"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Łukasz Czuma (1935-2012)

sylwetka i publikacje
 Łukasz Czuma 1935-2012

Urodził się w 1935 r.
W 1958 r. uzyskał magisterium z filozofii na KUL, w 1962 r. obronił doktorat, rozprawę habilitacyjną z filozofii społecznej i gospodarczej przedstawił w 1972 r., jednak została ona zatwierdzona przez władze PRL dopiero w 1981 r.

Pracę na KUL rozpoczął w 1961 r., najpierw jako asystent, później adiunkt (1964), następnie docent (1985) i profesor (1992). W latach 80. i 90. wykładał również w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej.

W 2007 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Zmarł 31 maja 2012 r.

  Profesor Łukasz Ignacy Czuma urodził się 9 czerwca 1935 roku w Zakopanem. W 1958 roku uzyskał magisterium z filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy Rola prawa w dziejach ludzkości w poglądach Władimira Siergiejewicza Sołowiewa. W 1962 roku obronił tam doktorat. Promotorem był prof. dr hab. Czesław Strzeszewski, a praca nosiła tytuł Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego w poglądach Walta Whitmana Rostowa, Williama Arthura Lewisa i Daniela Hamberga. W 1972 roku habilitował się na podstawie rozprawy François Perroux teoria wzrostu zharmonizowanego a rozwój gospodarczy południowych Włoch (Mezzogiorno). Władze PRL zatwierdziły habilitację dopiero dziewięć lat później. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, w 2000 – tytuł profesora nauk ekonomicznych, natomiast w 2006 – profesora zwyczajnego KUL.

  Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął w 1961 roku. Był m.in. kierownikiem Katedry Teorii Ekonomii (1984-2007) i Sekcji Ekonomii (1994-97). Wykładał również w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej na wydziale Teologii KUL.

  Do jego zainteresowań naukowych należała teoria ekonomii, doktryny ekonomiczne i polityczne, katolicka nauka społeczna oraz historia gospodarcza Polski i świata.

  Był działaczem niepodległościowej organizacji Ruch oraz członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1980-81 przewodniczył uczelnianej komisji NSZZ „Solidarność". Był inwigilowany przez SB oraz wielokrotnie szykanowany, w latach 1970-71 przebywał w więzieniu śledczym MSW.

  W 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

  Jest autorem licznych prac z zakresu ekonomii i historii, m.in.: Francois Perroux teoria wzrostu zharmonizowanego a wzrost gospodarczy południowych Włoch (1973), Niemarksistowska teoria ekonomii (1989), Zmiany gospodarcze w Polsce XX wieku (1990), Wprowadzenie do ekonomii (1992), Katolicka nauka społeczna (1993), Doktryny ekonomiczne (1997 wraz z Antonim Jaroszem). W 1996 roku wspólnie z braćmi, ks. Hubertem, Andrzejem i Benedyktem Czumą napisał Wspomnienia z PRL-u.

  Zmarł 31 maja 2012 roku w Lublinie.

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk
góra strony

Informacje dodatkowe


 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 08:51 - Artur Podsiadły