Biblioteka Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego 

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. 81 445 3712

Collegium Jana Pawła II, p. C-709

 

 

temida

 

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji działają dwie biblioteki:

  • w budynku Collegium Jana Pawła II - Biblioteka Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego

  • oraz w budynku Collegium Iuridicum -Biblioteka Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki.

Biblioteki służą zbiorami przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Wydziału. Z ich zasobów mogą także korzystać inne osoby zainteresowane.

Księgozbiór Biblioteki Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego zawiera literaturę z zakresu prawa oraz bogatą literaturę prawa kanonicznego. Najcenniejsze pozycje to starodruki w ilości 131 woluminów z zakresu prawa kanonicznego, prawa rzymskiego, historii Kościoła i historii powszechnej. Najstarsze dzieła pochodzą z początku XVI wieku. Obecnie, ze względu na konieczność odpowiedniego przechowywania, znajdują się one w specjalnych pomieszczeniach w depozycie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27.

Dostępnych jest blisko 50 tytułów czasopism.

Czytelnia Biblioteki posiada 36 miejsc oraz dysponuje stanowiskami komputerowymi z dostępem do programu LEX oraz Legalis.
Księgozbiór  od 2000 r. katalogowany jest elektronicznie. Tradycyjny katalog kartkowy ma charakter archiwalny (od 2000r. nie jest aktualizowany).

 

Powrót do strony głównej BIPiIPK

 

Autor: Iwona Uliasz
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2019, godz. 10:57 - Iwona Uliasz