Masowe odkwaszanie zbiorów w Bibliotece Narodowej

Proces odkwaszania zbiorów w Bibliotece Narodowej

Ochrona książki przed zniszczeniem (wstęp)

Metody odkwaszania druków: Bueckeburska i Bookkeeper

 

 
mgr Agata Lipińska
21 maja 2007 r.

Proces odkwaszania zbiorów
w Bibliotece Narodowej


 
 Stanowisko do ewidencji druków do odkwaszenia

Stanowisko do ewidencji druków do odkwaszenia
   Oczyszczanie druków przed odkwaszeniem

Oczyszczanie druków przed odkwaszeniem
 
 Odkwaszanie ręczne

Ręczne odkwaszanie arkuszy
   Reperacje po odkwaszeniu ręcznym

Reperacje po odkwaszeniu ręcznym
 
 Odkwaszanie maszynowe - wprowadzanie druków

Odkwaszanie maszynowe arkuszy
- wprowadzanie druków
   Odkwaszanie maszynowe - koniec procesu

Odkwaszanie maszynowe arkuszy
- koniec procesu
 
 Przekładanie obiektów w suche tektury

Przekładanie obiektów w suche tektury następnego dnia
   Prasowanie po odkwaszeniu

Prasowanie po odkwaszeniu
 
 Reaktor poziomy

Reaktor poziomy

 
 Reaktor pionowy załadowany
   Reaktor pionowy zalany

Odkwaszanie książek w reaktorze pionowym. Z lewej książki załadowane do reaktora, z prawej - zalane
 
 Oczyszczanie książek z MgO po odkwaszeniu
   Oczyszczanie książek z MgO po odkwaszeniu

Oczyszczanie książek z tlenku magnezu po odkwaszeniu
 


Pierwszych osiem ilustracji pochodzi z publikacji Biblioteki Narodowej
(w formie prezentacji na płycie CD)
- Masowe Odkwaszanie Arkuszy w Bibliotece Narodowej,
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2006, ISBN: 83-7009-589-5
Koncepcja: Władysław Sobucki
Tekst: Ewa Potrzebnicka, Władysław Sobucki
Fotografie: Jarosław Komorowski, Roman Stasiuk
Projekt i wykonanie: Wojciech Sobucki
Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Kultury RP
w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Kwaśny papier".

 CD: Masowe Odkwaszanie Arkuszy w Bibliotece Narodowej  CD: Masowe Odkwaszanie Arkuszy w Bibliotece Narodowej  CD: Masowe Odkwaszanie Arkuszy w Bibliotece Narodowej

Ilustracje dotyczące odkwaszania książek w reaktorach pionowych i poziomych w BN w Warszawie
pochodzą z prezentacji p. Agaty Lipińskiej w BU KUL 21 V 2007 r.

 


 

 Notes Konserwatorski, BN, 2006, nr 10
  10. zeszyt Notesu Konserwatorskiego w znacznej części
jest poświęcony tematyce badawczej prowadzonej w ramach
projektu zamawianego KBN "Kwaśny papier. Ratowanie w skali
masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych
i archiwalnych". Dużo miejsca zajmuje omówienie 1900. rocznicy
wynalezienia papieru. W cyklu o restauracji najcenniejszych
zbiorów zamieszczono "Kodeks etyki konserwatora-restauratora
dzieł sztuki" przyjęty 2 lipca 2002 roku przez Ogólnopolską
Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP oraz przedstawiono
problemy związane z uzupełnianiem warstwy graficznej
w starych drukach.
Przyszłość i przeszłość papieru.
Biblioteka Narodowa,
Seria: Notes Konserwatorski, 10
ISBN 83-7009-510-0, ISSN 1509-5681
Warszawa 2006
 
W zeszycie 9. zawarto między innymi artykuły o realizacji
w 2004 roku Wieloletniego Programu Rządowego
"Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej
zagrożeń polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych"
i problemach badawczych w ramach projektu zamawianego KBN
po drugim roku realizacji.
   Notes Konserwatorski, BN, 2005, nr 9
Trwałe zbiory - źródłem historii.
Biblioteka Narodowa,
Seria: Notes Konserwatorski, 9
ISSN 1509-5681, ISBN 83-7009-508-9
Warszawa: 2005
 
 Notes Konserwatorski, BN, 2005, nr 8
  8. zeszyt serii wydawniczej zawiera informacje o realizacji
Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000-2008
"Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych
polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych"
w ciągu pierwszych czterech lat. Wiele miejsca poświęca się
w tym numerze badaniom skuteczności odkwaszania papierów
oraz ocenie stanu zachowania księgozbiorów
(Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
i Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie).
SOS dla zbiorów. Red. Barbara Drewniewska-Idziak.
Biblioteka Narodowa, seria: Notes Konserwatorski, 8
ISSN 1509-5681, ISBN: 83-7009-443-0
Warszawa 2005
 
7. zeszyt Notesu zawiera artykuły omawiające aktualne
tendencje ochrony i konserwacji zbiorów oraz projekt trzeciej
polskiej normy dotyczącej trwałości papieru i zapisu - ISO 11798:
'informacja i dokumentacja. Trwałość i wytrzymałość pisma,
druku i kopii na papierze. Wymagania i metody badania'.
   Notes Konserwatorski, BN, 2003, nr 7
Konserwacja XXI wieku.
Red. Barbara Drewniewska-Idziak i inni
Seria: Notes Konserwatorski, 7
ISSN 1509-5681, ISBN 83-7009-537-2
Warszawa 2003

 


 

Problem "kwaśnego papieru" jest zjawiskiem, które dotyczy całości druków, rękopisów i archiwaliów
wytworzonych w ciągu 140 lat, licząc od 1850 roku.
 
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski
   
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2008, godz. 21:58 - Artur Podsiadły