Księgozbiór:

 

Księgozbiór biblioteki liczy około 17 000 woluminów. Obejmuje
oryginalne teksty autorów greckich i łacińskich, przekłady na język polski i inne języki nowożytne, publikacje z dziedziny historii starożytnej, historii sztuki, historii literatury, filozofii, religii greckiej
i rzymskiej, a także publikacje dotyczące okresu wczesnego chrześcijaństwa, teorii literatury, językoznawstwa starożytnego
i ogólnego oraz słowniki i encyklopedie.

 

W księgozbiorze znajdują się również następujące czasopisma:
Eos, Nowy Filomata (wcześniej Filomata), Meander
Roczniki Humanistyczne, z. 3: Filologia  Klasyczna, Terminus, Vox Patrum.

Zasady korzystania:

  Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej udostępnia swój księgozbiór wszystkim studentom i pracownikom KUL JP II, a także innych uczelni. Studenci i pracownicy filologii klasycznej mają możliwość wypożyczania na rewers, natomiast pozostali czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru na miejscu po okazaniu dokumentu tożsamości.

Pracownicy Biblioteki:

  mgr Elżbieta Wielkosielec kustosz

 

Autor: Elżbieta Wielkosielec
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 08:05 - Katarzyna Górkiewicz