", "Wolność - miłość - heroizm", "Między Wawelem a Jasną Górą" tworzą swego rodzaju eseje poświęcone zagadnieniom, które stanowiły trzon myśli Księdza Profesora. Zbiorek zamykają dwa krótkie rozdziały "O sobie" i "Kilka ważnych myśli przełożonych na góralski".
   Józef Tischner: Myśli wyszukane

Józef Tischner: Myśli wyszukane.
Wybór i opracowanie Wojciech Bonowicz
SIW Znak, Kraków 2000, ISBN: 83-7006-967-3


Za ateizmem przemawia wiele argumentów. Więcej niż za religią. W gruncie rzeczy to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak logiczne i rozumne jest to, żeby się nie zakochać... A przecież ludzie nie są w tym przypadku logiczni. Na szczęście.

(PPB 34)
Zło istotne nie przychodzi do człowieka jako przemoc, lecz jako możliwość przedstawiona człowiekowi do wyboru, oparta na perswazji. Człowiek musi się zgodzić na zło, musi sam wybrać zło. Dopiero gdy to uczyni, można powiedzieć: stało się zło.
(FD 247)
Jedną z najbardziej bolesnych form zdrady jest skazanie człowieka pracy
na pracę bez sensu.
(PJO 43)
Chciałbym, żeby mnie postrzegano jako kogoś, kto proponuje pewien typ
myślenia. Nawet wolałbym, żeby najpierw widziano mnie jako myśliciela,
a dopiero na drugim miejscu jako księdza, duchownego, który składa Ofiarę. Chciałbym przede wszystkim reprezentować szeroki horyzont myślenia chrześcijańskiego.
(Wierzę w uczciwość tych ludzi)
Chrześcijaństwu w Polsce nie grozi dziś ani laicyzm, ani ateizm (przynajmniej na razie), ale   p a r o d i a   religii.
(NDW 34)


 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2008, godz. 00:02 - Artur Podsiadły