Natalia Grabska Polonistyczna zasada indywidualizacji. Studium teoretyczno-empiryczne

Lublin 2017

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

 

Aleksandra Dziak,

Agnieszka Kopacz

(red.)

e-polonistyka 3

Lublin 2016

Wydawnictwo KUL

 

 

Alicja Szałagan

(red.)

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biograficzny

Warszawa 2016

Wydawnictwo IBL PAN

 

  Marcin Wroński Czas Herkulesów

Warszawa 2017

Wydawnictwo WAB

 

 

Tadeusz Słobodzianek

Historia Jakuba. Tragedia w XXXIII epizodach
 

Gdańsk 2017

Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria

 

 

Paweł Biliński,

Sebastian Brejnak,

Paula Gotszlich,

Robert Jóźwik,

Kuba Kiraga,

Julia Mika,

Adrianna Olejarka,

Jakub Pszoniak,

Bartek Zdunek

 

[wybór i redakcja Kacper Bartczak,

Tadeusz Dąbrowski,

Marta Podgórnik]

Połów. Poetyckie debiuty 2016

Stronie Śląskie 2017

Biuro Literackie

 

Jerzy Snopek, Wojciech Kaliszewski,

Bożena Mazurkowa

(red.)

Czytanie Trembeckiego. T. 1-2

Warszawa 2016

Wydawnictwo IBL PAN

 

  Anita Jarzyna

Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka

Łódź - Kraków 2017

Wydawnictwo UŁ

Universitas

 

  Beata Garlej

Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia

Warszawa 2016

Wydawnictwo Naukowe UKSW

 

 

Félix Guattari,

Gilles Deleuze

Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia

Warszawa 2017

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

 

 

Piotr Rypson

 

Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949

Kraków 2017

Wydawnictwo Karakter

 

  Arael Zurli Szkło i brylanty. Gabriela Zapolska w swojej epoce

Warszawa 2016

Wydawnictwo Iskry

 

         
         
 

Jolanta Klimek-Grądzka,

Małgorzata Nowak

(red.)

 

Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała

Lublin 2016

Towarzystwo Naukowe KUL JP II

 

 

Wiola Próchniak, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

(red. t. 1)

 

Anna Majewska-Wójcik,

Jolanta Klimek-Grądzka

(red. t. 2)

Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje. T. 1-2

Lublin 2016

Wydawnictwo KUL

 

  Katarzyna Burska

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Łódź 2016

Wydawnictwo UŁ

 

 

Katarzyna Burska,

Bartłomiej Cieśla,

Katarzyna Jachimowska,

Barbara Kudra

Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów  

Łódź 2016

Wydawnictwo UŁ

 

 

Alina Kępińska

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Warszawa - Katowice 2015

BEL Studio Wydawnictwo UŚ

 

 

Ewa Rogowska-Cybulska,

Marek Cybulski

(red.)

Norma i uzus współczesnej polszczyzny. Wybrane problemy

Gdańsk 2016

Wydawnictwo UG

 

  Beata Edyta Dworakowska

Poezja księdza Jana Twardowskiego w przekładach na język rosyjski. Studium lingwistyczne

Białystok 2016

Wydawnictwo UwB

 

 

Robert Dębski,

Władysław T. Miodunka

(red.)

Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monografia zbiorowa

Kraków 2016

Księgarnia Akademicka

 

 

Władysław Miodunka,

Anna Seretny

(red.)

Język, literatura i kultura polska w świecie. Monografia zbiorowa

 

Kraków 2016

Księgarnia Akademicka

 

 

Władysław Miodunka

(red.)

 

Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie - stan obecny - perspektywy

Kraków 2016

Księgarnia Akademicka

 

 

Janusz Rieger

 

[oprac. głównie na podstawie nagrań Małgorzaty Słoń-Nowaczek]

Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne

Warszawa 2016

Uniwersytet Warszawski - Wydział "Artes Liberales"

 

 

 

Karol Zierhoffer,

Zofia Zierhofferowa

 

Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów

 

Poznań 2016

Wydawnictwo PSP

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017, godz. 09:45 - Katarzyna Sołtys