Grzegorz Głąb,

Stefan Radziszewski, Magdalena Żmudziak

(red.)

Nawrócenie. Łaska, tajemnica, doświadczenie

Lublin 2017

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

  Tomasz Garbol

(red.)

Literatura a religia – wyzwania postsekularności

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Mateusz Antoniuk

(red.)

Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym

Kraków 2017

Wydawnictwo UJ

 

  Roksana Blech O Faraonie Bolesława Prusa. Studium monograficzne

Gdańsk 2017

Wydawnictwo UG

 

 

Salcia Hałas

Pieczeń dla Amfy
 

Warszawa 2016

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza

 

  Krzysztof Varga Egzorcyzmy księdza Wojciecha

Warszawa 2017

Wielka Litera

  Maciej Jakubowiak

Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim

Warszawa 2017

Wydawnictwo IBL PAN

 

  Maciej Urbanowski

Stanisław Brzozowski. Nowoczesność

Łódź 2017

Wydawnictwo UŁ

 

  Beata Garlej

Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia

Warszawa 2016

Wydawnictwo Naukowe UKSW

 

  Wojciech Orliński

Lem. Życie nie z tej ziemi

Wołowiec – Warszawa 2017

Wydawnictwo Czarne

Wydawnictwo Agora

 

 

Keith Houston

 

Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski

Kraków 2017

Wydawnictwo Karakter

 

  Monika Śliwińska Wyspiański. Dopóki starczy życia

Warszawa 2017

Wydawnictwo Iskry

 

         
         
 

Jolanta Klimek-Grądzka,

Małgorzata Nowak

(red.)

 

Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała

Lublin 2016

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

 

Natalia Sosnowska

Słownictwo wschodniosłowiańskie w "Polesiu" Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego

 Lublin 2017 Wydawnictwo KUL

 

  Iwona Dembowska-Wosik

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim "Dzienniku Związkowym"

Łódź 2017

Wydawnictwo UŁ

 

  Renata Przybylska, Władysław Śliwiński (red.) Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich
 

Kraków 2017

Wydawnictwo UJ

 

 

Krystyna Jarząbek

Słownik mowy ciała Polaków

Katowice 2016

 Wydawnictwo UŚ

 

  Joanna Kowalczyk Pragmatyka komunikacji urząd - obywatel

Kraków 2017

Wydawnictwo Libron

 

  Adrianna Seniów

Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej

Szczecin 2017

Wydawnictwo Naukowe USz

 

 

Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

(red.)

Współczesne media. Gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

  Michał Rusinek

Pypcie na języku

 

Warszawa 2017

Wydawnictwo Agora

 

 

Ewa Lipińska,

Elżbieta Grażyna Dąmbska

 

Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2

Kraków 2016

Universitas

 

  Iwona Nobis

Rozwój fleksji nazw miejscowych w języku polskim

Kraków 2016

IJP PAN

 

 

 

Iwona Nobis (oprac.) Rozalia Przybytek (współprac.)  

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2010 włącznie. Suplement

 

Kraków 2016

IJP PAN

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 14:16 - Katarzyna Sołtys