Biblioteka Uniwersytecka KUL oferuje szkolenia z zakresu korzystania z nowoczesnych źródeł informacji, zarówno dla Pracowników, jak i Studentów KUL. W programie mogą znaleźć się takie zagadnienia jak:

  1. Podstawowe zasady korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dla studentów (zakładanie konta, przeszukiwanie katalogów bibliotecznych, strategie wyszukiwawcze, wirtualna karta biblioteczna) 
  2. Szybkie i kompleksowe przeszukiwanie zasobów Biblioteki: korzystanie z multiwyszukiwarki PRIMO; korzystanie z katalogów online (macierzystej Biblioteki oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych) 
  3. Elektroniczne źródła informacji – bazy danych aktualnie dostępne dla KUL, repozytoria, e-czasopisma i e-książki – zdalny dostęp do zasobów przez system HAN 
  4. Czasopisma punktowane – wyszukiwarki czasopism punktowanych, rankingi i punktacje czasopism oraz wskaźniki bibliometryczne (IF, H-index), Journal Citation Reports z wartością wskaźników Impact Factor 
  5. Bazy bibliometryczne – wyszukiwanie cytowań publikacji w bazach Web of Science, SCOPUS, wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, Google Scholar Citations 
  6. Menedżery bibliografii – polecane programy z grupy menedżerów bibliografii (przegląd); Menedżer bibliografii Zotero – podstawowe funkcje; rejestracja, pobieranie, instalacja; tworzenie i organizacja własnej bazy danych; praca z edytorem - warsztaty 
  7. Szkolenia seminaryjne w zakresie wyszukiwania informacji (heurystyka informacyjna) adresowane do grup seminaryjnych każdego poziomu studiów (strategie wyszukiwawcze, wyszukiwanie w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych, bibliografiach drukowanych, pomoc w tworzeniu warsztatu bibliograficznego, prezentacja usług i zasobów bibliotecznych, możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi – pobieranie artykułów, książek oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów). 

 

Konsultacje „Bliżej naukowca, bliżej studenta” 

 

Zapewniamy pomoc m.in. w zakresie: tworzenia warsztatu bibliograficznego, wyszukiwania cytowań w bazach bibliometrycznych i referencyjnych, korzystania z zasobów elektronicznych, stylów cytowania i menadżerów bibliografii; możliwości zgłoszenia zakupu publikacji do zbiorów. 

 

Konsultacje prowadzimy w formie online na platformie Teams – link do spotkania będzie przesłany po umówieniu się na konkretny termin oraz stacjonarnie. Na pytania możemy też odpowiedzieć telefonicznie: (81) 45 45 275, mailowo (infnauk@kul.pl) lub na czacie (https://buchat.kul.pl/index.php/chat).  

 


 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2023, godz. 12:08 - Małgorzata Augustyniuk