Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy


z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. Czytelnia Główna i Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna będzie czynna do godz. 21.

 

Zamawianie zbiorów z magazynu będzie możliwe do godz. 18.45

 

Serdecznie zapraszamy.


Oddział Wydawnictw Ciągłych

PARTER

Pracownia p. 6b    tel. 81 445 31 44

EO p. 5                 tel. 81 445 31 47

 

Prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2020


 

ZADANIA:

   Do zadań Oddziału należy gromadzenie wydawnictw ciągłych, tzn. czasopism, gazet i publikacji monograficznych wydanych w ramach czasopism, ich opracowywanie bibliograficzne i rzeczowe oraz udostępnianie, co w szczególności oznacza:

 • poszerzanie i uzupełnianie zbioru poprzez egzemplarz obowiązkowy, wymianę krajową, wymianę zagraniczną, prenumeratę i dary;
 • tworzenie, we współpracy z władzami Uczelni, planu prenumeraty czasopism;
 • przygotowywanie przetargów na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych we współpracy z Działem Zamówień Publicznych KUL;
 • komputerowe opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw ciągłych w komputerowych systemach bibliotecznych;
 • rejestrację wpływów w inwentarzu czasopism oraz w elektronicznych rekordach zasobu , opracowanie techniczne czasopism (w tym sygnowanie, pieczętowanie, przekazywanie do oprawy i do Magazynu);
 • prace związane z selekcją zbiorów, obejmujące wycofywanie z zasobów bibliotecznych czasopism zdezaktualizowanych, mało wykorzystywanych;

 • udostępnianie Czytelnikom zasobów w Czytelni Głównej (IV piętro) i udzielanie informacji;
 • współpraca z bibliotekami specjalistycznymi: szkolenia w tworzeniu rekordów zasobu czasopism;
 • opracowanie i publikacja numerów oraz artykułów z czasopism w Bibliotece Cyfrowej.

KATALOGI:

1. Katalog kartkowy czasopism i wydawnictw ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dostępny jest w formie tradycyjnej (I piętro BU KUL) oraz zdigitalizowany w formie elektronicznej.

 

W katalogu kartkowym znajdują się kompletne opisy bibliograficzne poszczególnych tytułów tzn.:

 

 • karty główne zawierające tytuł z podtytułem oraz nazwy instytucji sprawczych, szczegóły wydawnicze (miejsce i rok wydania), częstotliwość, format oraz sygnaturę;
 • karty wyszczególniające, przedstawiające zawartość zasobu danego tytułu, czyli poszczególne roczniki, tomy, numery, zeszyty, wraz ze wszystkimi uwagami dotyczącymi zmian wynikających z przebiegu ukazywania się wydawnictwa tzn. : zmian tytułu, podtytułu, częstotliwości;
 • karty odsyłaczowe związane przede wszystkim ze zmianą tytułu i instytucji wydawniczej.
 • katalog kartkowy czasopism esperanckich.

 

Od roku 1995, kiedy rozpoczęto tworzenie katalogu komputerowego, dla wszystkich nowych tytułów wpływających do zbiorów, w katalogu kartkowym umieszcza się jedynie kartę główną tzw. sygnalną, oznaczoną odsyłaczem o treści: " zob. Katalog Komputerowy", co oznacza, że kompletny opis bibliograficzny wraz z zasobem tytułu znajduje się już w katalogu komputerowym. Sukcesywnie do katalogu komputerowego wprowadzane są starsze tytuły. Wówczas ich opisy w katalogu kartkowym otrzymują również odsyłacz o treści: "zob. Katalog Komputerowy", co oznacza, że całość danego wydawnictwa jest też dostępna w katalogu komputerowym.

 

2. Katalog kartkowy wydawnictw ciągłych drugiego obiegu oraz katalog czasopism w języku esperanto (dostępne w Oddziale Wydawnictw Ciągłych).

3. Tytuły czasopism wpływające do zbiorów od 2000 roku dostępne są już tylko w katalogu komputerowym.

 

ZBIORY

  W Czytelni Głównej (IV piętro) w wolnym dostępie, tylko na miejscu skorzystać można z wybranych bieżących roczników czasopism oraz gazet. Za "bieżący" należy rozumieć aktualny rok, a w niektórych przypadkach poprzedni, o ile aktualny nie wpłynął jeszcze do Biblioteki. Archiwalne oraz niektóre bieżące roczniki czasopism przechowywane są w Magazynie i mogą być zamawiane tylko w Czytelni Głównej.
   Na miejscu dostępne są również czasopisma w wersji online oraz zamawiane w ramach prenumeraty baz danych (dwa stanowiska komputerowe).

   W księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (IV piętro) dostępne są drukowane katalogi i bibliografie (w tym bibliografie narodowe) czasopism krajowych i zagranicznych oraz informatory, słowniki i kompendia z zakresu czasopiśmiennictwa i prasoznawstwa.

Na terminalach w Czytelni Głównej oraz Informatorium dostępne są również czasopisma w wersji online oraz zamawiane w ramach prenumeraty baz danych.


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020, godz. 10:14 - Małgorzata Augustyniuk