Księgozbiór

    Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej gromadzi przede wszystkim książki z zakresu historii literatury polskiej, literatury porównawczej, teorii literatury i językoznawstwa. W chwili obecnej stan zasobów bibliotecznych to łącznie około 60 tys. woluminów.

  Biblioteka jest w posiadaniu dwóch cennych księgozbiorów zabytkowych, otrzymanych po znakomitych uczonych: prof. Ignacym Chrzanowskim (3 tys. woluminów) oraz prof. Wacławie Borowym (6 tys. woluminów).

 

   Ważniejsze tytuły czasopism gromadzone na bieżąco:

Barok

Biuletyn PTJ

Dialog

Język Polski

Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI

Język Polski w Szkole Średniej

Język Polski w Szkole- Gimnazjum

Literatura na Świecie

Nowe Książki

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Onomastica

Pamiętnik Literacki

Pamiętnik Teatralny

Polonistyka

Poradnik Językowy

Prace Filologiczne

Przegląd Humanistyczny

Roczniki Humanistyczne

Ruch Literacki

Stylistyka

Teksty Drugie

Twórczość

Tygodnik Powszechny

Wiek XIX

Zeszyty Literackie

 

Katalogi

    W chwili obecnej do dyspozycji czytelników są dwa katalogi: kartkowy (dostępny także w wersji elektronicznej) oraz uzupełniany na bieżąco katalog komputerowy. W ciągu najbliższych lat planuje się dokonanie całkowitej retrokonwersji zbiorów Biblioteki i doprowadzenie do skomputeryzowanego systemu wypożyczeń.

 

Pracownicy

dr Katarzyna Górkiewicz, kustosz

mgr Danuta Gil, starszy bibliotekarz

dr Elżbieta Stachyra, bibliotekarz (urlop macierzyński)

mgr Katarzyna Sołtys, bibliotekarz (zastępstwo)

 

Autor: Katarzyna Sołtys
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 09:50 - Katarzyna Sołtys