Zbigniew Herbert

 

(wstęp i oprac. Małgorzata Mikołajczak)

Wybór poezji

Wrocław 2018

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

 

Andrzej Franaszek

Herbert. Biografia.

T. 1. Niepokój

T. 2. Pan Cogito

Kraków 2018

Wydawnictwo Znak

  Stanisław Barańczak

Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze

 

(Wydanie pierwsze krajowe)

Kraków 2018

Wydawnictwo a5

 

Małgorzata Król, Grażyna Legutko

Syberyjskie sacrum i profanum

Lublin 2018

Wydawnictwo KUL

 

 

Ryszard Zajączkowski

Człowiek - kultura - objawienie. Odsłony pisarstwa Romana Brandstaettera

Lublin 2018

Wydawnictwo KUL

 

  Joanna Michalczuk Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989

Lublin 2018

Wydawnictwo KUL

 

 

Joanna Michalczuk, Mariusz Lach SDB

(red.)

Wobec nadziei. Aksjologiczne problemy dramatu i teatru XX i XXI wieku  

Lublin 2018

Wydawnictwo KUL

 

 

Piotr Chlebowski

(red.)

Norwid wobec Powstania Styczniowego.

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

  Eugeniusz Niebelski

(red.)

Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie.

 

Lublin 2017

Wydawnictwo KUL

 

 

Ryszard Zajączkowski

(red.)

Literatura polska na obczyźnie. Zapomniane dziedzictwo po roku 1939.

Lublin 2017

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

Monika Gabryś-Sławińska,

Grzegorz Głąb

(red.)

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku.

Lublin 2017

Wydawnictwo UMCS

 

  Zygmunt Krasiński

Dzieła zebrane.

Nowe wydanie.

T. 1-8.

Toruń 2017 Wydawnictwo Naukowe UMK

 

 

Janusz Degler,

Anna Micińska, Stefan Okołowicz, Tomasz Pawlak

(oprac.)

Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Warszawa 2017

PIW

 

 

Wacław Berent

 

(wstęp i oprac. Iwona E. Rusek)

 

Fachowiec

Wrocław 2018

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

 

Zofia Nałkowska

 

(wstęp i oprac. Hanna Kirchner)

Granica

Wrocław 2018

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

  Krzysztof Skibski Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym. Poznań 2017 Wydawnictwo Naukowe UAM
 

Joanna Grądziel-Wójcik,

Tomasz Mizerkiewicz

(red.)

Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty "niewszystkie". Poznań 2017 Wydawnictwo Naukowe UAM
 

Grzegorz Raubo, Krzysztof Trybuś

(red.)

Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka Poznań 2017 Wydawnictwo Naukowe UAM
 

Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa,

Katarzyna Wądolny-Tatar

(red.)

Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Kraków 2017 Wydawnictwo Naukowe UP
  Michał Lesiów Literatura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane. Przemyśl 2017 Wydawnictwo "DOMI"
  Jan Grzegorczyk Perła. Afrykański przypadek księdza Grosera.

Poznań 2016

Zysk i S-ka Wydawnictwo

 

Teresa Ferenc

 

Małgorzata Łukaszuk

(wybór i wstęp)

Wiersze. Wybór .

Warszawa 2017

Oficyna Wydawnicza Volumen

         
         
 

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

 

Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna

Lublin 2018

Wydawnictwo

KUL

 

 

Łukasz Bieszke

"Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy

Gdańsk 2018

Wydawnictwo UG

 

  Dariusz Faron

My chcemy gola! Język środowiska piłkarskiego i miłośników piłki nożnej

 

Kraków 2018

Collegium Columbinum

 

  Ewa Kołodziejek, Rafał Sidorowicz

(red.)

Internet jako przedmiot badań językoznawczych
 

Szczecin 2017

Wydawnictwo US

 

  Joanna Senderska "Maniaczki" w sieci. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online

Kielce 2017

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

 

  Andrzej Markowski Polszczyzna spolegliwa. O języku "Dzienników" Marii Dąbrowskiej

Warszawa 2018

PWN

 

  Bożena Matuszczyk Archaizmy leksykalne (*) w "Słowniku języka polskiego" S. B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej

Gdańsk-Sopot 2017

Wydawnictwo UG

 

 

Magdalena Pastuch,

Mirosława Siuciak

(red.)

Kinga Wąsińska,

Wioletta Wilczek

(współpraca)

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy

Katowice 2018

Wydawnictwo UŚ

 

  Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych

Toruń 2018

Wydawnictwo Naukowe UMK

 

  Agnieszka Piela

 

Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości

 

Warszawa 2018

PWN

 

 

Bożena Taras

(red.)

Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich

 

Rzeszów 2018

Wydawnictwo UR

 

 

 

Marek Ruszkowski Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Kielce 2018

Wydawnictwo UJK

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019, godz. 17:34 - Katarzyna Sołtys