Zasady świadczenia usług reprograficznych

Formularz zamawiania usług reprograficznych

Materiały, których nie można kopiować techniką tradycyjną, mogą być kopiowane innymi technikami reprograficznymi w Oddziale Zbiorów Cyfrowych.

 1. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).
 2. Zamówienia płatne z góry przyjmuje Pracownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych we wtorki i piątki od 8.00-15.00.
 3. Zamówienia należy składać w czytelniach na odpowiednim formularzu lub formularzu dostępnym na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Formularze.
 4. Zrealizowane zamówienia odbiera się w Wypożyczalni po okazaniu pokwitowania otrzymanego przy zamawianiu.
 5. Zgodę na reprodukcję materiałów wydaje bibliotekarz dyżurny w uzgodnieniu pracownikiem Oddziału Zbiorów Cyfrowych.
 6. Reprodukcje zbiorów szczególnie chronionych mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.
 7. Ze zbiorów specjalnych nie wykonuje się kopii reprograficznych.
 8. Uzyskanie zgody na reprodukcje ze zbiorów specjalnych nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na ich opublikowanie. Prawo publikowania reprodukcji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udzielane jest w formie licencji i jest odpłatne. Licencji udziela Dyrektor Biblioteki. W publikacji należy podać miejsce przechowywania oryginału druku. Autor zobowiązany jest do przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej KUL jednego egzemplarza publikacji zawierającej reprodukcję
 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może odmówić realizacji zamówienia.
 10. Reprodukcje wykonuje się zarówno ze zbiorów Biblioteki, jak i z dzieł sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem i pozwala na to stan techniczny obiektu.
 11. Nagrywanie plików zeskanowanych obiektów i fotografii cyfrowych na CD i DVD wykonywane jest jedynie na nośnikach dostarczonych przez Bibliotekę.
 12. Zamówienia na skanowanie realizowane są w czasie nie przekraczającym jednego miesiąca.
 13. Usługi reprograficzne realizowane są w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni.
 14. Możliwa jest usługa ekspresowa (realizowana w tym samym dniu), jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniach przyjmowania zamówień (wtorek, piątek) do godziny 12.00. W tym przypadku cena usługi wzrasta o 100 procent.
 15. Oddział Zbiorów Cyfrowych nie wykonuje obróbki graficznej zamówionych materiałów.
 16. Kolorystyka oraz poziom nasycenia barw na wykonanych kopiach może odbiegać od oryginału. Realizacja zamówienia reprograficznego wykonywana jest na ustawieniach fabrycznych drukarki i skanera.
 17. Pliki wysyłane drogą elektroniczną nie mogą przekraczać wielkości 50 MB.

 

CENNIK OPŁAT

Opłaty za usługi reprograficzne

 

Rodzaj zamówienia

 

Typ publikacji

 

 

Druki wydane po 1960r.

Druki wydane w l. 1801-1960

Zbiory Specjalne (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki)

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH -

KOPIE REPROGRAFICZNE CZARNO-BIAŁE

 

Format A4

0,25 zł za stronę

1,00 zł za stronę

Nie wykonuje się

Format A3

 

0,50 zł za stronę

1,50 zł za stronę

Nie wykonuje się

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH -

SKANOWANIE (w trybie czarno-białym w rozdzielczości 300 dpi)

Format A5

 

0,25 zł za stronę

1,50 zł za stronę

3 zł za stronę

Format A4

 

0,25 zł za stronę

3 zł za stronę

6 zł za stronę

Format A3

 

0,25 zł za stronę

6 zł za stronę

9,50 zł za stronę

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH -

SKANOWANIE (w trybie kolorowym w rozdzielczości 300 dpi)

Format A5

 

0,25 zł za stronę

3,50 zł za stronę

7 zł za stronę

Format A4

 

0,25 zł za stronę

7 zł za stronę

12 zł za stronę

Format A3

 

0,25 zł za stronę

12 zł za stronę

22 zł za stronę

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH -

ZAPIS NA NOŚNIK CD lub DVD

CD

 

3 zł

DVD

 

8 zł

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH -

WYSYŁKA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

dotyczy materiałów wykonanych techniką cyfrową

 

bezpłatne

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2023, godz. 08:30 - Małgorzata Augustyniuk