Bogu i Ojczyźnie- Hrabina Aniela Potulicka

  Postać hr. Anieli Potulickiej w środowisku uniwersyteckim była wspominana bardzo rzadko, wyłącznie w kontekście istnienia Fundacji i celów, jakim służy. Wystawa ma za zadanie ukazać związek Hrabiny z Uniwersytetem oraz podkreślić rolę Jej ofiary i darów dla społeczności akademickiej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ogromną skromność Hrabiny, mimo Jej pochodzenia arystokratycznego, nie używała swojego majątku dla rozgłosu i przyjemności, lecz by służyć Kościołowi i bliźnim.

  Wystawa zostanie zlokalizowana w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na IV piętrze w miejscu do tego specjalnie przeznaczonym. Okres trwania wystawy jest przewidywany od 8 kwietnia do 15 czerwca 2015 r. Wystawa będzie umieszczona w 9 gablotach wolnostojących oraz na 3 tablicach.

 

Ekspozycja zawiera następujące elementy:

 • Portret Hrabiny Anieli Potulickiej;
 • Tablica wolnostojąca z krótkim tekstem o historii rodziny Potulickich, drzewo genealogiczne, portrety rodziców Hrabiny, fotografie pałacu w Potulicach;
 • Gablota nr 1: zawierać będzie skany listów i dokumentów z 1925 r., korespondencja pomiędzy Ks. Rektorem Kruszyńskim a Hrabiną, akt założenia fundacji, zdjęcie Rektora;
 • Gablota nr 2: zawierać będzie skany listów i dokumentów z lat 1926-1928, dalsza część starań o zatwierdzenie Fundacji, dokumenty notarialne, mapy;
 • Gablota nr 3: zawierać będzie skany listów i dokumentów z lat 1929-32, dalsze kontakty Uniwersytetu z Hrabiną, testament;
 • Gablota nr 4: zawierać będzie skany dokumentów, zdjęcia i informacje o innych dziełach Hrabiny wspierające Kościół, Księża Chrystusowcy w Potulicach;
 • Gablota nr 5: zawierać będzie skany dokumentów i publikacje z okresu po 1932 r. związane z działalnością Fundacji jako realizacja testamentu Fundatorki;
 • Gablota nr 6: zawierać będzie skany dokumentów z lat 1944-1952, czyli likwidacji Fundacji przez władze PRL w związku z realizacja dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r.;
 • Gablota nr 7: zawierać będzie skany dokumentów z okresu po 1990 r. związane z odrodzeniem Fundacji i jej obecną rolą;
 • Gablota nr 8 zawierać będzie wybrane książki z daru hr. Potulickiej dla Biblioteki Uniwersyteckiej, zwrócona uwaga szczególnie na literaturę religijną;
 • Gablota nr 9 zawierać będzie publikacje związane z osobą Hrabiny i Fundacja Potulicką;
 • Tablica wolnostojąca ze współczesnymi zdjęciami miejsc związanych z hr. Potulicką autorstwa fotografa uniwersyteckiego p. T. Koryszko z krótką informacją o obiektach.

Oprac. Marek Pawelec


 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2015, godz. 13:45 - Małgorzata Augustyniuk