Inwentarz czasopism biblioteki liczy 168 tytułów z czego 34 wpływają regularnie. Liczba woluminów czasopism to 2441 (stan na 30.09.18).
 
     W celu sprawdzenia stanu zasobów czasopism wpływających do BNPiKS należy odwiedzić Katalog Komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, a następnie wpisać tytuł szukanej pozycji, wybrać filtr "czasopismo" i odszukać zasób BNPiKS
       
    Aby wyszukać poszukiwane przez nas artykuły w czasopismach należy skorzystać z Bibliografii Zawartości Czasopism
 
Nazwa czasopisma: Stan zasobu: Sygnatura: Opis, serwis internetowy lub wersja elektroniczna:
       
A Akcent: literatura i sztuka: almanach Obecnie nieotrzymywany V 86

Opis

 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Otrzymywany

na bieżąco

V 57  
Athenaeum : Polska w świecie

Otrzymywany

na bieżąco

 V 36
 
       
       
Bezpieczeństwo Narodowe

Otrzymywany

na bieżąco

V 38  
Biuletyn Edukacji Medialnej

Otrzymywany

na bieżąco

V 23 Opis
Bliski Wschód: społeczeństwa-polityka-tradycje [p.g.] V 31  
       
Civitas: studia z filozofii polityki

Otrzymywany

na bieżąco

V 12  
Coś Nowego

Otrzymywany

na bieżąco

V 28  
Człowiek z Żelaza

Zakończony

V 145  
       
Debata : materiały społecznego zespołu ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
Zakończony V 105  
Dyplomacja i Bezpieczeństwo

Otrzymywany

na bieżąco

 
V 146  
       
Ethos: kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Otrzymywany

na bieżąco

V 20 Opis
Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych

Otrzymywany

na bieżąco

V 104  
       
Gazeta Wyborcza [p.g.] V 7

Opis

Serwis internetowy

Gość Niedzielny

Otrzymywany

na bieżąco

V 52

Opis

Serwis internetowy

Grand Press: dziennikarskie hity... Zakończony V 9  
Grand Press [Dokument elektroniczny] : dziennikarskie hity ... Zakończony V 9  
       
Internationale Politik : the journal of the German Council on Foreign Relations. (IP Global Edition) [p.g.] V 48 Serwis internetowy
       
Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration Zakończony V 47  
Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration : journal for mental changes [p.g.] V 47 Opis
       
Krytyka : kwartalnik polityczny
Zakończony V 147

Opis

Kultura Zakończony V 83

Opis

 

Kultura i Media Zakończony V 6  
Kultura i Społeczeństwo

Otrzymywany

na bieżąco

V 79 Opis
       
Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej
Zakończony V 10  
Materiały Pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa Zakończony V 10  
Media, Kultura, Społeczeństwo

Otrzymywany

na bieżąco

V 85  
Media i Marketing Polska [p.g.] V 34 Opis
Medialne Reprezentacje Kultury : literatura, teatr, sztuka, religia.

Otrzymywany

na bieżąco

V 153   
Monitor Europejski [p.g.] V 15  
Monitor Integracji Europejskiej Zakończony V 14  
       
Nasz Dziennik [p.g.] V 37

Opis

Serwis internetowy 
Newsweek Polska

Otrzymywany

na bieżąco

V 29

Opis

Serwis internetowy

Niedziela: tygodnik dla ludu katolickiego Diecezji Częstochowskiej

Otrzymywany

na bieżąco

V 25

Opis

 

Nowa Europa Wschodnia

Otrzymywany

na bieżąco

V 78

Opis

Serwis internetowy

Nowe Media

Otrzymywany

na bieżąco

V 140 Serwis internetowy
       
Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

Otrzymywany

na bieżąco

V 33  
       
Państwo i Prawo

Otrzymywany

na bieżąco

V 80 Opis
Politologia i Stosunki Międzynarodowe [p.g.] V 61  
Polityka

Otrzymywany

na bieżąco

V 30

Opis

Serwis internetowy

Polska Bibliografia Wojskowa.

Otrzymywany

na bieżąco

V 154   
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania

Wersja elektroniczna

V 11

Serwis internetowy

Press CD [Dokument elektroniczny]

Zakończony

V 27  
Press: media, reklama, public relations

Otrzymywany

na bieżąco

V 27

 Opis

Sewis internetowy

Problemy Ochrony Granic : biuletyn szkoleniowo-pedagogiczny

Otrzymywany

na bieżąco

 V 70  
Przegląd Europejski [p.g.] V 8  
Przegląd Filozoficzny [stara seria] Zakończony V 73

Opis

Wersja elektroniczna

Przegląd Politologiczny Obecnie nieotrzymywany V 2  
Przegląd Polityczny

Otrzymywany

na bieżąco

V 84

Opis

Serwis internetowy

Przegląd Uniwersytecki

Otrzymywany

na bieżąco

V 17 Opis
Przegląd Zachodni [p.g.] V 89 Opis
Przekrój Zakończony V 77

Opis

Przewodnik Katolicki : pismo dla rodzin, bractw i stowarzyszeń katolickich [p.g.] V 51

Serwis internetowy

Wersja elektroniczna

       
Roczniki Nauk Społecznych KUL

Otrzymywany

na bieżąco

V 3  
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Obecnie nieotrzymywany

V 87 Opis
Rocznik Integracji Europejskiej Zakończony V 54  
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej

Zakończony

V 81 Opis

Rocznik Strategiczny : przegląd sytuacji politycznej,

gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski

Otrzymywany

na bieżąco

V 82  
Rzeczpospolita

Otrzymywany

na bieżąco

V 26

Opis

Serwis internetowy

       
Samorząd Terytorialny

Otrzymywany

na bieżąco

V 13 Opis
Spotkania : ilustrowany tygodnik informacyjny.

Zakończony

V 35 Opis
Sprawy Międzynarodowe Otrzymywany na bieżąco V 1 Serwis internetowy
Stosunki Międzynarodowe (International Relations) Otrzymywany na bieżąco V 21 Opis
Studia Europejskie Otrzymywany na bieżąco V 46 Opis
Studia Medioznawcze

Otrzymywany

na bieżąco

V 22  
Studia Polityczne Otrzymywany na bieżąco V 7  
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne Otrzymywany na bieżąco V 44  
       
Teologia Polityczna: rocznik filozoficzny [p.g.] V 72

Opis

Serwis internetowy

Tygodnik Mazowsze Zakończony V 148

Opis

Tygodnik Powszechny Otrzymywany nieregularnie V 16

Opis

 

Tygodnik Powszechny: katolickie pismo społeczno-kulturalne [red. dr Andrzej Mycielski] Zakończony V 16  
Tygodnik Solidarność

Otrzymywany

na bieżąco

V 18

Opis

Serwis internetowy

       
Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seriâ 6, Filosofiâ, Politologiâ, Sociologiâ, Psihologiâ, Pravo

 

[p.g.]
V 5  
       
Wprost: tygodnik społeczno-polityczny Otrzymywany nieregularnie V 32

Opis

Serwis internetowy

       
Zeszyty Dziennikarskie Zakończony V 41  
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [p.g.] V 4 Opis
Zeszyty Prasoznawcze

Otrzymywany

na bieżąco

V 88

 

Wersja elektroniczna

Znak

Otrzymywany

na bieżąco

V 19

Opis

       
Źródło: tygodnik rodzin katolickich

 

[p.g.]
V 24

Opis

       
Czasopisma nierejestrowane: Stan zasobu:
  Opis, serwis internetowy lub wersja elektroniczna: 

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymywany nieregularnie     
Biuletyn IPN
Otrzymywany nieregularnie    
Strażak Otrzymywany nieregularnie   Opis

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018, godz. 14:30 - Patryk Fijałkowski