Dary najnowsze

Dary otrzymane w roku 2013
Dary otrzymane w roku 2012
Dary otrzymane w roku 2011
Dary otrzymane w roku 2010
Dary otrzymane w roku 2009
Dary otrzymane w roku 2008

Dary otrzymane w roku 2007  
Dary otrzymane w roku 2006  
Dary otrzymane w latach 2004-2005  
Dary otrzymane w latach 2000-2003  
Dary specjalne  

Dary przekazane

 

Dar Pana Romualda Łanczkowskiego, Wicedyrektora Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Romualdowi Łanczkowskiemu za przekazanie cennego daru, który wzbogaci zasoby naszej Biblioteki, w postaci czterech znakomitych pod każdym względem publikacji wydanych przez Kancelarię Senatu RP, w tym jednej autorstwa samego szanownego darczyńcy - pt. 25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą / Ewa Czerniawska, Romuald Łanczkowski, Karolina Orzechowska. Wyd. 2. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2015.

Są to dzieła znakomite zarówno pod względem kunsztu edytorskiego, jak też dzięki bogactwu i różnorodności uwzględnionych źródeł oraz przez niezwykle interesujący materiał ikonograficzny w postaci fotografii i dokumentów. Są one przy tym dogłębnie przemyślane koncepcyjnie i nacechowane klarownością w układzie prezentowanych treści. Dzięki temu publikacje te zyskują uniwersalny walor podręcznika żywej historii dziejącej się na naszych oczach stając się oryginalnym zapisem trudnej drogi przebytej przez naszą wyzwalającą się wspólnotę narodową w kraju i w świecie, oraz naszą odradzającą się państwowość.

 

Oprócz wymienionego już tomu trzy pozostałe to:

  • Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014: kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie / [koncepcja Wojciech Orłowski; red Andrzej Krasnowolski, Julita Rudzka]. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2014
  • Zawadzki Jarosław Maciej - Senatorowie: lata wojenne i powojenne. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2013
  • Mycielska Dorota, Zawadzki Jarosław Maciej – Senatorowie: zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa: Kancelaria Senatu, 2009

 

Ostatni tom zawiera również kopie oryginalnych dokumentów (wizytówek senatorów) zaczerpniętych ze zbiorów naszej Biblioteki Uniwersyteckiej, których skany zamieszczamy poniżej, obok skanów okładek podarowanych tomów.

 

 


 

 
 
   

 


Dyrekcja Biblioteki serdecznie dziękuje Ofiarodawcy.


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2015, godz. 12:02 - Małgorzata Augustyniuk