Dyrektorzy Biblioteki - Ks. prof. Henryk Insadowski

 
ks. Henryk Insadowski  (1888 - 1946)  był dyrektorem Biblioteki w latach 1924 - 1939.

 Księża profesorowie i studenci   KUL, rok akademicki 1933/1934

Księża profesorowie i studenci KUL (rok akademicki 1933/1934). Siedzą - trzeci od lewej ks. Piotr Kałwa,
dalej ks. Józef Kruszyński, ks. bp Marian Fulman, ks. Antoni Szymański,
o. Jan Roth, ks. Henryk Insadowski.

  Henryk Insadowski urodził się w miejscowości Karnkowo (diecezja włocławska) w roku 1888.
Po ukończeniu seminarium duchownego we Włocławku studiował na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Kontynuował pracę naukową na Uniwersytecie
Rzymskim, potem pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1922 związał się z KUL,
gdzie był zastępcą profesora i profesorem nadzwyczajnym aż do wybuchu wojny. Wykładał prawo
rzymskie i prawo kanoniczne i prowadził badania naukowe w obu tych kierunkach na obu wydziałach.
Habilitował się w roku 1936. Przez cały czas łączył profesurę z funkcją dyrektora Biblioteki.

  Okupację przeżył w Lublinie, przeszedłszy aresztowanie wraz z innymi profesorami i paromiesięczne
więzienie. Pod koniec wojny, obawiając się zniszczenia Lublina w działaniach wojennych w 1944 roku,
wysłał swoje rzeczy do Warszawy, gdzie spaliły się podczas Powstania... Po otwarciu Uniwersytetu
w 1944 roku został dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego. Niestety, w styczniu 1946 roku
zachorował na grypę, która przerzuciła się na serce spowodowała jego śmierć w marcu tegoż roku.

  Dużą Jego zasługą jest ukazanie wpływu chrześcijaństwa i nauki Kościoła na przeobrażenie pojęć
i instytucji rzymskiego prawa sakralnego i małżeńskiego.

Pozostawił wiele prac, między innymi:
Ustrój prawny Kościoła katolickiego (Lublin 1926),
Osoba prawna. Studium prawno-kanoniczne (Lublin 1927),
Kościelne prawo małżeńskie a chrześcijaństwo (Lublin 1935),
Prawo rzymskie u Horacego (Lublin 1935).

Notkę opracowano na podstawie publikacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1935 we wspomnieniach profesorów i studentów,
wstęp i redakcja Grażyna Karolewicz, KUL, Lublin 1989, w: Materiały do dziejów KUL, t. 2
 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2008, godz. 19:38 - Jan Wasilewski