Fundacja Potulicka została powołana przez Anielę Hrabinę Potulicką 10 sierpnia 1925 roku aktem notarialnym sporządzonym u notariusza dr Jana Sławskiego w Poznaniu. Po długich zabiegach i drobnych korektach Fundacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów 14 marca 1928 r. i ogłoszona w dzienniku Ustaw RP nr 36 z dnia 24 marca 1928 r.

 

Mapa Fundacji Potulickiej

Mapa majątku Fundacji im. Anieli hr. Potulickiej

 

 Majątek Fundacji stanowił zwarty kompleks nieruchomości wraz z zabudową mieszkalną i przemysłową o łącznej powierzchni 5954 ha i byt zapisany w księgach wieczystych Biur Notarialnych w Nakle i Bydgoszczy. Obejmował dwa klucze - Ślesin i Samsieczno, w skład, których wchodziły folwarki: Niedola, Urszulin, Potulice, Ślesin, Kazin, Anielin, Goncarzewo, Kasprowe, Teresin, Michalin, Samsieczno i Marynin. Ponadto w skład Fundacji wschodziło 8 rewirów leśnych z zakładem przetwórstwa drewna o łącznej powierzchni około 2000 ha i stawy rybne.

 ANIELA HR. POTULICKA I JEJ FUNDACJA W PUBLIKACJACH
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2015, godz. 11:26 - Małgorzata Augustyniuk