Biblioteka Nauk Politycznych i Komunikacji Społecznej KUL rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Gromadzimy publikacje dotyczące nauk politycznych, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W naszej czytelni dostępnych jest 36 miejsc dla czytelników. Na dzień 11.05.2016 nasz księgozbiór liczy 5466 woluminów książek oraz około 2228 woluminów czasopism.

    Informujemy o możliwości  prolongowania  i  zamawiania  wypożyczonych książek przez telefon lub e-mail.

 

    Opisy bibliograficzne i lokalizację pozycji niedostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL i BNPiKS można sprawdzić w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym, Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich oraz w Przewodniku Bibliograficznym.

    
    W celu wyszukania opisów bibliograficznych publikacji zagranicznych zachęcamy do odwiedzenia WorldCat oraz Karlsruhe Virtual Catalog.
    
Publikacje sprzed 1939, Publikacje z lat 1940-1989
Publikacje z lat 2015-2017, Publikacje w języku angielskim, Wykaz jednodniówek
Drugi obieg, Wykaz publikacji pracowników
 
Księgozbiór związany z zagadnieniami ogólnymi oraz z innymi naukami niż politologia i dziennikarstwo:
       
Działy:   Słowa kluczowe:
Sygnatura:
       
Atlasy   Mapy polityczne i fizyczne A
Bibliografie   Bibliografie zawartości czasopism naukowych, bibliografie dziedzinowe BIB
Biografie   Autobiografie, wspomnienia, biografie i monografie o sławnych ludziach B
Encyklopedie   Encyklopedie popularnonaukowe i specjalistyczne, informatory
EN
Filozofia   Historia filozofii, filozofia polityki, etyka dziennikarska
P
Historia   Historia najnowsza, historia Polski i świata, polityka historyczna H
Leksykony   Leksykony politologiczne i dziennikarskie
LE
Logika   Erystyka, sztuka argumentacji, logika, prakseologia
L
Metodyka pisania prac naukowych   Poradniki jak pisać prace dyplomowe i teksty dziennikarskie, poradniki poprawnej polszczyzny M
Psychologia   Wywieranie wpływu na ludzi, psychologia polityczna, wpływ mediów
PSY
Retoryka   Retoryka, perswazja, tworzenie przemówień, przemówienia polityków, propaganda RET
Socjologia   Klasyczne teksty socjologiczne, metodologia nauk społecznych S
Socjotechnika   Socjotechnika, manipulacja Soc
Słowniki   Słowniki języka polskiego i języków obcych, podręczniki do nauki języków obcych
       
Księgozbiór dotyczący dziennikarstwa i komunikacji społecznej:
       
Działy   Słowa kluczowe:
Sygnatura:
       
Eseje   Eseistyka ES
Felietony   Felieton
FE
Film   Historia filmu, kino autorskie, realizacja filmowa i telewizyjna FT
Fotografia   Fotografia prasowa, fotografia artystyczna, historia fotografii
F
Komiks   Komiks, karykatura prasowa K
Komunikacja społeczna   Komunikowanie, język mediów
KS
Kultura medialna   Globalizacja, nowe media, metodologia dziennikarstwa, historia mediów, media masowe, dziennikarstwo śledcze, edukacja medialna, źródła informacji dla dziennikarzy, media katolickie, media loklane
KM
Internet   Dziennikarstwo internetowe, wpływ internetu, gry komputerowe, społeczeństwo informacyjne
I
Literatura   Literatura piękna, wywiady, opowiadania, poezja
LI
Prasa   Historia prasy, monografie o poszczególnych gazetach i ludziach z nimi związanych, prasa katolicka, prasa konspiracyjna, prasa lokalna, jednodniówki
PR
Public relations   Wizerunek PRE
Radio   Audycje radiowe, informacje o poszczególnych rozgłośniach radiowych, produkcja radiowa, historia radia
R
Reklama   Reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, konsumpcja, promocja
RE
Reportaże   Reportaż REP
Telewizja   Wpływ telewizji, dziennikarstwo telewizyjne  T
       

Księgozbiór dotyczący nauk politycznych i spraw międzynarodowych:

       
Działy:   Słowa kluczowe:
Sygnatura:
       
Europeistyka   Polska w UE, polityki UE, integracja europejska, prawo europejskie, europejska polityka sąsiedztwa
E
Historia polityki   Historia polityczna HP
Klasycy komunizmu   Marksizm, leninizm, stalinizm, maoizm KK
Komunikacja polityczna   Komunikowanie polityczne, język polityki KP
Marketing polityczny   Media a polityka MPO
Myśli polityczne   Myśli polityczne poszczególnych polityków i politologów, demokracja
MP
Organizacje   Organizacje międzynarodowe, partie i instytucje polityczne
O
Prawo   Prawo międzynarodowe i konstytucyjne, konstytucje poszczególnych państw, prawo mediów, teoria państwa i prawa, prawa człowieka
PRA
Relacje państwo - kościół   Bilateralizm, konkordat
PK
Samorząd terytorialny   Administracja, polityka lokalna
ST
Socjologia polityki   Polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie, polityka rodzinna, polityka zatrudnienia, polityka zdrowotna, przywództwo polityczne,
PS
Stosunki międzynarodowe   Dyplomacja, teoria stosunków międzynarodowych, geopolityka, historia stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna RP,
SM
Systemy polityczne   Parlamentaryzm, ustroje polityczne SP
Teoria narodu   Patriotyzm, nacjonalizm, naród, tożsamość narodowa TN
Teoria polityki   Teoria i metodologia nauk politycznych, decydowanie polityczne
TP
Wschodnioznawstwo  

Relacje państw Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej oraz państw z nią graniczących, ZSRR

W
Wybory  

Wybory i kampanie wyborcze, lobbing

WYB
Zagadnienia bezpieczeństwa   NATO, Układ Warszawski, terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne, służby mundurowe i specjalne, bezpieczeństwo informacji, broń masowego rażenia i rozbrojenie, problematyka pokoju, ekstremizmy polityczne i rewolucje, bezpieczeństwo międzynarodowe
ZB
Zagadnienia polityczno-gospodarcze   Ekonomia, gospodarka PG

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, godz. 13:20 - Patryk Fijałkowski