Na poniższym wykazie znajdują się jedynie pozycję które zostały zakupione. Aby otrzymywać drogą elektroniczną informacje na temat w s z y s t k i c h nabytków BNPiKS prosimy o wysłanie wiadomości e-mail [na adres: pfijalkowski[at]kul.lublin.pl] i zadeklarowanie chęci otrzymywania informacji o nabytkach.

 

Autor

Tytuł

Miejsce wyd.

Rok wyd.

Syg.

Nr inw

Antoszewski Andrzej

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce.

Lublin

2009

TP

5801

Arciszewski Stanisław Rola-

Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy.

Oświęcim

2013

ZB

5815

Bańko Mirosław

Polszczyzna na co dzień : ABC dobrego mówcy, językowy savoir-vivre, redagowanie tekstów, komunikacja internetowa, wzory tekstów użytkowych.

Warszawa

2016

M

5793

Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji.

Warszawa

2015

E

5849

Bieleń Stanisław, Skrzypek Andrzej

Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich.

Warszawa

2016

W

5845

Bieleń Stanisław, Skrzypek Andrzej

Rosja, refleksje o transformacji.

Warszawa

2010

W

5846

Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz

Prawo międzynarodowe publiczne.

Warszawa

2004

PRA

5854

Bodzioch-Bryła Bogusława, Pietruszewska-Kobiela Grażyna, Regiewicz Adam

Literatura - nowe media : homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku.

Toruń

2015

KM

5784

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna

Audiowizualne usługi medialne : reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej.

Warszawa

2013

T

5771

Ciołkiewicz Paweł

Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym : analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej.

Warszawa

2012

H

5791

Creswell John W.

Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i mieszane.

Kraków

2013

S

5800

Czaputowicz Jacek

Administracja publiczna : wyzwania w dobie integracji europejskiej.

Warszawa

2016

E

5835

Czaputowicz Jacek

Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich.

Warszawa

2016

E

5842

Czarny-Drożdżejko Elżbieta

Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz.

Warszawa

2014

PRA

5802

Daniłoś Magdalena

Video marketing : nie tylko na you tube.

Gliwice

2016

RE

5803

Debray Régis

Wprowadzenie do mediologii.

Warszawa

2010

KM

5804

Dudek Antoni

Historia polityczna Polski : 1989-2015.

Kraków

2016

HP

5852

Ficoń Krzysztof

Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe.

Warszawa

2007

ZB

5783

Ficoń Krzysztof

Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał.

Warszawa

2011

ZB

5785

Fukuyama Francis

Ład polityczny i polityczny regres : od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji.

Poznań

2015

SM

5778

Gluza Renata

Grand Press XX : laureaci najważniejszej polskiej nagrody dziennikarskiej.

Poznań

2016

KM

5780

Golat Rafał

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Warszawa

2016

PRA

5798

Gołembski Franciszek

Cywilizacja europejska.

Warszawa

2012

KM

5772

Grodzki Radosław

Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzania NATO.

Poznań

2011

ZB

5855

Grzybek Dariusz, Marcinek Roman, Polit Jakub

Historia II wojny światowej.

Ożarów Mazowiecki

2015

H

5781

Halik Antonio

180 000 kilometrów przygody.

Pelplin

2011

REP

5811

Halik Antonio

Z kamerą i strzelbą przez Mato Grosso.

Pelplin

2008

REP

5812

Haman Wojciech, Gut Jerzy

Docenić konflikt : od walki i manipulacji do współpracy.

Gliwice ; Warszawa

2008

PRE

5776

Helman Alicja

Nawiedzony przez obrazy : twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga.

Kraków

2016

FT

5885

Jańczuk Lech

Integrated regional development : conceptual, financial and organizational aspects.

Lublin

2015

ST

5859

Johnson Janet Buttolph, Reynolds Henry T., Mycoff Jason D.

Metody badawcze w naukach politycznych.

Warszawa

2010

TP

5787

Kawka Maciej, Płaneta Paweł, Filas Ryszard

Zeszyty Prasoznawcze : analiza zawartości (1957-2012) : metody, tematy, autorzy.

Kraków

2016

PR

5882

Kisielewski Stefan

Dzienniki okresu transformacji : nieznane felietony "Kisiela" odnalezione za Antlantykiem.

Warszawa

2016

FE

5873

Kissinger Henry

Dyplomacja.

Warszawa

2016

SM

5810

Kissinger Henry

Dyplomacja.

Warszawa

2016

SM

5809

Klein Naomi

Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne.

Warszawa

2016

PG

5777

Koźmiński Maciej

Cywilizacja europejska : różnorodność i podziały. T. 3.

Kraków

2014

KM

5773

Krall Hanna

Fantom bólu : [reportaże wszystkie].

Kraków

2017

REP

5874

Kurc Bartosz

Komiks - opowiadanie obrazem : od narracji do znaku.

Koluszki

2016

K

5876

Langford Michael John, Bilissi Efthimia

Fotografia według Langforda dla mistrzów : czyli jak osiągnąć doskonałość.

Warszawa

2015

F

5875

Levinson Stephen C.

Pragmatyka.

Warszawa

2010

M

5795

Maciąg Rafał

Pragmatyka internetu : Web 2.0 jako środowisko.

Kraków

2013

I

5796

Maciejewska-Mroczek Ewa

Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka.

Kraków

2012

S

5788

Moczulski Leszek

Geopolityka : potęga w czasie i przestrzeni.

Warszawa

2017

O

5837

Molęda-Zdziech Małgorzata

Czas celebrytów : mediatyzacja życia publicznego.

Warszawa

2013

KM

5774

Momro Paweł

Parlament w Polsce : przemiany polityczno-ustrojowe na przestrzeni XX wieku.

Kraków

2013

SP

5872

Moore Christopher W.

Mediacje : praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

Warszawa

2016

PRE

5786

Niewęgłowski Adrian, Poźniak-Niedzielska Maria, Przyborowska-Klimczak Anna

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego.

Warszawa

2015

ZB

5790

Nozick Robert

Anarchia, państwo i utopia.

Warszawa

2010

P

5836

Olędzki Jerzy, Tworzydło Dariusz

Leksykon public relations.

Rzeszów

[2009]

LE

5856

Osiewicz Przemysław

Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Warszawa

2016

SM

5847

Pietraś Marek

Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego.

Warszawa

2017

ZB

5838

Pietraś Marek, Wojtaszczyk Konstanty Adam

Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Warszawa

2016

ZB

5853

Pietraś Ziemowit Jacek

Decydowanie polityczne.

Warszawa

2012

TP

5851

Przyczyna Wiesław, Szewczyk Leszek, Siwek Gerard

Polityka na ambonie? : praca zbiorowa.

Kraków

2015

PK

5792

Rewizorski Marek

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych.

Warszawa

2011

E

5840

Rousseau Jean Jacques

Umowa społeczna.

Kęty

2009

P

5848

Rusinowa Izabella

Martin Luther King Jr. 1929-1968.

Warszawa ; Pułtusk

2014

B

5878

Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna, Krynojewski Franciszek R.

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem.

Warszawa

2016

 

5808

Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Prawo własności intelektualnej.

Warszawa

2015

PRA

5799

Skolimowska Anna

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa.

Warszawa

2014

E

5843

Skrzypek Andrzej

Zamachy stanu w Polsce XX wieku : działania spiskowców i bezpardonowa walka o władzę.

Warszawa

2014

ZB

5807

Sobczak Izydor, Wyrzykowska-Antkiewicz Monika

Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej.

Gdańsk ; Warszawa

2013

PS

5775

Stalmaszczyk Piotr, Cap Piotr

Pragmatyka, retoryka, argumentacja : obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych.

Kraków

2014

L

5797

Stępowski Robert

Promocja marki : poradnik dobrych praktyk.

Lublin

2014

RE

5880

Sykulski Leszek

Mały leksykon geopolityki.

Częstochowa

2016

LE

5858

Szulich-Kałuża Justyna, Sławek-Czochra Małgorzata Zofia

Różnorodność kompetencji medialnej nadawców.

Lublin

2015

KM

5860

Tomas Jusyuna, Kubacka Justyna

Leksykon filmu światowego.

Poznań

2017

LE

5884

Tomaszewski Tomasz

To, co trwałe : Górale, tradycja i wiara.

Bukowina Tatrzańska

2015

F

5883

Tomaszewski Tomasz

W Centrum = In the Center.

Warszawa

2003

F

5888

Traczyk Michał

Komiks na świecie i w Polsce.

Bielsko-Biała

2016

K

5877

Wawrzusiszyn Andrzej

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : wprowadzenie do badań.

Warszawa

2016

M

5794

Wencel Wojciech

Niebo w gębie : felietony.

Kraków

2010

FE

5789

Wierucka Aleksandra, Sacha Magdalena

Re-wizje regionalne : współczesne problemy dziedzictwa kulturowego.

Gdańsk

2016

ZB

5805

Wojtanowicz Józef

Europejska przestrzeń geograficzno-kulturowa.

Lublin

2008

KM

5779

Wojtaszczyk Konstanty Adam

Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania.

Warszawa

2015

E

5844

Wolny-Zmorzyński Kazimierz

Prawo, etyka czy rynek? : zmiany w polskich mediach po 1989 roku.

Toruń

2010

KM

5879

Woźny Aleksander

Radio drogi : papieska stacja wobec Polski stanu wojennego.

Kraków

2011

R

5881

Zabłocki Michał J.

Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce.

Warszawa

2015

FT

5886

Žadan Sergìj

Historia kultury początku stulecia.

Wrocław

2005

LI

5782

Zdrodowska Magdalena

Telewizja na pograniczach : strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej.

Kraków

2013

T

5887

Żmigrodzki Marek, Dziemidok Bożena

Współczesne systemy polityczne.

Warszawa

2013

SP

5806

Żukrowska Katarzyna

Budżet ogólny Unii Europejskiej.

Warszawa

2009

E

5850

Żukrowska Katarzyna

Kryzys gospodarczy 2008 + test dla stosowanej polityki : metody przeciwdziałania i ich skuteczność.

Warszawa

2013

PG

5839

Żukrowska Katarzyna

Transformacja systemowa w Polsce.

Warszawa

2010

SP

5841

 

 

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2017, godz. 18:40 - Patryk Fijałkowski