Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981).
 
W tym roku obchodzimy także 120. rocznicę Jego urodzin oraz 40. rocznicę śmierci. Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką. Jako metropolita lubelski w 1947 r. przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się nasza Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jedne z najcenniejszych skarbów – rękopisy z Archiwum Filomatów.
 
Ojciec Święty Jan Paweł II o Prymasie:
„Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”.
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Dziełami zebranymi” Prymasa Tysiąclecia zawierającymi m.in. przemówienia, homilie i listy:
Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wartości, o których mówił i postawy, do których zachęcał, wypływają z ogromnej wiary, oddania Bogu i Matce Najświętszej. Także z wielkiej odwagi, miłości do Ojczyzny oraz ufności w ludzką dobroć i mądrość.
„Całemu światu – Ojczyźnie, Narodowi, rodzinom, dzieciom, młodzieży, wychowawcom, urzędnikom, zwierzchnikom, ministrom, władcom – wszystkim potrzeba serca. Trzeba otworzyć serce! Dla kogo? Dla własnych braci, dla dzieci jednego Narodu, dla mieszkańców jednego miasta, jednej wsi, dla ludu Bożego parafii, dla rodziny, sąsiadów, dla wszystkich! Trzeba miłować!”
Kardynał Stefan Wyszyński (Warszawa, 24 maja 1972 r.)
 
Publikacje Prymasa Tysiąclecia oraz książki traktujące o Jego życiu i dziele:
 

 


Poprzednie wpisy:

 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021, godz. 08:58 - Małgorzata Augustyniuk