"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Andrzej Ryszkiewicz  (1922-2005)

Andrzej Ryszkiewicz - sylwetka
Andrzej Ryszkiewicz - wspomnienie
Andrzej Ryszkiewicz - publikacje

 

 Andrzej Ryszkiewicz (katalog)  Malarstwo Polskie. Manieryzm - Barok

Andrzej Ryszkiewicz (katalog):
Malarstwo Polskie.
Manieryzm - Barok.
(wstęp: Michał Walicki i Władysław Tomkiewicz)
Oficyna Wydawnicza Publikacyj
z Zakresu Kultury i Sztuki
AURIGA, Warszawa 1971
Na obwolucie - obraz malarza z XVII w.
(przed 1672 r.):
Św. Kazimierz,
Kraków, kościół Reformatów
  Andrzej Ryszkiewicz: Malarstwo Polskie  Romantyzm - Historyzm - Realizm

Andrzej Ryszkiewicz:
Malarstwo Polskie.
Romantyzm - Historyzm - Realizm.
Oficyna Wydawnicza AURIGA,
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
Warszawa 1989
ISBN: 83-221-0384-0
Na obwolucie fragment obrazu
Józefa Chełmońskiego
'Targ na konie w Bałcie', olej, 1879,
Muzeum Narodowe w Warszawie

 

 Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Henryk Rodakowski
1823-1894
von Andrzej Ryszkiewicz.
Redaktionsausschuss
fur Kunstwissenschaftliche
Veroffentlichungen
im Staatlichen
Verlaginstitut,
Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warsaw 1954
Na okładce:
fragment 'Portretu generała
Henryka Dembińskiego',
olej, 1852,
Muzeum Narodowe w Krakowie
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz
Henryk Rodakowski.
Rysunki.
Wyd. ARKADY,
Warszawa 1958
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Henryk Rodakowski.
Opracował Andrzej Ryszkiewicz.
Oficyna Wydawnicza Publikacyj
z Zakresu Sztuki i Kultury AURIGA,
Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe, Warszawa 1972
(wyd. III)
Na okładce:
'Portret Leonii Blühdorn,
olej, 1871,
Muzeum Narodowe
w Warszawie

 

 Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Zbieracze i obrazy,
Państwowe Wydawnictwo
Naukowe,
Warszawa 1972
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Kolekcjonerzy i miłośnicy,
Państwowe Wydawnictwo
Naukowe,
Warszawa 1981 (© 1979),
ISBN 83-01-01527-6
Na okładce:
J. Lewicki, Adolf Cichowski
na tle swych zbiorów,
akwatinta
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz
i Jan Dąbrowski:
Szekspir w plastyce polskiej.
Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich
- Wydawnictwo,
Wrocław-Warszawa-Kraków
1965

 

 Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz, Janusz Polaczek:
Mikołaj Tereinski, malarz przemyski
epoki późnego baroku, albumowy katalog.
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl 2006, s. 72
ISBN: 83-89092-18-2
reprodukcje barwne
wszystkich znanych dzieł Tereinskiego

  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Warszawska "Cyganeria" malarska.
Grupa Marcina Olszyńskiego
Opracowali
Stefan Kozakiewicz i Andrzej Ryszkiewicz
Zakład imienia Ossolińskich -
Wydawnictwo, Wrocław 1955, s. 420
Z serii 'Źródła do dziejów Sztuki Polskiej'
pod redakcją A. Ryszkiewicza, tom VIII

 

 Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Francusko-polskie
związki artystyczne
w kręgu J. L. Davida,
Z prac Instytutu Sztuki PAN,
Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe,
Warszawa 1967
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Polonica
na Zamku w Montrésor,
Monografie Muzeum
Narodowego w Poznaniu,
T. 13,
Poznań 1975
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Images des héos
romantiques.
Extrait de 'La bataille,
l'armeé, la gloire'
Actes du colloque
de Clermont-Ferrand, 1983.
Association des Publications
de CLERMONT II, 1985

 

 Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Początki handlu
obrazami w środowisku
warszawskim,
Zakład im. Ossolińskich -
Wydawnictwo PAN,
Państwowy Instytut Sztuki,
Studia z Historii
Sztuki Polskiej, Tom IV,
Wrocław 1953
Praca stanowi rozszerzoną
wersję pracy magisterskiej,
pisanej w 1951 r.
pod kier. prof.
Juliusza Starzyńskiego
na Uniwersytecie Warszawskim
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Wyobraźnia i perfekcja.
Twórczość Wojciecha Jakubowskiego.
Wystawa
w Muzeum Zamkowym
w Malborku, VI-IX 1988 r.
Autor tekstu:
Andrzej Ryszkiewicz.
Muzeum Zamkowe
w Malborku,
Malbork 1988
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Polski portret zbiorowy,
Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich,
Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk,
Wydawnictwo PAN,
Wrocław-Warszawa-Kraków
1961

 

 Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz:
Ex-libris polski
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
RSW "Prasa",
Warszawa 1959
  Publikacje Andrzeja Ryszkiewicza

Andrzej Ryszkiewicz: Polskie Exlibrisy
Słowo wstępne Tadeusza Lesznera
Nakładem Tadeusza Lesznera, Warszawa 1949
Odbito 100 liczbowanych egzemplarzy
Skład Główny: Księgarnia Nr 1
Państwowego Instytutu Wydawniczego

 

 Faksymile podpisu  prof. Andrzeja Ryszkiewicza

 Entre Cour Et Jardin  TN KUL, Lublin 1987

ENTRE COUR ET JARDIN czyli POMIĘDZY MECENASEM I ARTYSTĄ.
Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza.
Komitet redakcyjny: Tadeusz Chrzanowski,
Tadeusz Jaroszewski, Lechosław Lameński, Jacek Woźniakowski.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Roczniki Humanistyczne, Historia Sztuki,
Tom XXXV, zeszyt 4, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1987, ISSN: 0035-7707

 

Wspomnienie Lechosława Lameńskiego o Profesorze Ryszkiewiczu
zamieszczamy na osobnej stronie

 

Wybrana bibliografia Andrzeja Ryszkiewicza

Materiały do bibliografii prac drukowanych Wojciecha Gersona,
   Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1951
Sprawy artystyczne w działalności Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk,
   Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1951
Na temat pozycji społecznej artystów polskich w pierwszej połowie XIX w.,
   Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952
W związku z książką S. Kozakiewicza o wystawach warszawskich 1819-1845,
   Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1953
Henryk Rodakowski w obronie mistrzostwa, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1953
Książka o "Walcowni żelaza" Menzla, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1955
Portret rodziny Krasickich z 1753 roku i jego twórca, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1956
Dwa obrazy z warsztatu Antoine Pesne'a w zbiorach polskich,
   Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1957
Z twórczości Franciszka Smuglewicza i jego kręgu, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1957
Portrety polskie François Gérarda, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1959
Jean Gigoux i romantyczny typ portretu wodza zwyciężonej armii,
   Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1961
Madame Gault de Saint-Germain Née Rajecka, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1962
Bibliografia polskiej historii sztuki 1945-1960, PAN, Wrocław 1964
Jacques-Louis David i Polacy, Ossolineum, Wrocław 1964
Dzieła przypisywane J. L. Davidowi w polskich zbiorach,
   Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1964
Polonia florencka na przełomie XVIII i XIX wieku i jej portrecista F. X. Fabre,
   Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1964
Dokumentacja plastyki polskiej, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1966
Cztery tomy katalogów rysunków architektonicznych, PAN, Warszawa 1967
Bibliografia polskiej historii sztuki 1961-1963, PAN, Wrocław 1969
Antona Graffa portrety Polaków, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1969
Sztambuch, jakich wiele, Ossolineum, Wrocław 1989
Ceitères pour une bibliographie internationale sur l'histoire de l'art,
   Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1969
Pol'skij knižnyj znak (ékslibris) do 1900 goda, Izd-vo "Nauka", Moskva 1972
Na lubelskiej prowincji, PWN, Warszawa 1972
Bilder Wilhelm von Schadows in polnischen Sammlungen,
   Kunstgeschichtliche Gesellschaft, Berlin 1974
Obraz Tony Robert-Fleury'ego Warszawa, 8 kwietnia 1861 r.,
   Archiwum m. st. Warszawy i Województwa Warszawskiego, Warszawa 1975
Polonica na zamku w Montrésor, Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu,
   T. 13, Poznań 1975
Ludwika Paca stosunek do sztuki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
   Białystok-Warszawa 1976
Der Exlibriskünstler Tadeusz Przypkowski, Deutsche Exlibris-Gesellschaft, Frankfurt 1977
Alegorie i satyry na kilka momentów z historii Polski przełomu XVIII i XIX w.,
   PWN, Warszawa 1977
Portrety Stanisława Augusta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1978
Czasy oświecenia w dziejach polskiej sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
   Warszawa 1979
Stanisław Lorenz, nakładem Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979
W związku z książką o malarstwie Prus Książęcych,
   Stacja Naukowa Instytutu Zachodniego w Olsztynie, Olsztyn 1980
Certaines manifestations de l'orgueil des nobles polonais dans les oeuvres d'art,
   Ossolineum, Wrocław 1980
Na tropach obrazów francuskich w Polsce, PWN, Warszawa 1981
Z dziejów Instytutu Sztuki PAN (Państwowego Instytutu Sztuki), PAN, Wrocław 1981
L'ex-libris polonais au siècle des lumières, Editions de l`Université de Varsovie,
   Warszawa 1982
Muzeum Śląskie w Katowicach, PWN, Warszawa 1982
Der Kupferstecher Henryk Fajlhauer, Deutsche Exlibris-Gesellschaft, Frankfurt M. 1983
Österreichische Maler im Polen der Aufklärungszeit, Österreichische Galerie Wien, Wien 1983
Lubelski pomnik [papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego],
   Tygodnik Powszechny nr 45, Kraków 1983
A propos d'un nouveau livre de M. Gębarowicz, Ossolineum, Wrocław 1984
Narodziny polskiej sztuki nowoczesnej, Ossolineum, Wrocław 1984
Miriam - Przesmycki i Manggha - Jasieński, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984
Malarze austriaccy w Polsce czasów Oświecenia,
   Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984
Über die Exlibris von Stanislaw Töpfer, Deutsche Exlibris-Gesellschaft, Frankfurt 1985
Muzea i wystawy w Polsce w latach 1760-1830, PAN, Wrocław 1987
Les musées et galeries ouvertes au grand public et les expositions en Pologne
   aux 18 et 19 siècles, Böhlau, Wien 1986
Narodziny polskiej sztuki nowoczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
   Warszawa 1988
Lohrmann, Ossolineum, Wrocław 1988

Pełna bibliografia Andrzeja Ryszkiewicza obejmuje około 700 pozycji, w tym 16 książek.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2008, godz. 02:07 - Jan Wasilewski