Dary najnowsze

Dary otrzymane w roku 2013
Dary otrzymane w roku 2012
Dary otrzymane w roku 2011
Dary otrzymane w roku 2010
Dary otrzymane w roku 2009
Dary otrzymane w roku 2008

Dary otrzymane w roku 2007  
Dary otrzymane w roku 2006  
Dary otrzymane w latach 2004-2005  
Dary otrzymane w latach 2000-2003  
Dary specjalne  

Dary przekazane

 

Dar dr. Sławomira Łukasiewicza

 

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pragnie serdecznie podziękować Panu doktorowi Sławomirowi Łukasiewiczowi, pracownikowi lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, za przekazanie do zbiorów trzydziestu jeden zeszytów czasopisma New Europe, wydawanego w latach drugiej wojny światowej w USA. Jest to dla nas bardzo cenny nabytek, gdyż wspomniane czasopismo jest w posiadaniu nielicznych bibliotek w Polsce. Czasopismo to, którego pierwszy numer wydano w Nowym Yorku w 1940 roku, od początku otrzymało wsparcie Polskiego Ośrodka Informacyjnego (Polish Information Center) będącego placówką rządu emigracyjnego w Nowym Jorku. W czasopiśmie skupiono się na przedstawieniu bieżącej sytuacji politycznej w okupowanej Europie, skutków okupacji niemieckiej, a pod koniec wojny na sprawach dotyczących nowego ładu politycznego na kontynencie europejskim. 

 


 


 
   
 

 


 

Dyrekcja Biblioteki serdecznie dziękuje Ofiarodawcy.


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2015, godz. 10:52 - Małgorzata Augustyniuk