ZAŁOŻENIE I MAJĄTEK FUNDACJI POTULICKIEJ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ

 

GALERIA

STARANIA O ZATWIERDZENIE FUNDACJI

GALERIA

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POTULICKIEJ

GALERIA

DZIEŁA DOBROCZYNNOŚCI DLA KOŚCIOŁA I BLIŹNICH ANIELI HRABINY POTULICKIEJ

GALERIA

FUNKCJONOWANIE FUNDACJI DO 1939 ROKU

 

PRZEJĘCIE MAJĄTKU I ZNISZCZENIE FUNDACJI PRZEZ „WŁADZĘ LUDOWĄ” PO 1944 ROKU

GALERIA

ODNOWIENIE FUNDACJI POTULICKIEJ W 1991 ROKU

GALERIA

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2015, godz. 08:15 - Małgorzata Augustyniuk