Dary specjalne

Dary przekazane

 

Dyrekcja Biblioteki dziękuje Ofiarodawcy za cenny dar

W styczniu 2018 roku ksiądz Prałat Jan Bielaszewski, emerytowany dyplomata Stolicy Apostolskiej, przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej KUL kolejną partię publikacji obcojęzycznych. Spośród przekazanych 353 woluminów książek największą część stanowią publikacje wydane w języku włoskim. Przeważają tytuły wydane w ostatnich latach z takich dziedzin nauki jak teologia, religioznawstwo oraz filozofia. Na szczególną uwagę zasługuje obszerny zbiór komentarzy biblijnych Nowego i Starego Testamentu. Znaczącą część daru obejmują również publikacje z zakresu muzykologii.

 

Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Prałatowi za wyróżnienie naszej Biblioteki darem tak niezwykle cennych publikacji.


 

Poniżej prezentujemy wybrane książki:

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 14:32 - Małgorzata Augustyniuk