Biblioteka powstała w roku 2004 na Poczekajce. Mieściła się i nadal mieści w pomieszczeniach po dawnej poligrafii. Najpierw była to Biblioteka Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. Księgozbiór został wyodrębniony z Biblioteki Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. W tamtym okresie liczył zaledwie 950 tytułów książek i bliżej nieokreśloną liczbę czasopism. Biblioteka obsługiwała studentów i pracowników naukowych z: ochrony środowiska, matematyki, informatyki, architektury krajobrazu.

    Od roku 2012 wraz z podziałem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne wydziały: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, biblioteka zmieniła nazwę na Międzywydziałową Bibliotekę Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. Po raz kolejny nazwa uległa zmianie po połączeniu wydziałów w roku 2020  na Bibliotekę Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. W chwili obecnej Biblioteka obsługuje studentów i pracowników naukowych z : matematyki, informatyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, pielęgniarstwa i biotechnologii.

 

  

 

Autor: Agata Chalinowska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 10:52 - Agata Chalinowska