Cennik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

I.  Opłaty Wypożyczalni

Pracownicy KUL, pracownicy naukowi innych uczelni, doktoranci, słuchacze innych jednostek naukowych związanych z KUL

Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej

15 zł

Prolongata konta na dany rok akademicki

10 zł

Opłaty ogólne

Opłata za książki niezwrócone w terminie

20 gr - od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu

Wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej

20 zł

Uwaga:

     Z opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz za prolongatę konta zwolnieni są wszyscy studenci i doktoranci posiadający legitymację studencką KUL.

II.    Opłaty za usługi biblioteczne

Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej:

J. m.

 Opłata

Sprowadzenie książki z zagranicy

egzemplarz

40 zł + porto

Sprowadzenie artykułu z zagranicy

artykuł

20 zł

Wydruk z baz danych, czasopism elektronicznych   0,30 zł za stronę

III.     Opłaty za usługi reprograficzne

Rodzaj zamówienia

 

Typ publikacji

 

 

Druki wydane po 1960r.

Druki wydane w l. 1801-1960

Zbiory Specjalne (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki)

KOPIE REPROGRAFICZNE CZARNO-BIAŁE

Format A4

0,10 zł za stronę

0,50 zł za stronę

Nie wykonuje się

Format A3

0,20 zł za stronę

1,00 zł za stronę

Nie wykonuje się

SKANOWANIE (w trybie czarno-białym w rozdzielczości 150 dpi)

Format A5

0,10 zł za stronę

1 zł za stronę

2 zł za stronę

Format A4

0,10 zł za stronę

2 zł za stronę

4 zł za stronę

Format A3

0,10 zł za stronę

4 zł za stronę

8 zł za stronę

SKANOWANIE (w trybie kolorowym w rozdzielczości 150 dpi)

Format A5

0,10 zł za stronę

2,50 zł za stronę

5 zł za stronę

Format A4

0,10 zł za stronę

5 zł za stronę

10 zł za stronę

Format A3

0,10 zł za stronę

10 zł za stronę

20 zł za stronę

ZAPIS NA NOŚNIK CD lub DVD

CD

3 zł

DVD

8 zł

WYSYŁKA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie więcej niż 50 MB) 

dotyczy materiałów wykonanych techniką cyfrową

 

bezpłatne

 

Uwaga:

Usługi reprograficzne w BU KUL są świadczone zgodnie z zasadami ich wykonywania - Zob. Zasady świadczenia usług reprograficznych w zakładce Usługi.

 

Samodzielne kopiowanie materiałów bibliotecznych (możliwe tylko na urządzeniach Biblioteki, zgodnie z Regulaminem) - Zob. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w zakładce Usługi.

 

IV. Inne usługi

DEZYNFEKCJA W KOMORZE PRÓŻNIOWO-GAZOWEJ

Jeden wsad (ok. 0,6m3 tj. ok. 3,5 mb książek formatu A4)

400 zł

 

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016, godz. 14:27 - Małgorzata Augustyniuk