Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Chopina 27

20-023 Lublin


Dyrektor

mgr Barbara Zezula, starszy kustosz dyplomowany


przyjmuje:

wtorek, czwartek
godz.: 10:00-12:00

 

tel. 81 445 31 49

 

Zastępca Dyrektora
mgr Małgorzata Augustyniuk, specjalista ds. digitalizacji zbiorów

przyjmuje:

środa, czwartek
godz.: 10:00-12:00

 

tel. 81 445 31 52

 

Zastępca Dyrektora
mgr Andrzej Tylenda, kustosz biblioteczny

przyjmuje:

wtorek, środa
godz.: 10:00-12:00

 

tel. 81 445 31 36

 

Sekretariat

 

tel. 81 445 31 49

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 14:45 - Małgorzata Augustyniuk