Dyrektorzy Biblioteki - Prof. Konstanty Chyliński

 
 Prof. Konstanty Chyliński, 1920   dyrektor BU KUL w l. 1919-1924   Prof. Konstanty Chyliński  (1981 - 1939),
dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego
w latach 1919 - 1924.
Historyk starożytności, był prorektorem i profesorem UL
oraz wykładowcą Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
(gdzie później kierował katedrą Historii Starożytnej).
Ten wychowanek słynnego Uniwersytetu Petersburskiego,
uznany autorytet naukowy humanistyki lwowskiej,
silnie związany ze środowiskiem akademickim Lwowa,
dla Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego raczej był jej kuratorem.
Przeciążony nadmiernymi obowiązkami, po czterech latach
zrezygnował ze stanowiska dyrektora. Przez wiele miesięcy
(na przełomie lat 1923/1924) stanowisko dyrektora pozostawało
nie obsadzone.
(Fot. z roku 1920)
 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2008, godz. 19:46 - Jan Wasilewski