Dyrektorzy Biblioteki - Dr Witold Nowodworski

 

dr Witold Nowodworski  (1907 - 1978)
 Witold Nowodworski    Witold Nowodworski    Witold Nowodworski    Witold Nowodworski

Kustosz, pełnił obowiązki dyrektora przez rok (1949 - 1950). Po latach, dr Witold Nowodworski
na prośbę O. Gustawa objął stanowisko wicedyrektora (1971) i sprawował je do roku 1976.
Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół teorii bibliografii. Przepracował w Bibliotece 27 lat.
Przyczynił się do powstania i rozwoju Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej
oraz kierował Oddziałem Prac Naukowych i Dydaktycznych.

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2012, godz. 10:24 - Małgorzata Trojnacka