"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Janusz Nagórny  (1950 - 2006)

Ks. Janusz Nagórny - sylwetka i wspomnienia
Ks. Janusz Nagórny - publikacje i bibliografia

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Spotkania Naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów, t. 3.
Wyd. Diecezjalne
w Sandomierzu,
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
Lublin 1999
ISBN: 83-88006-33-9

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Świadectwo Kościoła
katolickiego
w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej.
Red J. Nagórny i inni.
RW KUL, Lublin 1994
ISBN: 83-228-0342-7

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Posłannictwo chrześcijan
w świecie.
T. 1: Świat i wspólnota.
RW KUL, Lublin 1997
ISBN: 83-228-0503-9

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Tożsamość i metodyka
nauczania teologii moralnej.
Materiały ze spotkania
naukowego Sekcji Teologów
Moralistów Polskich.
Zakopane-Księżówka
30.IV-2.V 1997.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
Polihymnia, Lublin 1997
ISBN: 83-87405-22-1

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Biblijny rachunek sumienia
młodych.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Archidiecezji Lubelskiej,
Lublin 1999

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Ojczyzna.
Wyzwania
na przełomie wieków.
Felietony z Radia Maryja.
Fundacja "Nasza Przyszłość"
Szczecinek 2004
ISBN: 83-88531-27-1

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Katechizm
Kościoła Katolickiego.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
RW KUL, Lublin 1995,
ISBN: 83-228-0576-4.

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Duch Święty
w posłudze Kościoła
wobec świata.
Materiały z duszpasterskich
Wykładów Akademickich w KUL,
27-28.VIII 1998 r.
Red. J. Nagórny, J. Gocko SDB.
Towarzystwo Salezjańskie,
Lublin 1999
ISBN: 83-86473-70-3

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza.
Rozprawa habilitacyjna.
RW KUL, Lublin 1989,
ISBN: 83-228-0158-0

 

Autorzy:
Goulven Madec,
Johann Baptist Metz,
Josef Molsberger,
Janusz Nagórny,
Friedrich Prinz,
Michel Quesnel,
Paul Ricœur,
Joseph Rovan,
Karl Schlögel,
Peter M. Schmidhuber,
Jef Van Gerwen,
Stanisław Wielgus
   Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Imaginer l'Europe.
Le marché intérieur européen,
tâche culturelle et économique.
Ouvrage sous la direction
de Peter Koslowski.
Les Editions du CERF, 1992
ISBN: 22-040-469-65
  Autorzy:
Czesław Stanisław Bartnik,
Leon Dyczewski,
Frank Ebisch,
Franz Furger,
Jean Greisch,
Alois Maria Haas,
Josef Homeyer,
Martin Honecker,
Peter Koslowski,
Günter Linnenbrink,
Marc Luyckx

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Moralne aspekty
przemian cywilizacyjnych.
Spotkania Naukowe
Sekcji Polskich
Teologów Moralistów, t. 4.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu,
Lublin 2001
ISBN: 83-7300-059-3
   Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Dziecko wśród mediów.
Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu.
Edycja Świętego Pawła.
Częstochowa 2004
ISBN: 83-7168-843-1
 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Bądźmy ludem życia.
Felietony z Radia Maryja.
Fundacja "Nasza Przyszłość"
Szczecinek 2004
ISBN: 83-88531-61-1

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Bogaci w nadzieję.
Refleksja nad słowem Bożym (Rok C). Lublin 2004
ISBN: 83-88615-12-2

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Wartości u podstaw demokracji.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
Spotkania Naukowe
Sekcji Polskich
Teologów Moralistów, t. 6.
Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu, Lublin 2002
ISBN: 83-7300-156-5

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Jan Paweł II. Evangelium vitae.
Tekst i komentarze.
Red. T. Styczeń, J. Nagórny.
Seria 'Jan Paweł II naucza',
t. XII
RW KUL, Lublin 1997
ISBN: 83-228-0439-3

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Człowiek - Miłość - Rodzina.
Humanae vitae po 30 latach.
Materiały z sympozjum KUL.
3-4 grudnia 1998 red. ks. J. Nagórny, ks. K. Jeżyna,
Wyd. KUL, Lublin, 1999
ISBN: 83-228-0749-X

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego
 
Jan Paweł II.
Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, Krzysztof Jeżyna.
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN,
Radom 2005,
ISBN: 83-89862-20-4

  "Jan Paweł II -
Encyklopedia
Nauczania Moralnego"
to najważniejsze
zagadnienia moralne
współczesności w świetle
nauczania Jana Pawła II,
przedstawione w układzie
alfabetycznym. Książka
stanowi rodzaj przewodnika
po istotnych kwestiach
papieskiej doktryny
i wskazuje szlaki,
na których człowiek
"to, co zwyczajne,
może czynić nadzwyczajnym;
to, co codzienne,
zmienia w ponadczasowe;
to, co przyziemne,
czyni świętym
"
(homilia podczas
mszy kanonizacyjnej
bł. Urszuli Ledóchowskiej,
Watykan,
18 maja 2003 r.).
Problemy poruszone w encyklopedii to np. antykoncepcja, badania prenatalne,
celibat, kara śmierci, klonowanie, korupcja, media, męczeństwo, pornografia,
przyjaźń, przyjemność, rozwód, starość, życie - wartość życia... [Od Wydawcy]

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Człowiek - sumienie - wartości.
Materiały z sympozjum KUL,
2-3.XII 1996 r.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
RW KUL, Lublin 1997
ISBN: 83-228-0462-8

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Veritatem facientes.
Księga pamiątkowa ku czci
ks. profesora
Franciszka Greniuka.
Red. ks. ks. J. Nagórny,
J. Wróbel SCJ.
RW KUL, Lublin 1997
ISBN: 83-228-0501-2

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Spór o człowieka -
spór o przyszłość świata.
Od bł. Jana XXIII
do Jana Pawła II.
Red. J. Nagórny, J. Gocko SDB.
Towarzystwo Salezjańskie,
Lublin 2004
ISBN: 83-88659-19-7

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Vivere in Christo.
Chrześcijański horyzont moralności.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
RW KUL, Lublin 1996
ISBN: 83-228-0572-1

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Teologia moralna
u kresu II tysiąclecia.
Materiały z sympozjum KUL
1-2.XII 1997 r.
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna.
RW KUL, Lublin 1998
ISBN: 83-228-0777-5

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

Nadzieja chrześcijańska
a nadzieje ludzkie.
Red. J. Nagórny, M. Pokrywka.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
ISBN: 83-7363-109-7

 

 

Niżej: seria Wydawnictwa KUL "Przesłanie moralne Kościoła"
(okładki i strony tytułowe projektowała Zofia Kopel-Szulc)


 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

[11] Płciowość ludzka
w kontekście miłości.
Przesłanie moralne Kościoła.
Red. J. Nagórny, M. Pokrywka.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005
ISBN: 83-7363-315-4

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

[9] Wojna - sprawiedliwa?
Przesłanie moralne Kościoła.
Red. J. Nagórny, M. Pokrywka.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
ISBN: 83-7363-074-0

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

[10] Geny - wolność zapisana?
Meandry współczesnej genetyki.
Red. J. Nagórny,
Piotr Kieniewicz MIC.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005
ISBN: 83-7363-242-5

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

[8] Ekologia.
Przesłanie moralne Kościoła.
Red. J. Nagórny, J. Gocko.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2002
ISBN: 83-7363-116-X

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

[6] Wezwanie do pojednania
w perspektywie Jubileuszu
Roku 2000.
Materiały z sympozjum KUL,
6-7.XII 1999 r.
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna.
RW KUL Lublin 2000
ISBN: 83-228-0984-0

 

 Publikacje ks. Janusza Nagórnego

[7] Przykazania kościelne
dzisiaj.
Przesłanie moralne Kościoła.
Red. J. Nagórny, J. Gocko.
RW KUL, Lublin 2001
ISBN: 83-228-0938-7

 

 

Ks. Janusz Nagórny - bibliografia (do roku 2004)


1979

♦ Moralność rodziny człowieczej (Spotkanie naukowe polskich teologów moralistów -
Wrocław 30-31 III 1978 r.). "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 24:1979 z. 3 s. 151-154
♦ [Rec.] Fuchs J.: Responsabilitá personale e norma morale. Analisi e prospettiva di ricerca.
Bologna 1978 ss. 217 (wyd. i tłum. włoskie S. Privitera).
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 24:1979 z. 3 s. 146-148

1980

♦ Fundamentalne zobowiązania moralne Izraela w ramach etyki Przymierza.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 27:1980 z. 3 s. 5-20
♦ Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich. Poznań 19-20 IV 1979 r.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 27:1980 z. 3 s. 93-98

1981


♦ Nawrócenie w ujęciu proroków. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 28:1981 z. 3 s. 5-18
♦ Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich 10-11 VI 1980 - Zakroczym.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 28:1981 z. 3 s. 105-111
♦ [Rec.] Bonnet G.: Au nom de la Bible et de l`Evangile, quelle morale? Paris 1978 ss. 182.
RTK 28:1981 z. 3 s. 101-103

1982

♦ Dylematy sumienia w życiu zawodowym chrześcijanina.
"Chrześcijanin w świecie" 14:1982 nr 111 s. 32-48
♦ Trynitarny życia moralnego w ujęciu św. Pawła.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 29:1982 z. 3 s. 47-56
♦ Przebaczenie i odpuszczenie grzechów warunkiem odnowy Przymierza w Starym Testamencie.
"Ruch Biblijny i Liturgiczny" 35:1982 s. 411-415
♦ Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich - Niepokalanów 9-10 VI 1981.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 29:1982 z. 3 s. 92-94

1983

♦ Miejsce prawa w Nowym Przymierzu w parenezie św. Pawła.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 30:1983 z. 3 s. 37-48
♦ Wierność Boga jako gwarancja przebaczenia i trwałości Przymierza w Starym Testamencie.
"Ruch Biblijny i Liturgiczny" 36:1983 s. 9-12

1984

♦ Problematyka prawa moralnego w posoborowych podręcznikach teologii moralnej.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 31:1984 z. 3 s. 37-53
♦ Obrzędy pokuty i odnowienia Przymierza w Starym Testamencie.
"Ruch Biblijny i Liturgiczny" 37:1984 s. 476-483
♦ Maryja - nauczycielka pobożności.
[w]: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej. Red. J. Szlaga. Lublin 1984 s. 181-183

1985

♦ Kazanie na Górze (Mt 5-7) jako moralne orędzie Nowego Przymierza.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 32:1985 z. 3 s. 6-21

1986

♦ Niektóre szczególne problemy wychowania do ludzkiej miłości.
(Na marginesie IV części "Wytycznych wychowawczych w odniesieniu do ludzkiej miłości").
"Sprawy Rodziny" [Biuletyn Episkopatu Polski d/s Rodzin] 1986 nr 5 s. 20-33
♦ Kapłan - sługa Nowego Przymierza. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 33:1986 z. 3 s. 55-71
♦ Życie ludzkie - dar i odpowiedzialność. Spotkanie naukowe polskich teologów moralistów -
Nałęczów 10-12.VI.1985. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 33:1986 z. 3 s. 111-113

1987

♦ Duch Święty zasadą nowego życia. Nauka encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem
w świetle idei Nowego Przymierza. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 34:1987 z. 3 s. 35-51
♦ Zbrojna obrona jako problem etyczny. Spotkanie naukowe polskich teologów moralistów
Niepokalanów 22-24 września 1986 r. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 34:1987 z. 3 s. 97-103
♦ [Rec.] Rosik S.: Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność. Studium teologiczno moralne.
Poznań 1986. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 34:1987 z. 3 s. 91-95

1988

♦ Poszukiwania w zakresie etyki Nowego Testamentu.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 35:1988 z. 3 s. 5-27

1989

♦ Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Lublin 1989
♦ Aksjologiczny model teologii moralnej szczegółowej w projektach ks. prof. Stanisława Witka.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 36:1989 z. 3 s. 46-57
♦ Apostolstwo świeckich przez pracę zawodową. "Chrześcijanin w świecie" 21:1989 nr 3 (186) s. 1-15

1990

♦ W poszukiwaniu chrześcijańskiego fundamentu etyki zawodowej nauczycieli.
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 37:1990 z. 3 s. 53-71
♦ O sejmiku i naprawie polskiej szkoły - spojrzenie gościa - duszpasterza nauczycieli.
[w]: Sejmik w sprawie naprawy polskiej szkoły. (Sympozjum naukowe zorganizowane przez
Sekcję Nauczycieli NSZZ "Solidarność" Lublin 29-31 I 1990). Lublin 1990 s. 38-46

1991

♦ Moralny wymiar katechezy. Spojrzenie teologa moralisty.
[w]: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków 1991 s. 77-101
♦ Prymat sumienia w życiu społecznym. "Dziennik Lubelski" 2:1991 nr 30 [z dn. 12.2.91] s. 4-5
♦ Wolą ciemności fałszu niż światło prawdy.
Wymiar moralny przemian społeczno-politycznych w Polsce. "Zorza" 1991 nr 24 (1776) [16.06.1991]

1992

♦ Rachunek sumienia (dla kapłanów). Tarnów 1992
♦ Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym.
"Roczniki Teologiczne" 38-39:1991-1992 z. 3 s. 7-23
♦ Życie nadzieją w świetle Pisma Św. [w]: Nadzieja w postawie ludzkiej [Homo meditans t. 7]. Red.
[w]. Słomka. Lublin 1992 s. 95-109
♦ Eucharystia - we wspólnocie i dla wspólnoty. [w]: Eucharystia - miłość i dziękczynienie.
[Homo meditans t. 9]. Red. W. Słomka, A. J. Nowak. Lublin 1992 s. 123-140
♦ Chrzest - nowe życie w moralności Nowego Przymierza. [w]: Chrzest - nowość życia.
Red. A. J. Nowak, W. Słomka [Homo meditans t. 10]. Lublin 1992 s. 123-137
♦ Die europäische Dimension christlicher Spiritualität. [w]: Europa imaginieren. Red. P. Koslowski.
Berlin 1992 s. 251-270
♦ La dimension européenne de la spiritualité chrétienne. [w]: Imaginer L'Europe. Red. P.Koslowski.
Paris 1992 s. 237-253
♦ Fundamentalne zasady życia chrześcijańskiego. [w]: Być chrześcijaninem dziś.
Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992 s. 321-334
♦ Fundamentalne zasady życia społecznego. [w]: Być chrześcijaninem dziś s. 381-396
♦ Tryptyk szkolny - "jubileuszowy".
[w]: Alma Mater Tomasoviensis 1917-1992. Tomaszów Lubelski 1992 s. 96-103
♦ Chrześcijanin wobec AIDS. "Wspólne Drogi" nr 2 [1.11.1992] s. 1 i 4-5

1993

♦ Wychowanie do wartości moralnych. Perspektywa chrześcijańska
[Materiały Wydziału Szkolenia Politycznego Zarządu Głównego ZChN
(Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego), z. 17]. Lublin 1993 [broszura]
♦ [Red.] W pół drogi. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Rzeszów 1993.
[Opracowanie, redakcja, wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów, kilka tekstów autorskich]
♦ Współczesny człowiek - drogą Kościoła. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II.
"Roczniki Teologiczne" 40:1993 z. 3 s. 95-118
♦ Powołanie i posłannictwo dziennikarza w dzisiejszym świecie. "Ethos" 6:1993 nr 24 s. 52-71
♦ Małżeński rachunek sumienia. Na kanwie nauczania Jana Pawła II.
[w]: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94.
Katowice 1993 s. 256-287
♦ Agape i ethos. Centralny charakter miłości w moralności chrześcijańskiej.
[w]: Miłość w postawie ludzkiej [Homo meditans t. 13]. Red. W. Słomka. Lublin 1993 s. 159-180
♦ Personalistyczna wizja płciowości. [w]: Wychowanie do życia w rodzinie [Materiały z konferencji
dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych]. Lublin 1993 s. 4-24
♦ Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej. Spojrzenie biblisty i teologa moralisty.
[w]: Schowaj miecz. Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej.
Red. C. Napiórkowski, W. Kos. Niepokalanów 1993 s. 45-69
♦ Maryjny wymiar moralnego życia uczniów Chrystusowych. Refleksja teologiczno-moralna
na kanwie encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Mater". [w]: Matka Jezusa
pośród pielgrzymującego Kościoła. Red. J. S. Gajek, K. Pek. Warszawa 1993 s. 291-303
♦ Człowiek to ktoś inny [Rozmowa z ks. prof. Januszem Nagórnym z KUL].
"Dziennik Lubelski" z dn. 15.4.1993 s. 8
♦ "Czy i wy chcecie odejść?" - Moralne wyzwanie encykliki "Veritatis splendor".
"Wspólne Drogi" nr 15 [1.12.1993]
♦ "Czy i wy chcecie odejść?" Moralne wyzwanie encykliki "Veritatis Ssplendor".
"Magazyn - Słowo - Dziennik Katolicki" 1:1993 nr 9 [10-12.12.1993] s. 9-11
♦ Kościół - to my w Chrystusie. "Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 221-227
♦ Instrukcja w sprawie tworzenia zespołów synodalnych.
"Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 205-209
♦ Program pracy parafialnych zespołów synodalnych w roku kościelnym 1993/94.
"Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 242-244
♦ Program prac synodalnych w diecezji. "Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 247-251

1994

♦ [Red.] Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej.
Red J. Nagórny i inni. Lublin 1994
♦ Europejski wymiar duchowości chrześcijańskiej.
[w]: Europa jutra. Red. P. Koslowski. Lublin 1994 s. 219-234
♦ Duch Święty w sumieniu chrześcijańskim. [w]: Jan Paweł II. Dominum et Vivificantem.
Tekst i komentarze. Red A. L. Szafrański. Lublin 1994 s. 193-213
♦ Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle "Veritatis splendor".
[w]: Jan Paweł II. Veritatis splendor. Tekst i komentarz. Red. A. Szostek. Lublin 1994 s. 275-294
♦ Przesłanki biblijne moralności chrześcijańskiej. [w]: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła.
Red. B. Jurczyk. Lublin 1994 s. 101-109
♦ Opcja fundamentalna w praktyce życia chrześcijańskiego.
[w]: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła s. 75-98
♦ Wybór podstawowy a konkretne decyzje moralne.
"Studia Theologica Varsaviensia" 32:1994 nr 1 s. 61-83
♦ Kwestionowanie wiary chrześcijańskiej dzisiaj. "Roczniki Teologiczne" 41:1994 z. 3 s. 19-40
♦ Teologiczne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym.
[w]: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym. Red. A. Marcol. Opole 1994 s. 75-129
♦ Chrześcijańska wizja wyzwolenia.
[w]: Religia a sens bycia człowiekiem. Red. Z. J. Zdybicka. Lublin 1994 s. 51-80
♦ Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. Refleksja teologa moralisty w 25 rocznicę ogłoszenia encykliki
"Humanae vitae". [w]: Odpowiedzialni za życie i miłość. Red. E. Burzyk. Bielsko-Biała 1994 s. 27-57
♦ Technicyzacja ludzkiej prokreacji. [w}: Teologia i życie.
Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Jana Kowalskiego. Częstochowa 1994 s. 339-365
♦ Chrześcijańskie wychowanie do wartości moralnych. "Seminare" 10:1994 s. 69-92
♦ Wprowadzenie. [w]: Świadectwo Kościoła katolickiego
w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Red J. Nagórny i inni. Lublin 1994 s. 5-11
♦ Słowo wstępne. [w]: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła s. 5-7
♦ Chichot starego diabła [Rozmowa z ks. prof. Januszem Nagórnym].
"Kronika Zamojska - Magazyn Tygodniowy" nr 12 (150) [z dn. 29.3.1994]
♦ Muszą służyć ludzkiemu życiu. O relacji prawa stanowionego i norm moralnych.
"Magazyn - Słowo - Dziennik Katolicki" 2:1994 nr 4 (15) [z dn. 21-23.1.1994]
♦ Moralność: w perspektywie celu i sensu życia. "Wspólne Drogi" nr 11(26) [z dn. 1.11.1994] s. 1 i 13

1995

♦ [Red.] Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła.
Materiały z sympozjum, KUL, 5-6 grudnia 1994 r. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995
♦ [Red.] W pół drogi. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Rzeszów 1995 [wyd.2].
[Opracowanie, redakcja, wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów, kilka tekstów autorskich]
♦ Teologiczny charakter społecznej nauki Kościoła. "Roczniki Teologiczne" 42:1995 z. 3 s. 17-35
♦ Moralność życia społecznego w ujęciu "Katechizmu Kościoła Katolickiego".
[w]: Katechizm Kościoła Katolickiego. Moralne przesłanie Kościoła s. 169-182
♦ "Ewangelia życia" wobec "kultury śmierci".
[w]: Życie - dar nienaruszalny. Red A. Młotek, T. Reroń. Wrocław 1995 s. 167-184
♦ Wierzyć, ale jaki z tego pożytek?
[w]: Czytając "Przekroczyć próg nadziei". Red. T. Styczeń, Z. J. Zdybicka. Lublin 1995 s. 165-186
♦ Formacja chrześcijańskiego sumienia małżonków w perspektywie sakramentu pokuty i pojednania.
[w]: Małżeństwo - przymierze miłości. Red. J. Misurek, W. Słomka [Homo meditans t. 15].
Lublin 1995 s. 101-127
♦ Moralność chrześcijańska - życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie Kościoła.
[w]: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudełko.
Lublin 1995 s. 177-203
♦ Odpowiedzialność kapłana za słowo. "Dobry Pasterz" 1995 z. 17 s. 73-108
♦ Wizja moralności w "Katechizmie Kościoła Katolickiego".
"Zamojski Informator Diecezjalny" 4:1995 nr 2 s. 140-164
♦ Słowo wstępne. [w]: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła s. 7-10
♦ [Rec.] Ks. Seweryn Rosik. Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologiczno moralne.
Lublin 1992 ss. 425. "Roczniki Teologiczne" 42:1995 z. 3 s. 113-116
♦ [Rec.] Ks. Franciszek Greniuk. Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości.
Lublin 1993 s. 220. Rec. J. Nagórny. "Roczniki Teologiczne" 42:1995 z. 3 s. 110-113
♦ Grzech w życiu społecznym.
"Wspólne Drogi" nr 10 (37) [z października 1995] s. 1 i 11 [współautor: K. Jeżyna]
♦ Nowe życie w Chrystusie.
"Magazyn - Słowo - Dziennik Katolicki" 3:1995 nr 20 (84) z dn. 19-21 maja 1995 r.

1996

♦ [Red.] Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
Lublin 1996
♦ O teologię życia zawodowego. "Roczniki Teologiczne" 43:1996 s. 49-70
♦ Zaniedbanie i przemoc u źródeł współczesnych zagrożeń życia i zdrowia.
[w]: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa
dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi. Red. P. Morciniec. Opole 1996 s. 285-305
♦ Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - teolog moralista. [w]: Vivere in Christo s. 13-26
♦ Moralność chrześcijańska jako moralność nowego życia w Chrystusie.
[w]: Vivere in Christo s. 87-116
♦ Wprowadzenie. [w]: Vivere in Christo s. 9-10
♦ Ważniejsze daty z życia Księdza Profesora Seweryna Rosika. [w]: Vivere in Christo s. 27-29
♦ Bibliografia naukowa Księdza Profesora Seweryna Rosika. [w]: Vivere in Christo s. 30-48
♦ Kierownictwo prac naukowych. [w]: Vivere in Christo s. 49-59
♦ Recenzje prac naukowych. [w]: Vivere in Christo s. 60-73
♦ Moralne aspekty zapłodnienia in vitro.
"Medicus" 1996 cz. 1 - nr 4; cz. 2 - nr 5 (s. 8.13.16); cz. 3 - nr 6
♦ Religia i religijność w telewizji.
[w]: O Panu Bogu w telewizji. Red. L. Dyczewski. Częstochowa 1996 s. 63-80
♦ Kościół nakazów i zakazów?
[w]: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin 1996 s. 407-412
♦ Dlaczego Kościół zajmuje się seksem? [w]: Problemy współczesnego Kościoła s. 453-460
♦ Co Kościół ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi?
"Forum Akademickie" [Częstochowa 2-5 maja 1996] s. 22-29 i 35
♦ Etyka a biznes. "Forum Akademickie" [Częstochowa 2-5.5.1996] s. 10-13 i 30-34
♦ Zanik poczucia grzechu w świecie współczesnym. "Kurier Synodalny" 1996 nr 1(22) s. 10-11 i 14-15
♦ Czy akt wyborczy może być grzechem? "Niedziela" 39:1996 nr 6 [Dodatek akademicki nr 4]
♦ [Kościół wobec kary śmierci]. "Życie" 9-11.11. 1996 s. 17
♦ Jezus Chrystus nadzieją współczesnego człowieka.
"Kronika Diecezji Radomskiej" 5:1996 nr 4 s. 485-494
♦ Posłannictwo nauczyciela. "Kronika Diecezji Radomskiej" 5:1996 nr 4 s. 495-504
♦ Homilia. "Kronika Diecezji Radomskiej" 5:1996 nr 4 s. 504-510

1997

♦ Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota. Lublin 1997
♦ [Red.] Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Franciszka Greniuka.
Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997
♦ [Red.] Człowiek - sumienie - wartości. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997
♦ [Red.] Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń, J. Nagórny. Lublin 1997
♦ [Red.] Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk.
Lublin 1997
♦ Godność powołania medycznego. "Roczniki Teologiczne"54:1997 z. 3 s. 5-25
♦ Chrześcijańskie orędzie o wolności w obliczu kultury współczesnej.
"Zamojski Informator Diecezjalny" 6:1997.
cz. 1 - nr 1 s. 35-46; cz. 2 - nr 2 s. 120-130; cz. 3 - nr 3 s. 180-190
♦ Ksiądz Profesor Franciszek Greniuk. Teolog moralista, badacz dziejów teologii moralnej.
[w]: Veritatem facientes s. 29-44
♦ Rola wiodących idei biblijnych w teologii moralnej. [w]: Veritatem facientes s. 259-292
♦ Wezwanie do odpowiedzialności. [w]: Człowiek - sumienie - wartości s. 137-155
♦ Laudacja: Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - "teolog sumienia".
[w]: Człowiek - sumienie - wartości s. 11-30
♦ Między "kulturą śmierci" a "kulturą życia" - wyzwania współczesności.
[w]: Jan Paweł II. Evange-lium vitae. Tekst i komentarze s. 135-158
♦ Wyzwania współczesności czy wezwanie Chrystusa? [w]: Profetyczna działalność Kościoła
w służbie wolności [Materiały z sympozjum teologiczno-pastoralnego zorganizowanego przez
Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Vallendar/Rh - Schönstatt
w dniach 8-13 IV 1997]. Red. F. Mrowiec. Würzburg 1997 s. 11-26
♦ Jak przepowiadać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie o wolności?
[w]: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności s. 42-61
♦ Kościół wobec współczesnych problemów moralnych.
[w]: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności s. 73-92
♦ Słowo wstępne. [w]: Veritatem facientes s. 9-11
♦ Wprowadzenie. [w]: Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze s. 111-114
♦ Wprowadzenie. [w]: Sumienie wyznacznikiem ludzkiej moralności.
Red. W. Bołoz. Warszawa 1997 s. 7-11
♦ Wprowadzenie. [w]: Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej.
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 11-15
♦ [Red. i autorstwo poważnej części tekstu] Uobecnianie Chrystusa w świecie
[Pomoce synodalne - Zeszyt nr 6]. Zamość 1997 ss. 47

1998


♦ [Red.] Teologia moralna u kresu II tysiąclecia [Materiały z sympozjum (KUL 1-2 grudnia 1997 r.)].
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998
♦ Wartość życia ludzkiego z perspektywy encykliki "Evangelium vitae".
"Roczniki Teologiczne" 55:1998 z 3. s. 19-38
♦ Małżeńskie przymierze miłości. [w]: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament.
O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. Lublin 1998 s. 207-230
♦ Przyszłość Europy z perspektywy "Centesimus annus". [w]: Europa - zadanie chrześcijańskie.
Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin Księdza Profesora Helmuta Jurosa.
Red. A. Dylus. Warszawa 1998 s. 334-342
♦ Porządek moralny i porządek prawny w kontekście życia społecznego.
[w]: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa.
Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji
85. rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich.
Red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński. Poznań 1998 s. 357-378
♦ Ksiądz Profesor Franciszek Greniuk - teolog moralista.
[w]: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia s. 15-40
♦ Historiozbawczy fundament moralności chrześcijańskiej.
[w]: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia s. 153-170
♦ Eucharystia źródłem miłości społecznej. "Ethos" 11:1998 nr 41-42 s. 63-77
♦ Sakrament Pokuty w kontekście miłosierdzia. [w]: Wierzę w Boga Ojca. Program Duszpasterski
na rok 1998/99 (Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski). Katowice 1998 s. 210-244
♦ Świat przełomu tysiącleci - wyzwania wychowawcze. [w]: Wobec wyzwań wychowawczych
przełomu tysiącleci [Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(Lublin 7 i 21 listopada)]. Red. W. Stępniewski. Lublin 1998 s. 7-48
♦ Wprowadzenie. [w]: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia s. 5-8

1999

♦ Odnaleźć siebie i swoje miejsce w życiu społecznym
[Rekolekcje dla parlamentarzystów (17-18 marca 1999)]. Warszawa 1999
♦ Biblijny rachunek sumienia młodych. Lublin 1999
♦ [Red.] Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata
[Materiały z duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
27-28 sierpnia 1998]. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 1999 s. 7-12
♦ [Red.] Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999
♦ [Red.] Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999
♦ [Red.] Człowiek - miłość - rodzina. "Humanae vitae" po 30 latach.
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999
♦ Społeczny charakter troski o zdrowie. "Roczniki Teologiczne" 46:1999 z. 3 s. 5-23
♦ Moja Ojczyzna - Ojczyzna Jana Pawła II. "Ethos" 12:1999 nr 45-46 s. 383-392
♦ Małżeństwo i rodzina jako communio personarum. [w]: Człowiek - miłość - rodzina s. 85-116
♦ Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II.
[w]: Człowiek - miłość - rodzina s. 223-246
♦ Moralność chrześcijańska w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego".
[w]: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 437-447
♦ Zagrożenia współczesnego świata. [w]: Jak być znakiem miłości Jezusa Chrystusa
w perspektywie wyzwań trzeciego tysiąclecia. I Kongres Instytutów Świeckich - Jasna Góra.
Warszawa-Katowice 1999 s. 16-55
♦ Co Kościół ma do powiedzenia człowiekowi przełomu tysiącleci
(w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
[w]: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki. Red. I. Dec. Wrocław 1999 s. 147-191
♦ Wychowanie do dojrzałej miłości. [w]: Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci
Księdza Profesora Waleriana Słomki. Red. M. Chmielewski. Lublin 1999 s. 389-415
♦ Duch Święty "natrafia na opór i sprzeciw" w dzisiejszym świecie.
[w]: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata s. 97-130
♦ Wiara i rozum w refleksji teologicznej. [w]: Wiara i rozum.
Refleksje nad encykliką Jana Pawła II "Fides et ratio". Red. G. Witaszek. Lublin 1999 s. 35-59
♦ Z Chrystusem w trzecie tysiąclecie. [w]: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci s. 163-175.
♦ Rola Jasnej Góry w kształtowaniu sumienia narodu (w świetle nauczania Jana Pawła II)
[w]: Jasna Góra w dwudziestoleciu pontyfikatu Jana Pawła II. Red. Z. Jabłoński.
Jasna Góra 1999 s. 162-185
♦ Duch Święty zasadą nowego życia. [w]: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym.
Red. F. Mrowiec. Würzburg 1999 s. 34-50
♦ Duch Święty - życiodajna zasada Kościoła. [w]: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym s. 51-68.
♦ Duch Święty w sumieniu przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (DeV 27).
[w]: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym s. 69-89
♦ Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii. "Pastores" 1999 nr 4 s. 139-149
♦ Zaproszenie do eucharystycznej szkoły wolności.
"Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1999 nr 1-2 s. 11-14
♦ Wprowadzenie. [w]: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata s. 7-12 [współautor: J. Gocko]
♦ Wprowadzenie. [w]: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń s. 11-15
♦ Wprowadzenie. [w]: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci s. 11-16
♦ Wprowadzenie. [w]: Człowiek - miłość - rodzina s. 5-9
♦ Miłość przykazań. [w]: Dzień Pański. VI Niedziela Wielkanocy. 9 maja 1999. nr 14 s. 4
♦ Kościół wobec wyzwań współczesności.
"Niedziela Lubelska" [Dodatek do "Niedzieli] 1999 (w odcinkach: od nr 14 do 22)
O karze śmierci [Rozmowa]. "Przebudzenie" 1999 nr 1-2 (61) s. 20-21
♦ Kara śmierci - aktem zemsty? [Rozmowa]. "Źródło" 1999 nr 17 s. 10-11
♦ "... zło nie zbuduje dobra" [Rozmowa]. "Tygodnik Siedlecki" 1999 nr 12 s. 11
♦ Moralny wymiar strajku. "Przebudzenie" 1999 nr 11 s. 20-21

2000

♦ Ojczyzna. Na drogach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Lublin 2000
♦ [Red.] Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000.
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. RW KUL Lublin 2000
♦ Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 121-138
♦ Odpowiedzialność za świat jako dar Ojca. [w]: "Abba, Ojcze!". Red. A. J. Nowak.
Lublin 2000 [Homo meditans, T. XXI] s. 287-301
♦ Kobiecość i męskość w perspektywie powołania chrześcijańskiego.
Czy napięcia i konflikty są nieuniknione? [w]: Tertio millennio adveniente.
U progu trzeciego tysiąclecia. Red. G. Witaszek. Lublin 2000 s. 419-440
♦ Pojednanie Polaków: czy i jak możliwe? "Ethos" 13:2000 nr 3 (51) s. 155-168.
♦ Przezwyciężyć przeszkody na drogach międzyludzkiego pojednania.
[w]: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 s. 143-160
♦ Obraz Kościoła w środkach komunikacji społecznej. [w]: Przesłanie chrześcijańskie a mass media.
Aspekty prawno-kanoniczne. Red. A. Kaczor. Lublin 2000 s. 31-45
♦ Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II.
[w]: Rodzina - źródło życia i miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2000 s. 137-157
♦ Sport i rekreacja jako sposób wykorzystania czasu wolnego.
[w]: Świat bez granic. Wydawnictwo Kolegium Pijarów. Warszawa 2000 s. 53-68
♦ Wprowadzenie. [w]: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 s. 5-9
♦ Przedmowa. [w]: M. Pokrywka. Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota. Lublin 2000 s. 9-12
♦ Przedmowa. [w]: A. Bartoszek. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania.
Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice 2000 s. 11-17
♦ Słowo wstępne. [w]: J. Mikrut. Obfite u Niego Odkupienie. Formacja podstawowa.
Podręcznik dla prowadzących rekolekcje. Warszawa 2000 s. 5-13
♦ Być Polakiem-katolikiem dziś - zgodnie z przykazaniami Bożymi i tradycją narodową.
[w]: Na polskie dziś 2000. Red. K. Targoński. Lublin 2000 s. 103-112

2001

♦ Wezwanie do solidarności. Lublin 2001
♦ [Red.] Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko.
Lublin 2001
♦ [Red.] Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001
♦ Czas wolny w perspektywie teologicznomoralnej. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 133-150
♦ Kościół nakazów i zakazów. Współczesne zakwestionowanie "moralności przykazań".
[w]: Przykazania kościelne dzisiaj s. 23-59
♦ Kryzys demograficzny kryzysem wiary człowieka w przyszłość. "Ethos" 14:2001 nr 3(55) s. 71-85.
♦ Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie. [w]: Codzienne pytania Antygony.
Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin.
Red. A. Szostek, A. Wierzbicki. Lublin 2001 s. 487-502
♦ W służbie człowiekowi - dla dobra wspólnego narodu. Przesłanie Ojca świętego Jana Pawła II
skierowane do Sejmu i Senatu RP w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
[w]: Parlamentarzyści dla Jubileuszu Roku 2000. Kancelaria Senatu. Warszawa 2001 s. 16-26
♦ Wolność wyboru. [w]: Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny.
Młodzież wobec wyzwań polityki prorodzinnej. Warszawa 2001 s. 99-120
♦ Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę a wybory.
[w]: Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Młodzież wobec wyzwań polityki prorodzinnej, s. 121-126
♦ Tryptyk radiowy. [w]: Odważny głos prawdy. Red. J. Kawecki i in. Warszawa 2001 s. 83-95

2002

♦ Ekonomia i etyka z perspektywy chrześcijańskiej. Zamość 2002, ISBN 83-88367-38-2
♦ [Red.] Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002
♦ [Red.] Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. Lublin 2002
♦ [Red.] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002
♦ Moralny sens świętowania. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3. s. 83-98
♦ Nowy człowiek w polityce. [w]: Homo novus. Red. J. Nowak, T. Paszkowska. Lublin 2002 s. 303-324
♦ Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie. [w]: Globalizacja. Życie i zdrowie. Medycyna.
Chrześcijanin wobec niektórych problemów moralnych. Red. B. Mielec. Kraków 2002 s. 43-59
♦ Oko za oko? Etyczne aspekty dopuszczalności użycia siły.
[w]: Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych. Red. M. Machinek.
Olsztyn 2002 s. 225-257
♦ Teologia ekologii. O prawdziwie chrześcijańskie spojrzenie na kwestie ekologiczne.
[w]: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła s. 187-203
♦ Moja Ojczyzna - Ojczyzna Jana Pawła II.
[w]: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna. Red. W. Chudy. Lublin 2002 s. 191-204
♦ Posłannictwo ojca w kontekście współczesności.
[w]: Oblicza ojcostwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2002 s. 59-81
♦ Grzech. [w]: Encyklopedia "Białych Plam". T. 7. Radom 2002 s. 164-169
♦ Pokusa kłamie. "Zeszyty Formacji Duchowej" nr 18. [Kraków 2002] s. 117-125
♦ Interpretacja pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
"Kontrola Państwowa" 47:2002 nr 4 [specjalny] s. 12-17 [głos w dyskusji: s. 70-73 oraz 74]
♦ Wprowadzenie. [w]: Wartości u podstaw demokracji s. 7-11
♦ Wprowadzenie. [w]: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła s. 7-9
♦ Wprowadzenie. [w]: Prawo naturalne s. 7-19
♦ [Rec.] S. Nowosad. Odnowa anglikańskiej teologii moralnej.
"Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 s. 191-193
♦ Teologia wobec polityki [Wywiad]. "Cywilizacja" 2002 nr 1 s. 100-107
♦ Szacunek dla ciała ludzkiego [Wywiad]. "Źródło" 2002 nr 10 [10.03.2002] s. 14
♦ Jesteśmy stróżami życia [Wywiad]. "Gość Niedzielny" 74:2002 nr 14 [7.04.2002] s. 16
♦ Zagrożona wartość - Ludzkie ciało [Wywiad]. "Przebudzenie" 2002 nr 2 [10.02.1002] s. 18-19
♦ Próżność i wielkie pieniądze - o klonowaniu [Wywiad].
"Przebudzenie" 2002 nr 4 [28.04.2002] s. 10-12
♦ Przemoc w mediach. W kontekście etyki dziennikarskiej.
Cz. 1: "Nasz Dziennik" 2002 nr 98 (1291) [z dn. 26.4.2002] s. 12;
Cz. 2: "Nasz Dziennik" nr 103 (1296) [4-5.05.2002] s. 12
♦ Praca jest dobrem - potrzeba dobrej pracy. "Nasz Dziennik" 2002 nr 101 (1294) [30.04.2002] s. 10
♦ Nie tracić nadziei… [Wywiad]. "Tygodnik Siedlecki" 2002 nr 19 (1038) [12.05.2002] s. 13
♦ Maryja wzorem uczniów Chrystusowych. [w]: Koronacja Obrazu Matki Bożej w Nabrożu.
Zamość 2002 s. 38-45
♦ Maryja rozpala ogniska miłości. [w]: Koronacja Obrazu s. 46-51

2003

♦ Wytrwajcie w mojej miłości. Refleksja o słowie Bożym (Rok B). Lublin 2003
♦ [Red.] Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka.
Lublin: Wydawnictwo KUL 2003
♦ [Red.] Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka.
Lublin: Wydawnictwo KUL 2003
♦ Chrześcijański sytuacjonizm etyczny? Próba odpowiedzi Księdza Profesora Seweryna Rosika.
"Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 17-29
♦ Wyzwania moralno-społeczne na progu trzeciego tysiąclecia.
[w]: Modlitwa - praca - służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach.
Red. A. Bartoszek. Katowice - Piekary Śląskie 2003 s. 105-141
♦ Prawo do słusznej obrony. [w]: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła 53-102
♦ Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności.
[w]: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie s. 63-100
♦ Wprowadzenie. [w]: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła s. 9-13
♦ Wprowadzenie. [w]: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie s. 9-14
♦ Sprzeciw wobec "prawa" do zabijania. Uczestnictwo katolików w życiu politycznym w kontekście
obowiązku prawnej ochrony życia nienarodzonych. "Ethos" 16:2003 nr 1-2 (61-62) s. 235-250
♦ Kapłaństwo w służbie Ludowi Bożemu. [w]: Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji
dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II.
Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r. Kraków 2003 s. 715-730
♦ Libertynizm. [w]: Encyklopedia "Białych Plam". T. 9. Radom 2003 s. 129-132
♦ Przedmowa do wydania III. [w]: W. Fijałkowski. Ku afirmacji życia. Lublin 2003 s. 5-8
♦ Wezwanie do nadziei na progu XXI wieku. [w]: Godność osoby ludzkiej.
IV Sympozjum Tarnogórskie. Red. S. Kowolik. Tarnowskie Góry 2003 s. 9-33
♦ Cywilizacja miłości wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
[w]: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Red. P. Jaroszyński i in. Lublin 2003 s. 57-89
♦ Ukazał drogę wyzwolenia. Z ks. prof. Januszem Nagórnym z KUL rozmawia ks. Robert Nęcek.
"Niedziela" 46:2003 nr 45

2004

♦ Bogaci w nadzieję. Refleksja nad słowem Bożym (Rok C). Lublin 2004
♦ Ojczyzna. Wyzwania na przełomie wieków. Szczecinek 2004 ss. 230
♦ Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu.
Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2004
♦ [Red.] Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II.
Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2004
♦ Chrystus sensem dziejów człowieka i świata. [w]: Spór o człowieka s. 97-126
♦ Wprowadzenie. [w]: Spór o człowieka s. 9-17
♦ Nudyzm. [w]: Encyklopedia "Białych Plam". T. 13. Radom 2004 s. 163-167
♦ Permisywizm. [w]: Encyklopedia "Białych Plam". T. 14 s. 97-101
♦ Prawo do pokoju. [w]: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka.
Red. P. Morciniec, S. L. Stadniczeńko. Opole 2004 s. 237-263
♦ Jan Paweł II - świadek nadziei. "Roczniki Teologiczne" 51:2004 z. 3 s. 5-23
♦ Najważniejsze współczesne problemy moralne w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego.
[w]: W co Kościół wierzy i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła
Katolickiego (Kraków - Łagiewniki, 28 października 2003 r.). Red. T. Panuś. Kraków 2004 s. 99-152
♦ Przyszłość idzie przez rodzinę - Rodzina fundamentem życia społecznego w świetle
Karty Praw Rodziny i nauczania Jana Pawła II. "Sprawy Rodziny" 2004 nr 65 s. 47-68
♦ Wiara fundamentem uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym. Refleksja na kanwie nauczania
Jana Pawła II. [w]: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny
ks. Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza. Red. C. Rogowski i in. Olsztyn 2004 s. 243-260
♦ Moralność chrześcijańska w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego".
"Zeszyty Formacji Katechetów" 4:2004 nr 1 (13) s. 5-13
♦ Zło jest w nas. "Przebudzenie" 2004 nr 2 s. 11
♦ Prawo do godnej śmierci a eutanazja.
[w]: Śmierć. Zeszyty Formacji Duchowej. Kraków 2004 s. 52-62
♦ Wprowadzenie. [w]: R. Nęcek. Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski
Stefana Wyszyńskiego. Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kraków 2004 s. 9-13
♦ Słowo wprowadzenia. [w]: A. Olczyk. Etos ludzkiej pracy. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II.
Częstochowa 2004 s. 5-11


Źródło: Instytut Teologii Moralnej KUL

Zestawienie rozpraw doktorskich,
których promotorem był ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 07:14 - Jan Wasilewski