"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Józef Garliński  (1913-2005)

Józef Garliński - sylwetka
Józef Garliński - publikacje

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Niezapomniane lata.
Dzieje Wywiadu Więziennego
i Wydziału Bezpieczeństwa
Komendy Głównej AK
ODNOWA, Londyn 1987,
ISBN: 0-903705-60-5

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Polskie Państwo Podziemne
1939-1945
ERRATA, 1987
(przedruk za:
Zeszyty Historyczne,
Paryż 1974)

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Niezapomniane lata.
Dzieje Wywiadu Więziennego
i Wydziału Bezpieczeństwa
Komendy Głównej AK
Bellona, Warszawa 1993,
ISBN: 83-11-08233-2

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Szwajcarski korytarz.
Editions Spotkania,
Paryż 1987
ISBN: 2-869-023-1

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Szwajcarski korytarz.
Wydawnictwo GŁOS,
Warszawa 1989

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Szwajcarski korytarz.
Agencja OMNIPRESS,
Warszawa 1991
ISBN: 83-85028-39-0

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
The Swiss Corridor.
Espionage networks
in Switzerland
during World War II.
J. M. Dent & Sons Ltd., 1981.
ISBN: 0-460-04351-X

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Poland, SOE and the Allies.
George Allen and Unwin Ltd.,
London, 1969
ISBN: 04-355006-1

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
The Enigma War.
Charles Scribner's Sons,
New York, 1980

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Enigma. Tajemnica
drugiej wojny światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 1999
ISBN: 83-227-1353-3

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Ostatnia broń Hitlera.
V1 - V2.
ODNOWA, Londyn 1977
ISBN: 0-903705-16-8

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Politycy i żołnierze
Agencja OMNIPRESS,
Warszawa 1991
(I wyd. krajowe)
ISBN: 83-85028-15-6

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Polska
w Drugiej Wojnie Światowej. WERS, Warszawa-Wrocław 1988
(reprint za: ODNOWA,
Londyn 1982)

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Polska
w Drugiej Wojnie Światowej.
Oficyna Wydawnicza Volumen /
Wydawnictwo Bellona,
Warszawa 1994
ISBN: 83-85218-60-2
[83-11-08326-6]

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Politycy i żołnierze (wyd. II,
przejrzane i rozszerzone) ODNOWA, Londyn 1971
ISBN 9500340-7-X

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
W czterdziestą rocznicę.
Agonia, walka i śmierć
warszawskiego getta.
Marek Edelman: "Getto walczy".
Opracowanie i uzup.
Józef Garliński.
Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn 1983
ISBN: 0-85065-123-9

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Dramat i opatrzność.
ODNOWA, Londyn 1978
(wyd. II).
ISBN: 0-903750-19-2

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Między Londynem i Warszawą.
GRYF Publications Ltd.,
Londyn 1966

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Oświęcim walczący.
Oficyna Wydawnicza VOLUMEN,
Warszawa 1992,
ISBN: 83-85218-25-4

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Fighting Auschwitz.
The Resistance Movement
in the Concentration Camp.
A Fawcett Crest Book,
USA, 1975

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Oświęcim walczący.
Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn 1997, wyd. II,
ISBN: 0-85065-238-3


Józef Garliński: Oświęcim walczący. Wydanie pierwsze: ODNOWA, Londyn 1974
ISBN: 0-903705-06-0 [0-903705-71-0]

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
The Survival of Love.
Memoirs
of a Resistance Officer.
Basil Blackwell, UK-USA, 1991
ISBN: 0-631-17639-4

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Deutschland's letzte Waffen
im 2. Weltkrieg.
Der Untergrundkrieg gegen
die V1 und V2.
Deutsche Erstausgabe.
Darstellung der Aktionen
der Untergrundbewegungen
in den besetzen Ländern
gegen die V1 und V2.
Motorbuch Verlag,
Stuttgart 1981

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Hitler's last weapons.
The underground war
against the V1 and V2.
Julian Friedmann Publishers,
London 1978
ISBN: 0-904014-23-1

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Świat  mojej pamięci.
Oficyna Wydawnicza VOLUMEN,
Warszawa 1992 (1993)
ISBN: 83-85028-43-9

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Matki i żony.
GRYF Publications,
Londyn 1962

 

 Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Świat mojej pamięci.
Wspomnień tom drugi,
Oficyna Wydawnicza Volumen,
Warszawa 1998, s. 492,
ISBN: 83-7233-136-7

 

     Publikacje Józefa Garlińskiego

Józef Garliński:
Ziemia (opowieść).
GRYF Publications,
Londyn 1964
   

 

 


Chronologiczne zestawienie publikacji Józefa Garlińskiego

1961 - Dramat i opatrzność (nagroda Koła AK w Detroit). Wydanie II - ODNOWA, Londyn 1978.
1962 - Matki i żony; GRYF Publications, Londyn, wydanie II - ODNOWA, Londyn 1978
1964 - Ziemia - opowieść; GRYF Publications, Londyn.
1966 - Miedzy Londynem i Warszawą; GRYF Publications, Londyn.
1968 - Politycy i żołnierze (drugie wydanie 1971). W drugim obiegu: Przedświt, Warszawa, 1986.
             Wydanie krajowe - Omnipress, Warszawa 1991.
1969 - Poland, SOE and the Allies (1969) - angielskie wydanie książki 'Politycy i żołnierze'.
1974 - Oświęcim Walczący - ODNOWA Londyn; II wydanie - Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1997
             (nagrody Fundacji Jurzykowskiego i Związku Pisarzy na Obczyźnie
             za najlepszą książkę polską wydaną poza krajem).
1975 - Fighting Auschwitz; angielskie wydanie książki 'Oświęcim Walczący',
             w tym samym roku dwa wydania amerykańskie.
             W latach 1976-1978 cztery angielskie wydania popularne. W roku 1976 wydanie francuskie
             'Volontaire pour Auschwitz'. W roku 1981 wydanie w drugim obiegu (Kraków).
             W roku 1992 wydanie krajowe, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa.
1977 - Ostatnia broń Hitlera; ODNOWA, Londyn.
             W roku 1978 angielskie i amerykańskie wydania 'Hitler's Last Weapons'.
             W 1979 roku popularne wydanie angielskie.
             W roku 1981 wydanie niemieckie - 'Deutschland's Letzte Waffen'.
1979 - Intercept. Secrets of the Enigma War; J. M. Dent and Sons, London.
             W roku 1980 polskie wydanie w drugim obiegu - 'Enigma' (?).
             W latach 1980-1981 wydanie amerykańskie 'The Enigma War' i popularne angielskie.
             W roku 1999 wydanie krajowe - Wydawnictwo UMCS, Lublin.
1981 - The Swiss Corridor; J. M. Dent & Sons (nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów).
             W roku 1987 wydanie polskie Editions Spotkania, Paryż.
             W roku 1991 wydanie krajowe Omnipress, Warszawa.
1982 - Polska w Drugiej Wojnie Światowej.
             W roku 1985 wydanie angielskie 'Poland in the Second World War' z mutacją amerykańską.
             W roku 1988 trzy wydania w drugim obiegu: WERS, Prawy Margines i CDN, Warszawa.
             W roku 1991 wydanie krajowe, VOLUMEN, Warszawa.
1987 - Niezapomniane lata. Dzieje Wywiadu Więziennego
             i Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Głównej Armii Krajowej; ODNOWA, Londyn.
             W roku 1993 wydanie krajowe, Wydawnictwo Bellona, Warszawa,
1991 - The Survival of Love. Memoirs pf a Resistance Officer. Basil Blackwell, UK-USA.
             Wspomnienia wojenne.
1992 - Świat mojej pamięci - wspomnienia; Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa.
1992 - Oświęcim Walczący; Oficyna Wydawnicza VOLUMEN Warszawa.
1993 - Niezapomniane lata; pierwsze wydanie krajowe, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
1994 - Fighting Auschwitz; nowe wydanie angielskie, Orbis Books, Londyn.
1994 - Polska w Drugiej Wojnie Światowej.
             Nowe wydanie krajowe, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN i Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
1998 - Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi.
             Wydanie krajowe, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa.
1999 - Enigma. Tajemnica drugiej wojny światowej. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Zestawienie zawiera:
- wydania polskie - czyli emigracyjne; polskojęzyczne publikacje,
   ukazujące się w Londynie, Paryżu i innych miejscach.
- wydania (krajowe) drugiego obiegu - książki wychodzące 'w podziemiu',
   poza zasięgiem cenzury, przed 1990 rokiem.
-w ydania krajowe - normalne wydania, ukazujące się oficjalnie w Polsce
   po zniesieniu cenzury (po 1990 roku).

 

 Książki Józefa Garlińskiego

Powyżej - kadr z materiałów archiwalnych TVP3 Poznań

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 02:51 - Jan Wasilewski