Dyrektorzy Biblioteki - Ks. dr Tadeusz Stolz

 

 ks. dr Tadeusz Stolz dyrektor BU KUL od 1998 r.   Urzędujący od 1998 do 2011 roku
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,
ks. dr Tadeusz Stolz  (ur. 1952)

  Dr teologii (od 1987), bibliotekarz dyplomowany (od 1997) stanowisko dyrektora BU KUL objął 1 stycznia 1998 roku, ale już jako wicedyrektor (od 1991) podjął się zadania komputeryzacji placówki. Do roku 2005 skomputeryzowane zostały oddziały gromadzenia, opracowania, zamawiania oraz wypożyczania zbiorów; od roku 2000 Biblioteka chlubi się też bardzo bogatą, systematycznie rozbudowywaną i na bieżąco aktualizowaną witryną internetową. W roku 1993 z jego inicjatywy na bazie długiej tradycji introligatorskiej Biblioteki KUL utworzona została Pracownia Konserwacji Zbiorów Zabytkowych. Jesienią roku 1998, dzięki jego usilnym staraniom rozpoczęta została rozbudowa Biblioteki. Do istniejącego gmachu dobudowany został drugi budynek o nowoczesnej bryle architektonicznej. W pierwszych latach nowego wieku troską dyrektora było rychłe zakończenie rozbudowy i oddanie do użytku nowych magazynów książkowych (z jezdnymi regałami), nowej czytelni i wypożyczalni oraz powiększenie i modernizacja sali katalogów. Większa część tych celów ziściła się w roku 2006; jesienią uroczyście poświęcono, otwarto i oddano do użytku Nową Wypożyczalnię (wraz z powiększonym holem głównym ) i Część Magazynową.

 

 

 Dyrektor Biblioteki, ks. dr Tadeusz Stolz na otwarciu Nowej Wypożyczalni, 14.X'2006  

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL JP II, ks. dr Tadeusz Stolz
(inicjator rozbudowy i modernizacji placówki),
opowiada widzom TVP3 Regionalna o możliwościach Nowej Wypożyczalni BU KUL (fot. TVP3 Lublin)
 

 

 Dyrektor BU KUL ks. dr Tadeusz Stolz    Ks. Dyrektor przed BU KUL    Ks. Stolz w holu BU KUL, 1997
Ks. dr Tadeusz Stolz
(Foto Rożek)
Dyrektor przed Biblioteką;
po prawej - Władysław Boraczyński,
w tle - leciwy służbowy mercedes

1997; na tle plakatu
z kiermaszu książki
 

 

 Ks. Stolz z wizytą u emerytowanych pracowników    Toruń, UMK, 1995 T. Stolz i B. Strzelczyk

Od lewej - Zofia Cich, emerytowana magazynierka, Jolanta Wasilewska, Henryk Adamczuk, emerytowany kierownik magazynów i ks. Tadeusz Stolz (imieniny pana Henryka,
19 stycznia 1999 r.)
 

Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995; z lewej - NN, ks. Tadeusz Stolz i prof. Barbara Strzelczyk, autorytet w zakresie konserwacji papieru i skóry
 

 

 Ks. Tadeusz Stolz przy starych drukach    Ks. Stolz na budowie nowego gmachu  

 Ks. Stolz w magazynie starodruków


W magazynie starodruków - ks. Stolz, J. Wasilewska
i I. Kasiura
 
Na budowie
(rozbudowa biblioteki); rok 2000
Ks. Tadeusz Stolz
w magazynie starodruków
(rok 1994)

Serię fotografii ks. dyrektora, wykonanych podczas wykładu dla bibliotekarzy
można znaleźć w dziale 'Akademia'.

 

  2005, Ks. Stolz w dyrektorskim gabinecie
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,
ks. dr Tadeusz Stolz, 2005

 

 Ks. Tadeusz Stolz - podpis

Oto ozdobny adres, wręczony Dyrektorowi Biblioteki przez jej pracowników:
Lublin, 28 października 2003 r.

Ksiądz Dyrektor Tadeusz Stolz

  W tym roku Kościół świętuje 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski
i nasza Biblioteka 85-lecie swego istnienia, a Ty Księże Tadeuszu także dotarłeś do ważnych osobistych jubileuszy: przeżywałeś 50 rocznicę urodzin, oraz o wiele ważniejszą dla Ciebie 25. rocznicę Święceń Kapłańskich. W przededniu imienin, które przeżywamy w tym szczególnym czasie, pragniemy życzyć Ci obfitych łask Bożych, potrzebnych do doskonałego zrealizowania swojego powołania kapłańskiego i chrześcijańskiego oraz życzliwości i zrozumienia ze strony ludzi, których spotykasz na swojej drodze życia. Niech Miłość Boża rozlana w ludzkich sercach stale Ci towarzyszy, a Twój Święty Patron Juda Tadeusz wspiera Cię swoim wstawiennictwem zawsze, a zwłaszcza w sytuacjach, które wydają się być beznadziejne.

  Korzystając z dzisiejszej okazji, my bibliotekarze pragniemy podziękować Ci Księże Dyrektorze:
– za 12 lat Twojej służby
dla Uniwersytetu i Biblioteki KUL;

– Dzięki Twojej inicjatywie
i zaangażowaniu w Bibliotece
rozpoczął się proces komputeryzacji
i przystosowania do nowych czasów
i nowych wyzwań;

– Twoje zatroskanie i spojrzenie
w przyszłość sprawiło, że powstał
projekt i rozpoczęła się rozbudowa
gmachu Biblioteki. Życzymy, abyś
razem z nami mógł w niedługim czasie
cieszyć się uwieńczeniem tego dzieła;

– Efektem tej troski jest też wydzielony,
uporządkowany i zabezpieczony
magazyn zbiorów specjalnych oraz
Pracownia Konserwacji Zbiorów
Zabytkowych, która powstała
z Twojej inicjatywy;

– Dziękujemy z zaangażowanie
i za wszelką troskę o naszą instytucję
i o każdego z nas..

 Uroczysty adres od pracowników dla Ks. Dyrektora BU KUL, 28.X1 2003 r.

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011, godz. 12:02 - Artur Podsiadły