Dyrektorzy Biblioteki - Mgr Andrzej Paluchowski

 

 Andrzej Paluchowski lata '70. XX w.   Andrzej Paluchowski (1933-2017 )
dyrektorował Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w latach 1976 - 1997.
Objął stanowisko po Ojcu Romualdzie Gustawie
i całkowicie oddał się pracy dyrektora-bibliotekarza.
Gromadził, wyszukiwał i uzupełniał brakujące części zbiorów,
zaczął też kolekcjonowanie wydawnictw "podziemnych" i emigracyjnych,
których bogatymi zbiorami Biblioteka może dzisiaj się poszczycić.
Za jego 22-letniej kadencji zbiory placówki niemal się podwoiły -
wzrosły o 590.825 jednostek bibliotecznych.

W roku 1998 otrzymał przyznaną po raz pierwszy Nagrodę im. A. Mickiewicza
dla Bibliotekarza Polskiego, ufundowaną przez Hannę March z Londynu.
Wręczenie nagrody nastąpiło 16 maja 1998 r. podczas Międzynarodowych Targów
Książki w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki w sali Adama Mickiewicza.
(Komisja Nagrody: prof. Janusz Kapuścik, Jan Wołosz, prof. Zbigniew Żmigrodzki).
   Andrzej Paluchowski dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1976-1997
Z okazji Święta Patronalnego w dniu 18 czerwca 2004 Rektor KUL
w obecności Senatu i Społeczności Uniwersyteckiej
wręczył Panu Andrzejowi Paluchowskiemu – Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
w latach 1976-1997 – "Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018, godz. 08:27 - Artur Podsiadły