Szanowni Państwo, 

 

z dumą i wielką radością informujemy, że uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu wykazu wniosków ocenionych pozytywnie, rekomendowanych do przyłączenia do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami. Oznacza to, że Biblioteka Uniwersytecka KUL została zakwalifikowana do wdrożenia darmowego systemu Alma i multiwyszukiwarki Primo!

 

Konkurs, w którym braliśmy udział, jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. To największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. 

 

Biblioteka Narodowa – Operator Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – wdroży system, do końca 2025 r., w kolejnych 14 dużych bibliotekach publicznych i innych bibliotekach zaliczonych do OSB.

 

Jesteśmy wdzięczni Organizatorom za możliwość uczestniczenia w tak ważnym i przełomowym dla środowiska bibliotecznego projekcie, który pozwala realizować i rozwijać nowe formy działania, jak również kompleksowo dostarczać Użytkownikom, opracowaną według jednolitych zasad, informację o poszukiwanych zbiorach. 

 

Komunikat na stronie internetowej Biblioteki Narodowej

 

Wnioski rozpatrzone pozytywnie 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2023, godz. 08:18 - Artur Podsiadły