Historia księgozbioru zaczyna się w roku 1930, kiedy na potrzeby zorganizowanego przy Zakładzie Historii KUL seminarium z historii sztuki zgromadzono około 200 woluminów. Po założeniu w 1945 roku Zakładu Historii Sztuki książki te stały się zaczątkiem Biblioteki, która odtąd stale powiększa swoje zasoby. W 1957 roku księgozbiór liczył około 4 200 publikacji. Po podwójnych przenosinach i reorganizacjach (część książek została przekazana do Biblioteki Głównej KUL), w 1981 roku Biblioteka otrzymała stałą siedzibę na tzw. Olimpie i liczyła wówczas około 3 400 woluminów i 55 tytułów czasopism.

Do chwili obecnej Biblioteka zgromadziła około 11 000 woluminów. Poza tym katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej, Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Historii Sztuki Kościelnej posiadają własne księgozbiory podręczne, liczące łącznie około 7 000 książek. Katedry wchodzące w skład Instytutu Historii Sztuki posiadają też 655 egzemplarzy prac magisterskich i doktorskich, a także ponad 36 000 slajdów.

Znaczną część zasobów stanowią dary krajowe i zagraniczne. Wśród nich należy wymienić znaczące dary z księgozbioru prof. Piotra Bohdziewicza, dr Stanisławy Gomulanki,
dr Elżbiety Grabskiej-Wallis oraz prof. Andrzeja Ryszkiewicza. Spośród nowości Biblioteka gromadzi niezbędne zarówno studentom, jak i wykładowcom podręczniki, monografie, publikacje interdyscyplinarne, katalogi wystaw i czasopisma.
W zakres księgozbioru podstawowego wchodzą druki zwarte i czasopisma.
Druki zwarte obejmują następujące działy:
1. encyklopedie i słowniki (w tym językowe)
2. publikacje o tematyce ikonograficznej
3. sztuka sakralna (średniowieczna, nowożytna, nowoczesna)
4. sztuka polska (średniowieczna, nowożytna, nowoczesna)
Wśród czasopism mamy obecnie około 80 tytułów. Są to głównie czasopisma specjalistyczne o charakterze naukowym, jak np.: „Biuletyn Historii Sztuki”, „Folia Historiae Artium”, „Liturgia Sacra”, „Roczniki Humanistyczne”, „Rocznik Krakowski”. Ich zbiór liczy obecnie około 650 woluminów.
Biblioteka dysponuje dwoma katalogami: alfabetycznym i tematycznym.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2010, godz. 12:59 - Liliana Kycia