Prymas Tysiąclecia był szczególnie oddany Matce Bożej. Podkreślał: „Maryja – drogą Boga ku człowiekowi i drogą człowieka ku Bogu”. Całe życie Kardynała wyznaczała głęboka ufność i miłość do Matki Najświętszej. W swoich wypowiedziach wielokrotnie odwoływał się m.in. do Jej „macierzyńskiej opieki i dobroci”, mówił: 

 

Maryja wybiera sobie zawsze miejsca ubożuchne, opuszczone i zapomniane. Właśnie tam, gdzie jest największa niedola i opuszczenie, chce pokazać światu i niebu, że jest na tej ziemi Matka, która czuwa…”. 

S. Wyszyński, Czas to miłość, wyb. i oprac. Instytut Prymasowski 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Częstochowa 2019, s. 185.

 

W 1953 roku Ksiądz Prymas dokonał Aktu Osobistego Oddania się Matce Bożej: „Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo! Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen”. 

M. Okońska, Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2001, s. 6. 

 

Słowa Kardynała: „Wszystko postawiłem na Maryję” ukazują nie tylko kierunek Jego kapłańskiej drogi, ale stają się również ważnym podsumowaniem doświadczeń, które Go ukształtowały oraz nauki płynącej z życia i dzieł Prymasa, który wskazywał: 

 

Maryja wiecznie daje nam Boga. Świat musi tę prawdę widzieć, musi ją uznać i chcieć nią żyć. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez ręce Maryi. Bóg sam nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi”.  

S. Wyszyński, Czas to miłość, wyb. i oprac., Instytut Prymasowski
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Częstochowa 2019, s. 15.

 

Publikacje Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcone Matce Najświętszej oraz książki opracowujące tę tematykę

 

S. Wyszyński, A była tam Matka..., wyb. i oprac. M. Okońska, M. Płaskacz, A. Rastawicka, Warszawa 2001. (okładka: AMalinowska)

 

 

 

 

J. Siedlarz, Postawić wszystko na Maryję. Rozważania na nabożeństwa październikowe w roku poświęconym Słudze Bożemu, Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Tysiąclecia, Tarnów 2001. (okładka: A. Piątek)

 

 

S. Wyszyński, Jestem przy Tobie". Apele Jasnogórskie, red. W. Moroz, Kraków 1983. (oprac. graf.: E. Sokołowska)

 

M. Okońska, Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2001. (okładka: A. Wieczorek)

 

 

A. Rastawicka, W Maryi pomoc. Program Prymasa Tysiąclecia. Czytania majowe i nie tylko, Częstochowa 2019. (okładka: E. Praża)

 

Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czytania na maj i październik, oprac. A. Rastawicka, A. Pańczak, Gniezno 2011. (okładka: E. Polaszewska)

Czytanki Majowe oparte na nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Praca zbiorowa, red. E. Materski, Radom 2001. (okładka: ZNiemirski)

 

 

A. Rastawicka, Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia. Czytania majowe, Częstochowa 2018. (okładka: A. Brożyńskifot. Instytut Prymasa Wyszyńskiego)

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021, godz. 23:50 - Małgorzata Augustyniuk