Biblioteka Nauk Politycznych i Komunikacji Społecznej KUL rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Gromadzimy publikacje dotyczące nauk politycznych, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Na dzień 21.06.19 nasz księgozbiór liczy 6323 woluminy książek, 168 tytułów czasopism (około 2395 woluminów) oraz 161 dokumentów życia społecznego.

    Informujemy o możliwości  prolongowania  i  zamawiania  wypożyczonych książek przez telefon lub e-mail.

 

    Opisy bibliograficzne i lokalizację pozycji niedostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL i BNPiKS można sprawdzić w Katalogu Biblioteki Narodowej, Katalogu Biblioteki Sejmowej, Katalogu Centralnej Biblioteki Wojskowej, Katalogu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym, Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich oraz w Przewodniku Bibliograficznym.

    
    W celu wyszukania opisów bibliograficznych publikacji zagranicznych zachęcamy do odwiedzenia WorldCat oraz Karlsruhe Virtual Catalog.
    
Broszury, Księgi pamiątkowe, Nadbitki, Publikacje sprzed 1939 roku, Publikacje z lat 1940-1989, Publikacje z lat 1990-2019, Publikacje z lat 2017-2019, Publikacje inne niż w języku polskim i angielskim, Publikacje w języku angielskim, Publikacje wydane poza Polską, Wykaz jednodniówek, Drugi obieg, Wydawnictwa ilustrowane, Wykaz publikacji pracowników.
 
Księgozbiór związany z zagadnieniami ogólnymi oraz z innymi naukami niż politologia i dziennikarstwo:
       
Działy:   Słowa kluczowe:
Sygnatura:
       
Atlasy   Mapy polityczne i fizyczne A
Bibliografie   Bibliografie zawartości czasopism naukowych, bibliografie dziedzinowe BIB
Biografie   Autobiografie, wspomnienia, biografie i monografie o sławnych ludziach B
Encyklopedie   Encyklopedie popularnonaukowe i specjalistyczne, informatory
EN
Filozofia   Historia filozofii, filozofia polityki, etyka dziennikarska
P
Historia   Historia najnowsza, historia Polski i świata, polityka historyczna H
Leksykony   Leksykony politologiczne i dziennikarskie
LE
Logika   Erystyka, sztuka argumentacji, logika formalna, semiotyka, ogólna metodologia nauk, prakseologia
L
Metodyka pisania prac naukowych   Poradniki jak pisać prace dyplomowe i teksty dziennikarskie, poradniki poprawnej polszczyzny M
Psychologia   Wywieranie wpływu na ludzi, psychologia polityczna, wpływ mediów
PSY
Retoryka   Retoryka, perswazja, tworzenie przemówień, przemówienia polityków, propaganda RET
Socjologia   Klasyczne teksty socjologiczne, metodologia nauk społecznych S
Socjotechnika   Socjotechnika, manipulacja Soc
Słowniki   Słowniki języka polskiego i języków obcych, podręczniki do nauki języków obcych
       
Księgozbiór dotyczący dziennikarstwa i komunikacji społecznej:
       
Działy   Słowa kluczowe:
Sygnatura:
       
Eseje   Eseistyka ES
Felietony   Felieton
FE
Film   Historia filmu, kino autorskie, realizacja filmowa i telewizyjna, gatunki filmowe, pisanie scenariuszy itp.
FT
Fotografia   Fotografia prasowa, fotografia artystyczna, historia fotografii, komunikacja wizualna, plakat, fotografia cyfrowa i tradycyjna, street art
F
Komiks   Komiks, karykatura prasowa K
Komunikacja społeczna   Komunikowanie, język mediów
KS
Kultura medialna   Globalizacja, nowe media, metodologia dziennikarstwa, historia mediów, media masowe, dziennikarstwo śledcze, edukacja medialna, źródła informacji dla dziennikarzy, media katolickie, media lokalne, nowe media, media a kultura, media a literatura
KM
Internet   Dziennikarstwo internetowe, wpływ internetu, gry komputerowe, społeczeństwo informacyjne, media społecznościowe, nowe media
I
Literatura   Literatura piękna, wywiady, opowiadania, poezja
LI
Prasa   Historia prasy, monografie o poszczególnych gazetach i ludziach z nimi związanych, prasa katolicka, prasa konspiracyjna, prasa lokalna, jednodniówki
PR
Public relations   Wizerunek, autoprezentacja, PR
PRE
Radio   Audycje radiowe, informacje o poszczególnych rozgłośniach radiowych, produkcja radiowa, historia radia, słuchowiska radiowe
R
Reklama   Reklama prasowa, radiowa, internetowa i telewizyjna, konsumpcja, promocja, reklama wyborcza
RE
Reportaże   Reportaż
REP
Telewizja   Wpływ telewizji, dziennikarstwo telewizyjne, programy telewizyjne, seriale telewizyjne, programy informacyjne itp.
 T
       

Księgozbiór dotyczący nauk politycznych i spraw międzynarodowych:

       
Działy:   Słowa kluczowe:
Sygnatura:
       
Europeistyka   Polska w UE, polityki UE, integracja europejska, prawo europejskie, europejska polityka sąsiedztwa
E
Historia polityczna   Historia polityczna HP
Klasycy komunizmu   Marksizm, leninizm, stalinizm, maoizm
KK
Komunikacja polityczna   Komunikowanie polityczne, język polityki KP
Marketing polityczny   Marketing polityczny, propaganda
MPO
Myśli polityczne   Myśli polityczne poszczególnych polityków i politologów, demokracja
MP
Organizacje   Organizacje międzynarodowe, partie i instytucje polityczne
O
Polityka społeczna   Polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie, polityka rodzinna, polityka zatrudnienia, polityka zdrowotna, przywództwo polityczne
PS
Prawo   Prawo międzynarodowe i konstytucyjne, konstytucje poszczególnych państw, prawo mediów, teoria państwa i prawa, prawa człowieka
PRA
Relacje państwo - kościół   Bilateralizm, konkordat
PK
Samorząd terytorialny   Administracja, polityka lokalna, bezpieczeństwo lokalne
ST
Stosunki międzynarodowe   Dyplomacja, teoria stosunków międzynarodowych, geopolityka, historia stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna RP,
SM
Systemy polityczne   Parlamentaryzm, ustroje polityczne SP
Teoria narodu   Patriotyzm, nacjonalizm, naród, tożsamość narodowa TN
Teoria polityki   Teoria i metodologia nauk politycznych, decydowanie polityczne
TP
Wschodnioznawstwo  

Relacje państw Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej oraz państw z nią graniczących, ZSRR

W
Wybory  

Wybory i kampanie wyborcze, lobbing

WYB
Zagadnienia bezpieczeństwa   NATO, Układ Warszawski, terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne, służby mundurowe i specjalne, bezpieczeństwo informacji, broń masowego rażenia i rozbrojenie, problematyka pokoju, ekstremizmy polityczne i rewolucje, bezpieczeństwo międzynarodowe
ZB
Zagadnienia polityczno-gospodarcze   Ekonomia, gospodarka PG

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 11:56 - Patryk Fijałkowski