Księgozbiór rodziny Czorbów z Krasiłowa na Wołyniu

w zbiorach Starych Druków BU KUL.

Wstęp

Wstęp

1. Wprowadzenie

2. Krasiłów - rezydencja Sapiehów i Czorbów

3. Biblioteka Krasiłowska i losy księgozbioru

4. Księgozbiór o. Konstantego Czorby

5. Podsumowanie

mgr Małgorzata Trojnacka

3 marca 2003 r.

 

  Treścią tego opracowania jest zarówno historia starych książek z dalekiego Krasiłowa na Wołyniu, sam księgozbiór, jak i losy jego właścicieli. Twórcami tego liczącego kilka tysięcy tomów zbioru dawnej książki był najpierw ród magnacki Sapiehów, należący do młodszej linii kodeńskiej, potem zaś rodzina Czorbów, pochodząca z Węgier. Zbiór gromadzony był przez długie lata ze znawstwem i smakiem, z dbałością o piękną, niejednokrotnie kosztowną oprawę. Chociaż na Wołyń nowości księgarskie nie docierały szybko i nie było o nie łatwo, jednak wielu możnych panów miało zasobne biblioteki.

  Księgozbiór, na który składały się inkunabuły, stare druki (polonica i obce) oraz rękopisy, znajdował się w Krasiłowie do roku 1865. Potem został przewieziony do Krajewic w Wielkopolsce i do Raszew. W 1930 roku został podzielony. Część trafiła do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a 377 tomów zostało przekazanych - zgodnie z ostatnią wolą o. Konstantego Czorby z 1928 roku - jako dar dla Biblioteki nowo powstałego Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

  W większości jest to księgozbiór teologiczny, złożony wyłącznie ze starych druków. W zbiorze tym znalazły się dzieła z zakresu teologii historycznej, systematycznej, dogmatycznej, praktycznej i moralnej, a także działa monograficzne dotyczące życia i działalności wybitnych papieży. Oprócz książek o treści teologicznej reprezentowane są również w księgozbiorze krasiłowskim - chociaż już w niedużym zakresie - takie dziedziny jak: powieść obyczajowa, poezja liryczna (pieśń religijna), literatura antyczna, językoznawstwo, filozofia, nauki medyczne i historia.

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 20:56 - Jan Wasilewski