Profil zbiorów

 

 Profil gromadzonego księgozbioru jest zgodny z potrzebami nauki i dydaktyki Instytutu.

Obok wydawnictw niemieckich i krajowych są również publikacje w języku angielskim, rosyjskim

i francuskim.

 

Zakres tematyczny zbiorów biblioteki to:

 

- literatura niemieckojęzyczna Niemiec, Austrii, Szwajcarii

- historia i kultura krajów niemieckojęzycznych

- literaturoznawstwo

- przekłady literatury niemieckiej

- przekłady literatury polskiej na jęz. niemiecki

- teoria i historia literatury

- podręczniki

- publikacje pracowników IFG

- czasopisma

 

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 14000 woluminów. W swych zbiorach posiadamy 34 wol. starodruków - są to dzieła Gottholda Ephraima Lessinga: Vermischte Schriften w 30 tomach wydane w Berlinie w 1771 roku, 2 tomy K.G. Lessinga: Gotthold Ephriam Lessing Leben z 1793 roku a także książkę Johann Gottlieb Fichte: Die Bestmmung des Menschen -  wydaną w Lipsku w 1800 roku.

 

W bibliotece wyodrębnionych jest kilka księgozbiorów:

 

- księgozbiór podręczny - zawierający wydania encyklopedyczne, leksykony zarówno językowe jak

i literackie oraz słowniki

 

- księgozbiór zawierający podręczniki do praktycznej nauki języka niemieckiego oraz podręczniki szkolne - które wykorzystywane są do zajęć metodycznych

 

- księgozbiór z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego

 

- księgozbiór "główny" największy zawierający literaturę fachową z zakresu literaturoznawstwa

i językoznawstwa

 

Udostępnianie

 

Biblioteka IFG udostępnia swój księgozbiór wszystkim zainteresowanym na miejscu w czytelni, natomiast pracownicy i studenci germanistyki mogą wypożyczać książki na rewers.

Istnieje także możliwość zabrania książki do ksero.

 

Autor: Agnieszka Kotowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2015, godz. 09:23 - Agnieszka Kotowicz