Stefan Sawicki

Andrzej Paluchowski (1933-2017).

Kielce 2018

Pewne Wydawnictwo

 

 

Stefan Sawicki

Wartość - Sacrum - Norwid. Tom 3.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

Edward Fiała, Adam Fitas, Dariusz Skórczewski

(red.)

Idol w kulturze.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

Józef F. Fert

Grupa '64. Wspomnienia absolwentów polonistyki KUL.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Józef F. Fert

Pamięć polonistyczna.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

  Monika Kulesza Słowacki medytacyjny. Późny etap życia i liryki Juliusza Słowackiego w świetle medytacji.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej.  

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Piotr Chlebowski

(red.)

Norwid wobec Powstania Styczniowego.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

  Eugeniusz Niebelski

(red.)

Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie.

 

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Ryszard Zajączkowski

(red.)

Literatura polska na obczyźnie. Zapomniane dziedzictwo po roku 1939.

Lublin 2017

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

Monika Gabryś-Sławińska,

Grzegorz Głąb

(red.)

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku.

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

  Zygmunt Krasiński

Dzieła zebrane.

Nowe wydanie.

T. 1-8.

Toruń 2017 Wydawnictwo Naukowe UMK

 

 

Janusz Degler,

Anna Micińska, Stefan Okołowicz, Tomasz Pawlak

(oprac.)

Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Warszawa 2017

PIW

 

 

Maria Krzysztof Byrski

(przekład, wstęp i oprac.)

 

Dramat staroindyjski. Bhasa - Kalidasa

Wrocław 2017

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

 

Jaroslav Hašek

 

Antoni Kroh (przekład)  Jacek Baluch

(wstęp i oprac.)

Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej

Wrocław 2017

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

  Krzysztof Skibski Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym. Poznań 2017 Wydawnictwo Naukowe UAM
 

Joanna Grądziel-Wójcik,

Tomasz Mizerkiewicz

(red.)

Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty "niewszystkie". Poznań 2017 Wydawnictwo Naukowe UAM
 

Grzegorz Raubo, Krzysztof Trybuś

(red.)

Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka Poznań 2017 Wydawnictwo Naukowe UAM
 

Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa,

Katarzyna Wądolny-Tatar

(red.)

Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Kraków 2017 Wydawnictwo Naukowe UP
  Michał Lesiów Literatura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane. Przemyśl 2017 Wydawnictwo "DOMI"
  Jan Grzegorczyk Perła. Afrykański przypadek księdza Grosera.

Poznań 2016

Zysk i S-ka Wydawnictwo

 

Teresa Ferenc

 

Małgorzata Łukaszuk

(wybór i wstęp)

Wiersze. Wybór .

Warszawa 2017

Oficyna Wydawnicza Volumen

         
         
 

Anna Wierzbicka

 

W co wierzą chrześcijanie? Opowieść o Bogu i o ludziach.

Kraków 2017

Wydawnictwo Znak

 

 

Jerzy Bartmiński,

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska,

Marta Nowosad-Bakalarczyk,

Jadwiga Puzynina

(red.)

Etyka słowa.  1. Wybór opracowań.

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

 

Beata Szejgiec,

Damian Gocół

(red.)

Subiektywizm w języku.

 

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

 

Bartłomiej Cieśla,

Magdalena Pietrzak

(red.)

Kreatywność językowa w literaturze i mediach.  

Łódź 2017

Wydawnictwo UŁ

 

 

Katarzyna Burska,

Rafał Zarębski

(red.)

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

 

Łódź 2017

Wydawnictwo UŁ

 

  Joanna Kowalczyk Pragmatyka komunikacji urząd - obywatel

Kraków 2017

Wydawnictwo Libron

 

 

Katarzyna Kłosińska,

Rafał Zimny

(red.)

Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości

 

Warszawa 2017

Narodowe Centrum Kultury

 

 

Jerzy Bartmiński

(koncepcja całości i red.)

Słownik stereotypów i symboli ludowych.

T. 2: Rośliny. 1: Zboża

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

  Halina Pelcowa

Słownik gwar Lubelszczyzny.

T. 5: Świat roślin

 

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

 

Jan Wawrzyńczyk,

Piotr Wierzchoń


 

300 tysięcy polskich słów. Indeks a fronte

 

Poznań 2016

Sorus

 

 

Aleksandra Cieślikowa

(red.)

Halszka Górny, Katarzyna Skowronek

(współpr.)

Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią

Tom 6: V-Ż

 

Kraków 2016

IJP PAN

 

 

 

Jadwiga Wronicz

(red.)

 

Słownik gwar małopolskich

T. 1-2

 

Kraków 2016-2017

IJP PAN

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018, godz. 14:42 - Katarzyna Sołtys