Oddział Informacji Naukowej

ok_copy.png

Informatorium

p. 504 (IV piętro)

81 445 31 42

Pracownia

p. 107b

81 445 31 19


INFORMATORIUM
IV piętro p. 504

CZYNNE

poniedziałek       1100-1600

wtorek-piątek      900-1600

sobota                  900-1500
   Działalność informacyjna jest w obecnej dobie jedną z podstawowych funkcji bibliotek. W celu jej realizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL powstało w 1952 roku Biuro Informacyjne, przekształcone w latach następnych w Oddział Informacji Naukowej. Jego celem jest wspomaganie procesów naukowych, badawczych i dydaktycznych oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych, studentów i innych użytkowników Biblioteki.

 

Do podstawowych zadań służby informacyjnej należy:

 • Organizacja warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, dostęp do elektronicznych źródeł informacji i Internetu);
 • Realizacja kwerend (bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych) bezpośrednich, telefonicznych, pisemnych, mailowych);
 • Działalność dydaktyczno-metodyczna (szkolenia bibliotekarzy, pracowników naukowych i studentów oraz innych grup użytkowników; oprowadzanie wycieczek, konsultacje z zakresu informacji naukowej, naukoznawstwa, bibliografii i nauki o książce);
 • Wspieranie i promocja badań naukowych w oparciu o bibliograficzne (elektroniczne i drukowane) bazy danych;
 • Prace bibliograficzne i dokumentacyjne;
 • Promocja Biblioteki i jej zbiorów m.in. przygotowywanie wystaw tematycznych oraz poświęconych pamięci zmarłych pracowników nauki i kultury (scenariusze, zebranie i opracowanie materiału), przygotowanie informatorów o Bibliotece.

 

Uwaga! Usługi informacyjne nie obejmują sporządzania literatury przedmiotu do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz prezentacji maturalnych, zapewniamy natomiast wszelką pomoc w samodzielnych poszukiwaniach.


 

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej

Udostępnia:

 • Księgozbiór podręczny:
 1. Wydawnictwa informacyjne ogólne i tematyczne, w formie elektronicznej i drukowanej (ważniejsze encyklopedie i słowniki, kompendia, leksykony, informatory);
 2. Podstawowe bibliografie (bibliografie bibliografii retrospektywne i bieżące, bibliografie narodowe retrospektywne i bieżące, bibliografie tytułów czasopism i ich zawartości,bibliografie poszczególnych dziedzin wiedzy i zagadnień, bibliografie zespołów osobowych, katalogi wielkich bibliotek światowych - Library od Congress, Bibliotheque Nationale w Paryżu, British Museum);
 3. Księgozbiór z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o książce i informacji naukowej.
 • Bazy danych;
 • Internet;
 • Wydawnictwa zamawiane z magazynów Biblioteki (dla pracowników nauki).

 

Oddział Informacji Naukowej posiada katalog alfabetyczny zbiorów własnych (przed wejściem do Czytelni OIN) oraz katalog systematyczny, który stanowi wyodrębnioną część katalogu rzeczowego Biblioteki i dotyczy zbiorów z dziedziny nauki o książce oraz bibliografii.

 

Materiałów z księgozbioru podręcznego Oddziału nie udostępniamy poza Bibliotekę.


Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 10:31 - Artur Podsiadły