NABYTKI

2017 r.

1. Paweł Sasanka, Sławomir Stępień Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata Warszawa 2012  
2. Monika Bielak, Jacek Pawłowicz Znane - nieznane. Prasa niezależna na Mazowszu 1976-1989 Warszawa 2010  
3. oprac. Robert Spałek Jarosław Guzy u źródeł złego i dobrego. Rozmowy z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS Warszawa 2009  
4. Wojciech Bogaczyk Bez (auto)cenzury Warszawa 2013  
5. Witold J. Ławrynowicz Droga do Blitzkriegu. Historia i rozwój niemieckiej broni pancernej do wybuchu II wony światowej Gdańsk 2003  
6. red. Konrad Rokicki Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku Warszawa 2012  
7. Marian Małecki Rogi Hittinu 1187. Z dziejów obecności krzyżowców w Lewancie. Polityka - wojna - prawo - obyczaje Zabrze 2010  
8. Edward Rymar Wojny i spory pomorsko-brandenburskie w XV-XVI wieku Zabrze-Tarnowskie Góry 2012  
9. Marcin Gawęda Powstanie kozackie 1637 Zabrze 2007  
10. Andrzej Dubicki Wojny dackie 101-106 n.e. Zabrze-Tarnowskie Góry 2013  
11. Marek Wagner Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676 t. 1-2 Zabrze 2009  
12. Krzysztof Kęciek Wojny macedońskie Warszawa 2012  
13. Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989 Warszawa 2010  
14. Urs Marti Niedotrzymana obietnica demokracji Warszawa 2010  
15. Miron Urbaniak Leszno w latach 1832-1914. W drodze ku nowoczesności Leszno-Łódź 2016  
16. Tadeusz Dzwonkowski Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku Zielona Góra 2017  
17. Przemysław Miśkiewicz, Andrzej Rozpłochowski Porozumienie Katowickie i działalność MKZ Katowice Katowice 2015  
18. red. Lucyna Domańska, Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski Archaeologia historica Warszawa 2014  
19. oprac. Maksymilian Kuśka Konwent i szpital bonifratrów w Cieszynie w latach I wojny światowej (Fragment kroniki klasztornej) Cieszyn 2016  
20. Justyna Nowak Przetańczyć całą noc. Kulturowa historia dwudziestolecia międzywojennego w Wielkiej Brytanii Toruń 2015  
21. Żandarmeria Wojskowa w dokumentach z lat 1918-1939.  T. 1, Dzienniki rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Warszawa 2016  
22. Olgierd Mikołajski Modna Pieskowa Skała. dzieje zamkowego pensjonatu (1903-1939). Wystawa lipiec - wrzesień 2016 Kraków 2016  
23. red. Jarmila Kaczmarek, Hieronim Kaczmarek Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań Poznań 2013  
24. Patrycja Silska Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968 Poznań 2012  
25. red. Piotr Pawlak Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych Poznań 2013  
26. red. Adriana Dawid, Joanna Lusek Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku warszawa 2016  
27. red, Tomasz Osiński, Mariusz Mazur Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne Lublin 2016  
28. red. Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego Lublin 2010  
29. Jan Chyliczkowski Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym Lublin 2016  
30. red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski "Polka Ludowa" 194401989 - wybrane problemy historii politycznej i społecznej Lublin 2016  
31. red. Mirosław Nagielski, Grzegorz Rostkowski Świat historyka. Studia ofiarowane prof. Janowi Tyszkiewiczowi Pułtusk 2016  
32. Janet M. Hartley Syberia. Historia i ludzie Kraków 2015  
33. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym Kraków 2016  
34. Henryk Kocój Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego Kraków 2016  
35. Tadeusz Płużański Obława na wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych Zakrzewo 2017  
36. Maciej Korkuć Niepodległościowe oddziały partyzanckie w krakowskiem (1944-19470 Kraków 2015  
37. Danuta Borawska Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych Xi wieku Warszawa 2013  
38. oprac. Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupowić Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów Kraków-Warszawa 2017  
39. Jonathan Phillips Czwarta krucjata i złupienie Konstantynopola Kraków 2017  
40. Wiesława Kwiatkowska Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw Toruń 2016  
41. red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa Toruńskie konfrontacje archiwalne. T. 5 Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna Toruń 2017  
42. Janusz Tandecki Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów Toruń 2017  
43. Michał Klimecki Sowietyzacja Polski w 1920 roku. Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku Toruń 2016  
44. oprac. Grzegorz radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego Toruń 2015  
45. ks. Józef Umiński  Episkopat polski zz pierwszej połowy XX wieku Toruń 2016  
46. Henryk Samsonowicz Życie miasta średniowiecznego Poznań 2017   
47. Marek Koprowski Żołnierze Wyklęci. Wspomnienia i relacje T. 1-2 Zakrzewo 2017  
48. Wojciech Krajewski Generał brygady pilot Witold A. Urbanowicz - legenda polskich skrzydeł Warszawa 2008  
49. Dorota Babilas Wiktoria znaczy zwycięstwo Warszawa 2012  
50. Józef Smoliński Polskie władze wojskowe na uchodźstwie 1939-1946 Warszawa 2017  
51. Barbara Asynger Życie i działalność pastoralna ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie (1904-1974) Biały Dunajec-Ostróg 2017  
52. oprac. Maria Domańska-Nogajczyk i inni Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, T. 1 Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane Kielce 2017  
53. oprac. Maria Domańska-Nogajczyk i inni Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, T. 2 Listy rękopiśmienne i drukowane Kielce 2017  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Autor: Anna Pawłowska
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018, godz. 10:13 - Anna Pawłowska