Księgozbiór

    Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej gromadzi przede wszystkim książki z zakresu historii literatury polskiej, literatury porównawczej, teorii literatury i językoznawstwa. W chwili obecnej stan zasobów bibliotecznych to łącznie około 60 tys. woluminów.

  Biblioteka jest w posiadaniu dwóch cennych księgozbiorów zabytkowych, otrzymanych po znakomitych uczonych: prof. Ignacym Chrzanowskim (3 tys. woluminów) oraz prof. Wacławie Borowym (6 tys. woluminów).

 

   Ważniejsze tytuły czasopism gromadzone na bieżąco:

Barok

Biuletyn PTJ

Dialog

Język Polski

Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI

Język Polski w Szkole Średniej

Język Polski w Szkole- Gimnazjum

Literatura na Świecie

Nowe Książki

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Onomastica

Pamiętnik Literacki

Pamiętnik Teatralny

Polonistyka

Poradnik Językowy

Prace Filologiczne

Przegląd Humanistyczny

Roczniki Humanistyczne

Ruch Literacki

Stylistyka

Teksty Drugie

Twórczość

Tygodnik Powszechny

Wiek XIX

Zeszyty Literackie

 

Katalogi

    W chwili obecnej do dyspozycji czytelników są dwa katalogi: kartkowy (dostępny także w wersji elektronicznej) oraz uzupełniany na bieżąco katalog komputerowy. W ciągu najbliższych lat planuje się dokonanie całkowitej retrokonwersji zbiorów Biblioteki.

 

Pracownicy

dr Katarzyna Górkiewicz, kustosz

mgr Danuta Gil, kustosz

dr Elżbieta Stachyra, bibliotekarz (urlop wychowawczy)

mgr Katarzyna Sołtys, bibliotekarz (zastępstwo)

mgr Olga Dziemian, młodszy bibliotekarz

 

Autor: Katarzyna Sołtys
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 14:05 - Katarzyna Sołtys