"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

dr hab. Franciszek Szulc (1947-2011)

sylwetka
publikacje
fotografie
 Franciszek Szulc (1947-2011) Urodził się 23 VII 1947 w Nowym Bytomiu.
Pracę naukową na stanowisku asystenta stażysty rozpoczął w 1977 r. w Katedrze Historii Dogmatów. W latach 1979-97 pracował kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy w II Katedrze Teologii Dogmatycznej, kierowanej przez bpa Alfonsa Nossola. Prowadził żywe i odważne wykłady z teologii dogmatycznej i filozofii Boga. Ceniony był wśród studentów także za różne funkcje, które wśród nich sprawował, jak np. opiekun studentów teologii, czy kurator Teatru Akademickiego KUL.
Zmarł nagle 14 VI 2011 r.
Publikacje:

Franciszek Szulc- publikacje

Franciszek Szulc
Struktura teologii judeochrześcijańskiej
Studium metodologiczne w świetle badań
J. Daniélou SJ
ISBN 83-7318-272-1
Kraków 2005

Franciszek Szulc- publikacje

Franciszek Szulc
Struktura teologii judeochrześcijańskiej
Studium metodologiczne w świetle badań
J. Danielou
ISBN 83-00-00197-2
Lublin 1982

Franciszek Szulc- publikacje

Franciszek Szulc
Syn Boży w Pasterzu Hermasa
Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej
ISBN 83-7030-468-0
Księgarnia św. Jacka Sp. z.o.o.
2006

Franciszek Szulc- publikacje

W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego
Recepcja doświadczenia perspektywy
pod redakcją
ks. Józefa Homerskiego
ks. Franciszka Szulca
Lublin 1987

Franciszek Szulc- publikacje

Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży
Bóg Człowiek Świat
Katowice 1991
zawiera hasło: F. Szulc: Jezus Chrystus

Ważniejsze artykuły Ks. Franciszka Szulca
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011, godz. 09:20 - Artur Podsiadły