Małgorzata Król,

Małgorzata Nowak

(red.)

Tadeusz Piersiak

(wspołpr.)

Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola, Mohortowskie kresy

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Zuzanna Guty

Sonet w poezji polskiej po 1956 roku

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Michał Rozmysł

Mistrz Twardowski w romantyzmie.

Próba mitobiografii

Lublin 2016

Wydawnictwo KUL

 

  Józef Franciszek Fert Nieco filozofii, nieco poezji...

Kraków 2017

Wydawnictwo Alleluja

 

 

Franciszek Dzierżykraj-Morawski

Bajki  

Warszawa 2017

Wydawnictwo IBL PAN

 

  Michał Witkowski Wymazane

Kraków 2017

Znak Litera Nova

 

Zuzanna Kołodziejskia-Smagała,

Maria Antosik-Piela

(red.)

Literatura polsko-żydowska 1861-1918. Antologia

 

Kraków 2017

Wydawnictwo UJ

 

 

Henk Hoeks,

Ewan Lentjes

(wybór i oprac.)

Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe media

Kraków 2017

Wydawnictwo d2d

 

  Beata Garlej

Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia

Warszawa 2016

Wydawnictwo Naukowe UKSW

 

  Wojciech Orliński

Lem. Życie nie z tej ziemi

Wołowiec – Warszawa 2017

Wydawnictwo Czarne

Wydawnictwo Agora

 

 

Keith Houston

 

Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski

Kraków 2017

Wydawnictwo Karakter

 

  Radosław Romaniuk Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza.  T. 2

Warszawa 2017

Wydawnictwo Iskry

 

         
         
 

Jolanta Klimek-Grądzka,

Małgorzata Nowak

(red.)

 

Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała

Lublin 2016

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

 

Natalia Sosnowska

Słownictwo wschodniosłowiańskie w "Polesiu" Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego

 Lublin 2017 Wydawnictwo

 

  Beata Gala-Milczarek

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

 

Łódź 2017

Wydawnictwo UŁ

 

 

Ewa Piotrowska-Rola,

Marzena Porębska

Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Nowa edycja

Książka studenta + CD

Zeszyt ćwiczeń

 

Lublin 2017

 Studio Temat

 

 

Artur Rejter

(red.)

Język Artystyczny”.

T. 16: Nowy (?) Kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej „Nike”

 

Katowice 2017

 Wydawnictwo UŚ

 

  Joanna Kowalczyk Pragmatyka komunikacji urząd - obywatel

Kraków 2017

Wydawnictwo Libron

 

 

Katarzyna Kłosińska,

Rafał Zimny

(red.)

Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości

 

Warszawa 2017

Narodowe Centrum Kultury

 

 

Jerzy Bartmiński

(koncepcja całości i red.)

Słownik stereotypów i symboli ludowych.

T. 2: Rośliny. 1: Zboża

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

  Halina Pelcowa

Słownik gwar Lubelszczyzny.

T. 5: Świat roślin

 

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

 

Jan Wawrzyńczyk,

Piotr Wierzchoń


 

300 tysięcy polskich słów. Indeks a fronte

 

Poznań 2016

Sorus

 

 

Aleksandra Cieślikowa

(red.)

Halszka Górny, Katarzyna Skowronek

(współpr.)

Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią

Tom 6: V-Ż

 

Kraków 2016

IJP PAN

 

 

 

Jadwiga Wronicz

(red.)

 

Słownik gwar małopolskich

T. 1-2

 

Kraków 2016-2017

IJP PAN

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 15:31 - Katarzyna Sołtys